Χάνονται συνταξιοῦχοι ψηφοφόροι ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ

Ὅσο καὶ ἂν θέλουν νὰ δείξουν οἱ κυβερνῶντες ὅτι ἀγωνίζονται γιὰ τὶς συντάξεις, φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ εὔχονται τὸν θάνατο τῶν σημερινῶν 70ντάρηδων, ἡ πραγματικότης δὲν ἀλλάζει.

Καὶ αὐτὸ γιατί γνωρίζουν πὼς χωρὶς τὴν ψῆφο τῶν συνταξιούχων δὲν ἔχουν ὁποιανδήποτε ἐλπίδα ἐπανεκλογῆς τους, ἐφ΄ ὅσον 1.800.000 συνταξιοῦχοι ἀποτελοῦν τὸ 25% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος.

Φαίνεται λοιπὸν πὼς λογαριάζουν χωρὶς τὸν «ξενοδόχο», ὁ ὁποῖος καὶ εἶναι πλέον ἕτοιμος νὰ τοὺς στείῃ τὸν λογαριασμό.

Ἕνα λογαριασμὸ ποὺ προβλέπεται πὼς θὰ εἶναι πολὺ βαρύς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply