Γιατί δέν κλείνουν ὁριστικῶς τά σχολεῖα;

28η Σεπτεμβρίου «Πανελλήνιος ἡμέρα σχολικοῦ ἀθλητισμοῦ».
Κλειστὰ τὰ σχολεῖα.

Κλειστὰ τὰ σχολεῖα λόγῳ ἐκλογῶν τῶν καθηγητῶν, λόγῳ ἀνέμων καὶ βροχῆς, λόγῳ καύσωνος, λόγῳ σφορδῆς χιονοπτώσεως (1cm), λόγῳ ψύχους (0΄C )…

Ἕνα Σαβατοκύριακο τὸν μήνα οἱ σχολικὲς τσάντες μένουν στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ μὴ διαβάσουμε, κι ἕνα σωρὸ ἄλλες Μ@λακίες.

Γιατί ῥέ δέν τά κλείνετε τελείως καί νά στέλνετε κατ’ εὐθείαν τά ἀπολυτήρια στά σπίτια τῶν παιδιῶν μέ …courier;;;

Κωνσταντῖνος Β.

Σημείωσις

Λίγες ἡμέρες πρίν:

Γιαβρ-Ὀλγου:

«Τὰ σχολεῖα νὰ ἀνοίγουν στὶς 9.00, γιὰ νὰ κοιμόμαστε λίγο παραπάνω»

Μπουτάρ:

(τὰ σχολεῖα) «νὰ ἀνοίγουν στὶς 10.00»

Γιατί δέν βάζετε καί κρεββάτια στίς αἴθουσες ῥέ;;;

Ἐὰν ὅμως τὰ κλείσετε παντελῶς, ἀκόμη καλλίτερα, γιατὶ θὰ βγαίνουν λιγότεροι κομμουνιστὲς στὴν χώρα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply