Ῥατσιστικὴ βία τὸ …κυνήγι (καὶ τοῦ εἰσαγωμένου) ἐγκλήματος!!!

Ὅταν ἐσκοτώθη ὁ ἐγκληματίας Κόλα, τὰ φιλαράκια τοῦ Τσίπρα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΚΕΕΡΦΑ) εἶχαν λυσσάξει κι μιλοῦσαν γιὰ τάγματα θανάτου, γιατί θεωροῦσαν πὼς ὅλοι οἱ κακοποιοὶ πρέπει νὰ σκοτώνουν καὶ νὰ κλέβουν ἀνεξέλεγκτα.

Σήμερα τὰ ἔκαναν πλακάκια μὲ τὰ Ἀλβαναριᾶ καὶ ὑβρίζουν κι ἐπιτίθενται στοὺς Ἕλληνες.
Ἔτσι, μήπως ξυπνήσουν ὁρισμένοι καὶ καταλάβουν ποιοὺς θὰ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε σὲ ἐνδεχόμενον πόλεμο.

Ἀλκαῖος Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply