Γιὰ φτύσιμο…

Δέκα ἡμέρες ἄταφος ἕνας νεκρός…
Ἐπειδὴ ἔτσι τὸ θέλει ἡ πρεζοχώρα…

  • Φτύνω στὰ μοῦτρα σου Ἑβραιώπη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἀλληλεγγύης.
  • Φτύνω στὰ μοῦτρα σου ΟΗΕ ὑποχείριο, καὶ Ἁρμοστεῖες ὑποκινούμενες.
  • Φτύνω στὰ μοῦτρα σου ἙβραιωΚυνοβούλιο ποὺ τὰ μόνα ποὺ σὲ ἐνδιαφέρουν εἶναι τὰ π@υσταριά, οἱ κάθε εἴδους ἀνώμαλοι, καὶ οἱ ΛΑΘΡοέποικοι ἐπιβήτορές σου.
  • Φτύνω στὰ μοῦτρα σας ὅλων ὅσων ἐπιμένετε Ἑβραιωπαϊκᾶ καὶ νομίζετε πὼς θὰ ἀλλάξετε αὐτὸ τὸ καρκίνωμα ὑπονομεύοντας τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους καὶ τῶν παιδιῶν σας.
  • Φτύνω στὰ μοῦτρα σου Ἑβριαώπη τῶν ἐλευθέρων ναρκωτικῶν, τῶν Gay Pride καὶ τῆς παιδοφιλίας, τῆς κτηνοβασίας καὶ τῶν ἐκτρώσεων, τῶν ἐπιδομάτων, τῶν πολυεθνικῶν καὶ τῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἐθνῶν.
  • Καί, φυσικά, τέλος φτύνω στὰ μοῦτρα ὅλων ἠμῶν, τῶν δῆθεν ἀπογόνων τῶν Μεγίστων ἐκείνων, ποὺ δὲν φθάνουμε νὰ ἀγγίξουμε οὔτε κἂν τὸν ἴσκιο τους, καὶ κοκκορευόμεθα, ὅπως ἔλεγε κι ὁ Λιαντίνης, τάχα καὶ δῆθεν καὶ «ξέρεις ποιὸς εἲμαι ἐγὼ ῥέ!», βαυκαλιζόμενοι πὼς πάλι ἐμεῖς θὰ βγοῦμε νικητὲς καὶ πὼς …ὅταν ἔκθῃ ἡ ὥρα (ἡ ὁποία ὄχι μόνο ἔχει ἔλθη ἀλλὰ ἔχει παρέλθει ἤδη) θὰ τιμωρήσουμε, θὰ κρεμάσουμε, θὰ μεγαλουργήσουμε…..

Οἱ ἱστορικοὶ ἀναφέρουν πὼς κατὰ τὸ τέλος τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν, ἔπεσε νεκρὸς ὁ Λεωνίδας.

Τρεῖς φορὲς πῆραν τὸ σῶμα του οἱ Πέρσες καὶ ἄλλες τρεῖς φορές, πολεμώντας μὲ λύσσα, οἱ Σπαρτιάτες τὸ πῆραν πίσω.

Οἱ πρόγονοί μας τὸ εἶχαν σὲ μεγάλη ντροπὴ νὰ ἀφήσουν τὸν νεκρὸ στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ.

Σήμερα τὸ σῶμα ἑνὸς νεκροῦ ἥρωος Ἕλληνος εὑρίσκεται στὰ βρωμερὰ χέρια ἑνὸς λαοῦ πάντα ἐχθρικοῦ πρὸς τὴν χώρα μας.

Κι ἐμεῖς τί κάνουμε;;;

Τίποτα…….

Πόσο πιὸ χαμηλὰ θὰ πέσουμε ὡς ἔθνος

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ φτύσιμο…

  1. Ἔχεις δίκιο, ρὲ φίλε! Γιὰ φτύσιμο εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνθρωπόσχημα ἀπόβλητα ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ποὺ τὰ ἀνεχόμαστε…

Leave a Reply