Χῶροι στὶς φυλακὲς ἐν ἐπαρκείᾳ (γιὰ ὅσους χρειάζεται!)

Ἡ γιαγιὰ τῆς λαϊκῆς ἀπουσιάζει, διότι μετεφέρθη στὴν ἀπομόνωση.

Ἦταν εἰδεχθὲς τὸ ἔγκλημά της!!!

Χόβολος Περικλῆς

Υ.Γ. Καὶ οἱ ἐπιτυχίες συνεχίζονται ἀπὸ τοὺς σκατόψυχους Ἰαβέρηδες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χῶροι στὶς φυλακὲς ἐν ἐπαρκείᾳ (γιὰ ὅσους χρειάζεται!)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διαχωρισμὸς ἐγκλημάτων σὲ …καλὰ καὶ κακά!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply