Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι

Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι.
Ῥόδια καὶ ἀπίδια, τὰ δένδρα στὰ ὁποία μάταια ἅπλωνε τὸ χέρι του ὁ Τάνταλος.

λ 588-590
δένδρεα δ᾿ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν,
ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.

Νὰ παρατηρηθῇ πὼς εὐφωνικὰ ὁ Ὅμηρος χρησιμοποιεῖ περισσότερα φωνήεντα ἀπὸ σύμφωνα (43 – 28) γιὰ νὰ ἀποδόσῃ τὸ εὔχυμο καὶ εὔσαρκο τῶν φρούτων.

Χριστοδούλου Τίτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply