Καλὸν μῆνα νὰ ἔχουμε…

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 01/12/1913 έγινε η ΕΝΩΣΗ της ΚΡΗΤΗΣ με την ΕΛΛΑΔΑ!

[Σημαία με την επιγραφή ΕΝΩΣΙΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ.
Ανήκε στον ιερέα και οπλαρχηγό Eμμανουήλ Παπαμαλέκο (1864-1917), από τους πρωταγωνιστές της κρητικής επαναστάσεως το 1895.

Μουσείο Μπενακη, Συλλογή Ιστορικών Κειμηλίων]

Μουσεῖο Μπενάκη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply