Δὲν κρατᾶ καὶ ὁ Πάιατ τὸ στόμα του κλειστό…

Σύντροφοι, ὁ κ. Πάϊατ δὲν κρατᾶ κλειστὸ τὸ ῥιμάδι του καὶ ἐκθέτει τὸ Πολιτμπιρὸ στὸ πόπολο ὡς ἀμερικανοτσογλαναρία;;;2 

Πᾶμε ντουγροῦ στὸ 3%…

Λάλλας Παναγιώτης

(Visited 204 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν κρατᾶ καὶ ὁ Πάιατ τὸ στόμα του κλειστό…

Leave a Reply