Θυσίες ἀλλοτινὲς πραγματικῶν πατριωτῶν

Σὰν σήμερα τὸ 1912 ἔπεσε ἠρωϊκὰ μαχόμενος ὁ Χριστόδουλος Σῶζος, Κύπριος δικηγόρος καὶ πολιτικὸς ἐν ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ καὶ Δήμαρχος Λεμεσοῦ.

Μὲ τὸ ξέσπασμα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων καὶ ὄντας ἐν ἐνεργείᾳ Δήμαρχος, πῆγε στὴν Ἑλλάδα καὶ κατετάχθη στὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ ὡς ἐθελοντής. Παρὰ τὴν πρόταση τοῦ Βενιζέλου νὰ τὸν τοποθετήσῃ στὸ Ἐπιτελεῖο τῶν Ἀθηνῶν, αὐτὸς ἠρνήθη κι ἀπήτησε νὰ σταλῇ ὡς ἁπλὸς στρατιώτης στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ μετώπου.

Κατετάγη στὸ Α΄ Σύνταγμα Πεζικοῦ τοῦ Διαδόχου. Στὶς μάχες για τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων, (Μάχη τοῦ Μπιζανίου), ἔπεσε ἡρωικὰ μαχόμενος ἀπὸ τουρκικὸ βόλι, στὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ 1912, στὸ ὕψωμα Προφήτης Ἠλίας. Ἦταν μόλις 40 ἐτῶν.

Μὲ τὴν  θυσία του ἔγινε ὁ πρῶτος και μόνος Δήμαρχος, σὲ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνισμό, ποὺ ἔπεσε μαχόμενος στὴν  Πρώτη Γραμμή, ὡς ἁπλὸς στρατιώτης!!!

Ἕνα ἀκόμη παράδειγμα ἡ θυσία του, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν καλλιτέρα ἀπάντηση γιὰ τοὺς σημερινοὺς Νενέκους  (ἀποδεικνύοντας τὴν ἀγάπη τῶν Κυπρίων διαχρονικὰ γιὰ τὴν Ἰδέα ποὺ λέγεται Ἑλλάς) ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐν Ἑλλάδι ἀνιστορήτους, ποὺ καταφέρονται κατὰ τῶν Κυπρίων ἀπαξιωτικῶς…
(Ἀλλά… εἴπαμε… Ἀνιστόρητοι, ἕρμαια τῶν συζητήσεων τοῦ καφενέ…!!!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θυσίες ἀλλοτινὲς πραγματικῶν πατριωτῶν

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θυσίες ἀλλοτινὲς πραγματικῶν πατριωτῶν | Φιλονόη καὶ Φίλοι… | Macedonian Ancestry

Leave a Reply