Βελγική …ἐπανάστασις;

Τὰ καλὰ νέα μας ἔρχονται σήμερα ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς πατρίδος (σσς) τῆς Εὐρώπης.

Ἐκεῖ καλοί μου Εὐρωπαῖοι πρὸ ἡμερῶν ἔπαιζαν ξύλο ἀστυνομικοὶ καὶ (σύμφωνα μὲ τὰ φέηκ νιοῦζ) ἐθνικιστὲς καὶ ἀκροδεξιοὶ γιὰ τὸ σύμφωνο τῶν ΗΕ γιὰ τὴν μετανάστευση.

Ἐὰν ξεσηκωθῇ καὶ τὸ Βέλγιο, θὰ ἀπομείνουν τὰ ἑλληνικὰ κόμματα καὶ οἱ λελέδες νὰ πονοῦν γιὰ τὴν πατρίδα τους τὴν Εὐρώπη.

~~*~**~**~**~*~~

Ἔπεσε ὅμως ἡ κυβέρνησις τοῦ Βελγίου γιὰ τὸ migration pact.

Τὸ πονηρό μου μυαλὸ θυμήθηκε τὸν μπαμπὰ τῶν εὐρωλελέδων, ποὺ μένει Βρυξέλλες.

Μαθαίνω, ὅτι θὰ περάση μία βόλτα κι ἀπὸ Ἀθήνα…

Δὲν θὰ ἐπισκεφθῆ τὸ φρηθίνκινγκ ζόουν…

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *