Δημιουργοῦ Ἱερὸν τῆς Ἀμφιπόλεως

Στὴν Καβείριο λατρεία, τὰ Ἱερὰ τοῦ Διὸς ἢ ἄλλως Δημιουργοῦ Ἱερά, ὅπως ἀποκαλύπτει νόμισμα (1) ἀπὸ τὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας (ΔΗΜ[ιουργοῦ] Ἰ[ερὸ]) ἦσαν κυκλικὰ ἢ ἐμπεριέχοντο σὲ κυκλικὸ περίβολο. Αὐτὸ γιὰ νὰ συνυπάρῃ μὲ τὸν Ἥλιο, ποὺ περισσότερο δικά του ἱερὰ ἦσαν. Ὅπως ὡραία παραστατικὰ φανερώνει τὸ νόμισμα (2) ἀπὸ τὴν Ἀμισσὸ τοῦ Πόντου, ὁ ἀετὸς φαίνεται ἐπάνω ἀπὸ τὸν περίβολο Καβειρίου, κάτω ἀπὸ τὸν Ἥλιο. Εἶναι τέτοιο, γιατί μᾶς τὸ δείχνει ἡ ἱερὰ ἄμπελος στὸ πλάι, μὲ δύο κορμοὺς πλεγμένους ποὺ παραπέμπουν σὲ Κηρύκειο. Ὁ ἀετὸς ὅπως γράψαμε, ἦταν ὁ ἀγγελιοφόρος μεταξὺ Ἡλίου καὶ Διός. 

Δημιουργοῦ (Διός) Ἱερὸ λοιπόν, ὅπως ἑκατοντάδες νομίσματα ἀπὸ τὸ βασιλικὸ νομισματοκοπεῖο τῆς Ἀμφιπόλεως στὴν Μακεδονία, μὲ τὸ δίγραμμα ΔΙ μᾶς δείχνουν. Φίλιππος Β΄(4), Φίλιππος Ε΄(5), ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι Μακεδόνες βασιλεῖς ἀπὸ Φίλιππο καὶ μετὰ (4). Ἔτσι ὁ Δίας ἀετοφόρος (3), καθόλου τυχαία δὲν ἐπελέγη γιὰ κύριο νομισματικὸ θέμα τῆς Ἀμφιπόλεως. Φαίνεται ὁ ἀετὸς νὰ συνομιλῇ μὲ τὸν Δία (3), ἐνῶ ἐμπρός του καὶ κάτω ἀπὸ τὸν ἀετό, ἀναπαρίσταται ὁ «ΚΑΣΤΑΣ» μὲ τὸ Ἀπολλώνιο ἀστέρι (Ἥλιος) μέσα σὲ κύκλο (περίβολος).

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply