Ἱερὸς ἀετὸς τῆς Ἀμφιπόλεως

Τὴν θέληση τοῦ Ἡλίου στὰ γήινα, τὴν μετέφερε ὁ ἀετός. Τὸ ἤξεραν αὐτὸ οἱ Αἰγύπτιοι, ὅπως ἡ ἀπεικόνισις τῆς 18ης δυναστείας φανερώνει (1). Ἦταν μία παράδοσις βαθειὰ ῥιζωμένη στοὺς Μολοσσούς, ἀπὸ ὅπου κατήγετο ἡ Ὀλυμπιάς.

Αὐτὸ δείχνει ὁ μοναδικὸς νομισματικὸς τύπος ποὺ ἀναφέρεται σ αὐτοὺς (2). Λίγοι ξέρουν, ὅτι τὰ ἱερὰ νομίσματα τῆς Ἀμφιπόλεως στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου, εἶχαν τὸν ἀετὸ (3,4,5,6,7,8,9,10) καὶ ἦσαν ἔργο Ὀλυμπιάδος. Ἦσαν σὲ σχέση μὲ τὰ γνωστὰ νομίσματα τοῦ Ἀλεξάνδρου πολὺ σπάνια καὶ ἀντανακλοῦσαν στὸ Ἡλιακὸ μνημεῖο, ποὺ ἀπὸ πάντα ὑπῆρχε στὴν Ἀμφίπολη. Αὐτὸ ποὺ ξέρουμε σήμερα σὰν «ΚΑΣΤΑΣ» καὶ τὸ ἴδιο ποὺ οἱ περισσότεροι ἀποκαλοῦν τάφο.

Ὁ ἀετὸς τῆς Ἀμφιπόλεως πατᾶ στοὺς κεραυνοὺς τοῦ Διὸς (3,4,5,6), ἀφοῦ κυρίως σὲ αὐτὸν μεταφέρει τὴν θέληση τοῦ Ἡλίου. Στὴν κυριολεξία ἦταν ὁ ἀγγελιοφόρος. Ἐπὶ μέρους ἐμπλέκοντο ἡ Σελήνη (3), ὁ Πήγασος (4), τὸ κηρύκειο (5), τὸ τόξο (6), τὸ ἄλογο (7) καὶ κάποια ἄλλα, ὅλα σύμβολα θεῶν καὶ τοπικῶν ἡρώων. Χωρὶς ἐπὶ μέρους σύμβολα ὅμως, ὁ ἀετὸς πατᾶ ἐπάνω στὸ ῥόπαλο τοῦ γενάρχου τῶν Μακεδόνων Ἡρακλέους (8) καὶ ἐπάνω στὸν ἀναμμένο πυρσὸ (9,10) τῆς Ἀμφιπόλεως! Ὅλα ἔχουν τὴν δική τους ἀκριβεστάτη σημειολογία. Ὅταν ὁ ἀετὸς πετᾷ, κάτι γίνεται.

Ἀστέριος Τσίντσιφος

(Visited 105 times, 1 visits today)
One thought on “Ἱερὸς ἀετὸς τῆς Ἀμφιπόλεως

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δημιουργοῦ Ἱερὸν τῆς Ἀμφιπόλεως | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply