Δείχνουν …«ῥιχάρδους» γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε τοὺς πραγματικοὺς τοκογλύφους!!!

Ἐὰν πουλήσῃς μίαν χρυσῆ λίρα στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, θὰ τὴν ἀγοράση μὲ 244 εὐρῶ,
Ἐάν, μετὰ ἀπὸ πέντε λεπτά, πᾷς πίσω γιὰ νὰ ἀγοράσῃς τὴν ἰδίαν λίρα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος θὰ στὴν πουλήση 295 εὐρῶ.
Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ κλέπτης εἶναι ὁ Ῥιχάρδος.

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

Τὸ ἀστεῖο εἶναι πὼς τελικῶς ὁ μικρότερος κρίκος αὐτῆς τῆς ἁλυσίδος, ἴσως καὶ ὁ πλέον …ἀσήμαντος, εἶναι ὁ κάθε …«ῥιχάρδος» τοῦ κόσμου μας.
Μία, ἐκ τοῦ προχείρου, ματιὰ στὸ τὶ ἀκριβῶς δὲν θέλουν νὰ βλέπουμε τὰ σαπρόφυτα, τὴν ὥρα ποὺ κουνοῦν τὸ χέρι στὸν κάθε …«ῥιχάρδο»,  εὔκολα καταδεικνύει τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς τοκογλύφος,μὰ κυρίως τὸ γιατὶ ὑφίσταται…

πηγὴ

πηγὴ

…καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ γιατὶ γίνεται τόσος θόρυβος γύρω ἀπὸ τοὺς …«ῥιχάρδους» τοῦ κόσμου μας.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὁ πρῶτος τοκογλύφος τοῦ κόσμου μας, ἐπισήμως, πλέον εἶναι τὸ κράτος. (Πάντα ἔτσι δῆλα δὴ ἦταν ἀλλὰ ἂς μὴν τὸ κάνουμε θέμα…!!!).
Ποῦ θά ἀπευθυνθῇς γιά νά μήν σέ καταληστεύσουν;
Ὑπάρχε ἄρα γέ κάποια δημοσία ὑπηρεσία πού νά μήν χρεώνῃ τοκογλυφικά ἐπιτόκια στούς πολῖτες;
Δὲν νομίζω…

 

πηγὴ

πηγὴ

Ὅπου ἐφορία, ἀντιλαμβανόμεθα βεβαίως τὴν φερομένη ὡς Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ἢ ἄλλως τὴν ὑπηρεσία ἐκείνη, γιὰ τὴν ὁποίαν ἀγνοοῦμε τὰ πάντα. Ἀγνοοῦμε δῆλα δὴ τὸ ποιὸς πράγματι τὴν διευθύνει, τὸ ποιὸς εἰσπράττει, τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ νομικὸ πλαίσιον τέτοιον ποὺ νὰ μᾶς προστατεύῃ ἀπὸ τὶς ὀρέξεις της…
Ὅπου Δημόσιες Ὑπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Δήμων) ἐπίσης κράτος νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ἢ ἄλλως Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων κλπ κλπ κλπ…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ «χρέους» δὲν ἔτυχε, ἀλλὰ ἐπέτυχε νὰ στηθῇ, βάσει συγκεκριμένων παραμυθολογιῶν, ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες, ἐπισήμως. Σκοπός του δὲν εἶναι τόσο τὸ νὰ μᾶς ὑφαπράξουν περιουσιακὰ στοιχεία, ἀλλὰ νὰ μᾶς …πείσουν (μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό!!!) πὼς αὐτὰ τὰ περιουσιακὰ  δὲν ἀνήκουν σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ σὲ ἄλλους… Γενικῶς καὶ ἀορίστως…
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε… Πῶς ἀλλοιῶς θά μᾶς εἶχαν ὐπό τόν ἀπόλυτόν τους ἔλεγχο, ἐάν δέν μᾶς εἶχαν καταλλήλως ἐκπαιδεύσῃ γιά νά πιστεύουμε ὅλες τίς παπαρολογίες πού μᾶς λέν; Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ αὐτὴν τὴν παράμετρο, ἅπαντες οἱ διαβιοῦντες στὰ κράτη-ἐπαρχίες-τσιφλίκια τῶν τοκογλύφων, βγάζουν τὸν σκασμό. Ἀκόμη κι ἐὰν κάτι ἀκουσθῇ, μὲ κάποιον τρόπο, ἡ ἀλήθεια, χλευάζεται, γελοιοποιεῖται καὶ λοιδωρεῖται τόσο βάναυσα, ὥστὲ αὐτὸς ποὺ θὰ τὴν ἐμφανίσῃ νὰ καταδιώκεται ὡς …ἔνοχος καὶ τελικῶς νὰ βασιλεύῃ διαρκῶς τὸ ψεῦδος ὡς γενικὴ θέσις.

Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶμε, γιὰ ἀρχή, μήπως καὶ ἀντιληφθοῦμε τὸ ἐὰν πράγματι χρωστᾶμε κάπου, πόσα, γιατί, πῶς ὑπολογίζονται, ποιὸς εἰσπράττει καί, κυρίως, ποιοὶ τὸν καλύπτουν αὐτὸν (ἢ αὐτούς) ποὺ ἔστησαν ἐτούτην τὴν μηχανή…

Φορολογική δήλωσις σέ …Ἰδιωτική Ἐφορία;

Ἀλλὰ ἂς δοῦμε καὶ τὸν …ἐπόπτη τοκογλῦφο, γιὰ νὰ μὴν λησμονοῦμε τὸ ποιὸς κρατᾶ (καταχρηστικῶς πάντα) τὰ κτένια γιὰ τὰ …δικά μας γένια…!!!

Οἱ τράπεζες πλέον βγάζουν μάτι πὼς δὲν θέλουν οὔτε ἐπιθυμοῦν νὰ διευθετήσουν τὰ κόκκινα δάνειά τους… Δὲν θέλουν πλέον χρήματα ἀλλὰ περιουσίες…Τὰ παραδείγματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα πλέον ἀποδεικνύουν πὼς οἱ τράπεζες θέλουν νὰ γίνουν οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς χώρας..

Σὲ περιπτώσεις ποὺ ὁ δανειολήπτης εὑρίσκει χρήματα εἴτε ἀπὸ τρίτες πηγὲς εἴτε ἀπὸ ἐκποίηση περιουσιακῶν του στοιχείων, πρὸ κειμένου νὰ κλείσουν τὰ δάνειά του, οἱ ἴδιες οἱ τράπεζες δὲν τὸ ἀποδέχονται καὶ σὲ πολλὲς ἐκ τῶν περιπτώσεων προτείνουν τὴν οἰκειοθελὴ παραχώρηση τοῦ ἀκινήτου..

Ὁ στόχος πλέον σαφέστατος καὶ μὲ αὐτὸν ἔχουμε νὰ κάνουμε: ἡ χώρα νὰ ἀλλάξῃ χέρια καὶ σὲ αὐτὸ τὸ βρώμικο παιχνίδι οἱ πολιτικοὶ ἀλῆτες κάνουν πλάτες στοὺς τραπεζίτες.

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~

Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀμερικανιὲς τῆς ἀριστερᾶς.

Εἶδες ἇμα εἶσαι πολιτικός ἀπατεών καί κάνεις πλάτες στά διεθνῆ κοράκια, πού θά σοῦ ἁρπάξουν τὴν χώρα, τί κάνεις; Δίδεις ἄδειες σὲ διάφορα Funds, γιὰ νὰ …ἀγοράσουν τὰ δάνεια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ…
Καί… Μὴν μιλᾷς… Μὴν ἀντιδρᾷς…
…γιατὶ θὰ σὲ ποῦν φασίστα!

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~

Ἡ ἀναφορὰ Ἰταλοῦ πολίτου στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη γιὰ τὶς αὐθαιρεσίες τῶν τραπεζῶν!
Ἀποκαλυπτική!!!

Ἄντὲ καλέ… Κάνουν τέτοια πράγματα (καί) οἱ ἰταλικές τράπεζες;; Εἶναι δυνατόν νά ἀσυδοτοῦν; Ἐγὼ ἐνόμιζα πὼς ἦταν μόνον ἑλληνικὸ φαινόμενον.
Καί ποῦ εἶναι ἠ κεντρική τράπεζα και ὁ κύριος Draghi;

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~

Σήμερα ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης τῆς ΕΚΤ στὴν συνέντευξη τύπου ποὺ ἔδωσε σχετικὰ μὲ τὴν ἀνακοίνωση περὶ νομισματικῆς πολιτικῆς ποὺ ἐφαρμόζει μᾶς εἶπε πὼς μέσα ἀπὸ τὰ μὴ συμβατικὰ μέτρα τῆς ποσοτικῆς χαλαρώσεως ποὺ ἐφήρμοσε τοῦ ἔδωσαν τὸ δικαίωμα νὰ ἀγοράζῃ κάθε λεπτὸ περὶ τοῦ 1,3 ἑκατομμυρίων εὐρῶ κρατικὰ καὶ ἑταιρικὰ ὁμόλογα..

Σήμερα ἡ ΕΚΤ ἔχει στὴν κατοχή της περὶ τῶν 2,6 τρισεκατομμύρια ὁμολόγων καὶ πὼς τὴν τελευταία περίοδο ἀγόραζε ὁμόλογα χωρῶν ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Γερμανία, σὲ ἀναντιστοιχία μὲ τὸ ποσοστὸ ποὺ κατέχουν στὴν ΕΚΤ…
..καὶ δὲν εὑρέθη κάποιος σὲ αὐτὴ τὴν Εὐρώπη νὰ τοῦ πῇ: μέ ποιὸ δικαίωμα δημιουργεῖς χρῆμα καὶ ψωνίζεις ὅ,τι γουστάρῃς, ἀπό ὅποιον γουστάρῃς, ὅσο γουστάρῃς καὶ οὐδείς σέ ἐλέγχει;;..

Ἐὰν αὐτὴ ἡ Εὐρώπη σύντομα ὁδηγηθῇ στὸ ἀπόλυτο πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ χάος, ἀπὸ τὶς ἐγκληματικὲς πολιτικὲς ἑνὸς κεντρικοῦ τραπεζίτου, μὴν πέσετε ἀπὸ τὰ σύννεφα… Αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία..

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~

 

Οἱ κεντρικὲς τράπεζες παγκοσμίως, ὅπως βεβαίως καὶ ἡ ΕΚΤ, ὁρίζουν ὡς ἰδανικὸ πληθωρισμὸ τὸ ποσοστὸ πλησίον καὶ κάτω του 2%…

πηγὴ

Ἕνα μέγεθος ποὺ ἡ παγκόσμια βιβλιογραφία σὲ κανένα πανεπιστήμιο δὲν ἔχει ἀποτυπώσει πὼς καὶ μὲ ποιὰ μεθοδολογία ἔχει ὁριστεῖ εἶναι γνώση ποὺ τὴν κατέχουν μόνο οἱ κεντρικοὶ τραπεζίτες..Σήμερα ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης τῆς ΕΚΤ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ μᾶς εἶπε γιὰ τὸν κίνδυνο μείωσης τοῦ πληθωρισμοῦ στὴν εὐρωζώνη καὶ πὼς αὐτὸ εἶναι ἡ αἰτία τῆς διατήρησης τῶν ἐπιτοκίων σὲ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα ἀλλὰ ποτὲ δὲν μᾶς εἶπε αὐτὸς καὶ οἱ κεντρικοὶ τραπεζίτες ἀνὰ τὴν Εὐρώπη τὴν παραβίαση τοῦ ρόλου τοὺς πλέον ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἀναστολὴ δημιουργίας χρήματος καὶ τὴν παράλληλη αὔξηση αὐτοῦ στὰ χέρια μόνο τῶν τραπεζιτῶν…

ἔρευνα Πᾶνος Λελιᾶτσος,
ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη

Στὴν πραγματικότητα μᾶς δείχνουν τοὺς κάθε λογῆς …«ῥιχάρδους» γιὰ νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν, νὰ μᾶς παραπλανοῦν καὶ νὰ μᾶς λεηλατοῦν (δουλοποιοῦν ἐπὶ τῆς οὐσίας) ἀνενόχλητοι καὶ πάντα, μὰ πάντα, μὲ τὴν δική μας σύμφωνον γνώμη!!!

Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς πρόκειται γιὰ τὰ ἴδια πρόσωπα ποὺ καὶ ἐκδίδουν τὸ χρῆμα καὶ τὸ ἐλέγχουν μὰ καὶ ὁρίζουν τὸ κάθε εἴδους νομικὸ πλαίσιο, ποὺ θὰ ὑποστηρίζη τὴν ἀπάτη τους, δὲν ἀκοῦς κάτι γιὰ τόκους, τοκογλύφους καὶ πλεκτάνες ἀπὸ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως καὶ πολιτικὲς κουδουνίστρες. Ἀκοῦς μόνον γιὰ τὰ παρελκόμενα αὐτῶν, μὰ οὐδέποτε γιὰ τὸν ἐπίσημο ἐμπνευστὴ καὶ διαχειριστὴ αὐτῆς τῆς βρωμερῆς ἀπάτης…
Εἰδικῶς δὲ γιὰ τὴν χώρα μας ἐπίσημοι …προστάτες-τοποτηρητές-δεσμοφύλακες ἔχουν ὁρισθῆ, γιὰ τὴν ὥρα, οἱ βενιζελικοὶ ἀπόγονοι, ποὺ συστηματικῶς ἐπανδρώνουν τὴν συμμορία τῶν 300.

Ἀλήθεια… Σέ ποιό σημεῖον τοῦ πλανήτου θεωρεῖται συνταγματικῶς νόμιμος ἡ τοκογλυφία; Ποῦ κατοχυρώνεται; Ποιός τήν ὑπογράφει; Ἤ μήπως ὅλα αὐτά, τὰ …ἀόρατα, ἀλλὰ ἀπὸ ὅλα τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας παραδεκτά, ὑφίστανται μόνον ὡς …βιτρίνα; Καί μήπως, λέω μήπως, τελικῶς ἐμεῖς ἀναγνωρίζουμε νομιμότητα σέ μίαν πλαστογραφία, ἀφ’ ᾖς στιγμῆς ἀποδεχόμεθα τό πλαστό αὐτό σύστημα ὡς ἀληθές;

Κι ἐάν δέν ὑφίσταται κάτι τέτοιο, τότε πῶς στά κομμάτια ἐπιτρέψαμε ἐμεῖς σέ αὐτά τά σαπρόφυτα, νά μᾶς ἐπιβάλουν κάτι ψευδές, πλαστό, ἀνύπαρκτον ὡς ἀληθές καί ἀναγκαῖον καί ὑποχρεωτικό;
Κι ἀπό πότε ὅλη αὐτή ἡ ἀπάτη τυγχάνει διαπραγματεύσεως καί συζητήσεων; Ἀπό πότε ὁ νοικοκύρης διαπραγματεύεται μέ τόν καταπατητή τό δικαίωμα ἰδιοκτησίας;

Μὲ μέσον λοιπὸν τὸ δικό τους νόμισμα ἔχουν δομήση τὸν κόσμο μας καὶ φυσικά, τὸν δικό μας τρόπο σκέψεως. Διότι ἐμεῖς πρῶτοι ἀπὸ ὅλους, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, σπεύδουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν …ζωή μας, κάθε εἴδους πλαστότητα, ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ὑφίσταται αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ δομὴ ἐλέγχου μας.
Διότι, ὡς γνωστόν, πρώτα ἀπὸ ὅλα οἱ δοῦλοι πρέπει νὰ πιστεύουν πὼς εἶναι δοῦλοι, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίζουν τὸν …ἀφέντη τους ὡς ἀδιαπραγμάτευτο
καὶ ἀμετακίνητο.
Ἐπὶ τῆς οὐσίας ἐμεῖς, οἱ λαοί, νομιμοποιοῦμε καὶ μὲ τὸν τρόπο ἀντιλήψεώς μας αὐτὸ τὸ μόρφωμα. 

Ἔτσι λοιπόν, γιὰ ἀρχή, ἐμεῖς πρῶτα ἐκπαιδευόμεθα στὸ νὰ ἀποδεχόμεθα αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα ὡς ἀληθὲς καί, κατόπιν τούτου, ἐκπαιδεύουμε κι ὅλους τοὺς ἀπογόνους μας. Κατόπιν, ἐὰν τὰ δεσμὰ εἶναι πολὺ βαρειά, ἀρχίζουμε νὰ …διαπραγματευόμεθα γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ τὰ δεσμά, ποὺ τελικῶς μόνοι μας συντηροῦμε, θὰ εἶναι ἀπὸ …χρυσὲς ἢ χάλκινες ἁλυσίδες!!!
Αὐτό-ὑποχρεωνόμεθα τελικῶς νὰ προσκυνοῦμε καὶ οὐδέποτε κάποιος ἄλλος μᾶς τὸ ἐπιβάλλει. Καὶ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἂς ἀνατρέξουμε σὲ ἐκεῖνες τὶς ἱστορικὲς στιγμές, ποὺ ὁ τοκογλύφος ἦταν ἀρκούντως ἀδύναμος καὶ οἱ σχεδιασμοί του, ἀπὸ μία …βλακεία, ἀνετράπησαν, μὲ ἀποτελεσμα, γιὰ κάποια, μεγάλα χρονικὰ διαστήματα, νὰ ἀπωλέσῃ πλήρως τὸν ἔλεγχο. 

Γιατί συμβαίνουν ὅλα αὐτά;
Μὰ φυσικὰ γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: τὴν οἰκειοθελή μας παραίτησιν ἀπὸ τοὺς ὁποίους βαθμοὺς ἐλευθερίας μας.
Διότι τελικῶς αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ τὸ ζητούμενον: ἡ οἰκειοθελὴς παραίτησίς μας ἀπὸ τὴν Ἐλευθερία!!!

Δὲν ὑπάρχει φίλοι μου τόκος, ὅπως φυσικὰ δὲν ὑπάρχει καὶ πραγματικὴ δύναμις τοῦ τοκογλύφου. Αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει εἶναι ἔνα θέατρον τοῦ …παραλόγου, ποὺ μόνον του σκοπὸ ἔχει τὴν ὑφαρπαγὴ τῆς δικῆς μας ἐλευθερίας!!!
Τόσο ἁπλᾶ… Ἁπλούστερα δὲν γίνεται…

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Δείχνουν …«ῥιχάρδους» γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε τοὺς πραγματικοὺς τοκογλύφους!!!

  1. Ἡ τοκογλυφία ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία. Οἱ Ἰουδαῖοι τὴ θέλουνε καὶ τὴν ἐφαρμόζουνε ἀλλὰ ἀποκλειστικῶς σὲ βάρος τῶν γκογίμ, δηλαδὴ τῶν “ἀνθρωπόμορφων ζώων” ποὺ δὲν εἶναι Ἰουδαῖοι. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κάνει τὸ κορόιδο, διότι οἱ ἑκάστοτε ἐπικεφαλῆς της δὲν εἶναι “χαζοί”, νὰ μπλέξουνε μὲ τέτοια ζητήματα. Ἄλλωστε -κατὰ τοὺς εὐσεβεῖς ἑλληνοορθόδοξους- καὶ οἱ τοκογλύφοι ἄνθρωποι εἶναι καὶ πρέπει νὰ ζήσουνε καὶ αὐτοί, διότι “ὁ Χριστὸς δίδαξε τὸ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους”. (Φυσικὰ πρόκειται γιὰ -κατὰ τὴ γνώμη μου- ἠθελημένη νοηματικὴ διαστροφὴ τῆς φράσης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.)

  2. Μην ξεχνάμε ότι ο θρυλικός ραβίνος Γεσουα από την Ναζαρέτ στην μόνη περίπτωση που επέδειξε εχθρότητα και βαρβαρότητα ήταν στους τοκογλύφους εντός του Ναού…
    Τυχαίο?

  3. Παιδιά, Ναζαρέτ είναι αμφίβολο κατά πόσον υπήρχε τον καιρό του Χριστού. Πιθανότατα, κατασκευάστηκε μετά Χριστόν. Περίπτωση κάπως σαν την πόλη Εμμαούς που, επιπλέον, όχι μόνο δεν βρέθηκε, αλλά η ονομασία της είναι απλώς… πρόθεση της γλώσσας των αρχαίων Αιγυπτίων και σημαίνει: “προς τα εκεί”.

Leave a Reply