Ὑπὸ διωγμὸν ἡ Ἐθνικὴ Συνείδησις ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον ἀΠαιδείας

Ἑλληνορθόδοξος παράδοσις, οἰκογένεια, πατριωτισμὸς καὶ φιλοπατρία ἐκτὸς διδακτέας ὕλης. Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Πολιτικῆς Παιδείας τῆς Α΄Λυκείου βγῆκε τὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφέρεται σὲ θεμελιώδεις ἀξίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Κοινωνίας καὶ Ἀντιστασιακῆς παραδόσεως, τῆς Θρησκείας καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στὴν Ἀνθρωπότητα.

Ἀκόμη καὶ ὁ πατριωτισμός, ὁ κατοχυρωμένος ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐκτὸς ὕλης! Δεῖτε τὸ ἔγγραφό του Ὑπουργείου (πρώην Ἐθνικῆς) Παιδείας.

Κι ἐννοεῖται φυσικά, μένει ἐκτὸς διδακτέας ὕλης τῆς Ἱστορίας Γ΄Λυκείου ὁ Μακεδονικὸς Ἀγών!!!

Πρῶτα ἔφτιαξαν ἐπιτροπὴ μὲ τοὺς λωποδύτες γιὰ νὰ συζητήσουν ἱστορικά, ἐκπαιδευτικὰ καὶ ἀρχαιολογικὰ θέματα, χωρὶς νὰ ἔχει κυρωθῆ ἡ «Συμφωνία» τους. Τώρα λοβοτομοῦν ὁλοκληρωτικῶς   τὴν νεολαία ποὺ ἀντιδρᾶ στὴν ἀπόπειρα παραδόσεως τῆς Μακεδονίας, βγάζοντας ἐκτὸς διδακτέας ὕλης ἀπὸ τὸ βιβλίο ἱστορίας Γενικῆς τῆς Γ΄Λυκείου τὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα!

Οἱ σελίδες οἱ ὁποῖες βγῆκαν ἐκτὸς Ὕλης…

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 183 times, 1 visits today)
Leave a Reply