Δὲν συζητᾶμε γιὰ ἠλιθίων ὀλιγωρία ἀλλὰ γιὰ συνειδητὴ προδοσία

Αὐτὸ ποὺ μὲ στεναχωρεῖ δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Ἐρντογάν.
Αὐτὸ ποὺ μὲ φρικάρει εἶναι, ὅτι μπορεῖ νὰ τὰ κάνῃ.

Ὅταν ΤΕ στὰ ἀκριτικὰ νησιὰ εἶναι μὲ 50 στελέχη καὶ 17 στρατεύσιμοι, ἀρέσει δὲν ἀρέσει ἔχουμε πρόβλημα. Τὸ νὰ ἀκούω τὶς κούφιες ῥητορεῖες πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν δὲν μὲ καθησυχάζη στὸ ἐλάχιστον.
Ἂν δὲν ποῦν καὶ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα ἀλήθειες σύντομα θὰ μιλᾶμε γιὰ προδοσίες.

Γιατί εἶναι προδοσία νὰ ξέρῃς καὶ νὰ μὴν ἐνεργῇς.

Ἀλλὰ ξέχασα….. τὰ πολιτικὰ ὄρνια περιμένουν ἡ πατρίς τους ἡ Εὐρώπη νὰ τὰ σώσῃ….

Ἀκούω πλέον καὶ βλέπω κι ἐδῶ μέσα τὰ πρῶτα δείγματα τοῦ ἐνδοτισμοῦ.

Ἀφοῦ γιὰ χρόνια γενεὲς ἐγαλουχήθησαν μὲ τὸ μαγικὸ «εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῆς Τουρκίας», τὸ ὁποῖο ἐσήμαινε (ὅπως καὶ τόσα ἀλλὰ) ὅτι ἡ μαμὰ Εὐρώπη θὰ φροντίζη γιὰ ὅλα κι ἐμεῖς θὰ καθόμαστεεεεεεε ἀραχτοὶ καὶ λάητ, τὰ τελευταία 2-3 χρόνια ἀντικατεστάθη μὲ τὸν περίφημο ἄξονα Ἀθήνα-Λευκωσία-Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐναλλακτικῶς Κάϊρο, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία καὶ προστασία τῶν ΗΠΑ.

Μὲ αὐτὸ τὸ καινούργιο ναρκωτικό, οἱ ἑλληνικὲς ἔνοπλες δυνάμεις θὰ παίζουν ἕναν περίπου ὑποστηρικτικὸ ρόλο (καψιμητζηδες δηλαδὴ ἢ κάπως ἔτσι) ἐνῶ τὰ παιδιὰ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἐναλλακτικὰ τῶν ΗΠΑ θὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας.

Ὅπως ὅλα τὰ μαγικὰ κόλπα ἔτσι κι αὐτὸ εἶχε κοντὰ ποδάρια καὶ πλέον εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μὲ τὴν πραγματικότητα.

Αὐτὸ τὸ θέμα τὸ ὁποῖο εἶναι πλέον τὸ πλέον οὐσιαστικὸ γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐπιβίωση οὐεὶς θὰ ἀσχοληθῆ καὶ δὲν θὰ γίνη θέμα στὴν προεκλογικὴ περίοδο ποὺ ἄρχισε ἤδη.

Διαβάζω πλέον, ὅλο καὶ συχνότερα, ἀπὸ τοὺς ἐμβληματικούς του μετώπου τῆς λογικῆς, ὅτι ἡ ὥρα γιὰ ἕναν ἔντιμο συμβιβασμὸ μὲ τὴν Τουρκία ἔφθασε.

Οἱ σύγχρονοι Τσαμπερλάιν ἐν πλήρῃ δράσει.

Ἀφοῦ ἐπτώχευσαν τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ παρεχώρησαν τὴν ἐθνική μας κυριαρχία στὸ μόρφωμα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, τώρα εἶναι ἕτοιμοι νὰ παραδώσουν καὶ κυριαρχικὰ δικαιώματα στὴν Τουρκία.

Αὐτὴ θὰ εἶναι ἀκόμη μία ζοφερὴ πραγματικότης, ποὺ θὰ ζήσουμε τὰ προσεχῆ λίγα χρόνια.

Συνεχίστε ἀπτόητοι.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply