Θρῆνος γιὰ ἕνα «ὁλοκαύτωμα» ποὺ κατήντησε …θρησκεία!!!

Ἡμέρα ὁλοκαυτώματος σήμερα!!

«Ὁλοκαύτωμα», ἡ τέταρτη θρησκεία μὲ βάση τὸν Γιαχβέ!

Ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἔχει κάθε Γιαχβεδικὴ θρησκεία ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της.
Ἔχει τοὺς δικούς της «Ἁγίους» τὰ «Θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος», τὰ ὁποία εἶναι οἱ νέοι ὁμολογητὲς τῆς νέας πίστεως ποὺ ἐδολοφόνησε ἕνας νέος Νέρων, ἔχει τὸν φονταμενταλισμὸ κάθε Γιαχβεδικῆς θρησκείας μέσα στὴν ἱστορία, ἔχει τὴν δική της ἱερὰ ἐξέταση ποὺ τιμωρεῖ καὶ φυλακίζει ὅποιον εἶναι ἀρνητὴς τῆς νέας θρησκείας καὶ τὴν ἀμφισβητεῖ, μὰ κυρίως ἔχει τὰ δικά της θαύματα, τὰ ὁποῖα ἔχει κάθε θρησκεία ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της καὶ ἐὰν δὲν πιστεύεται ἁπλᾶ νὰ κάνετε τὶς προσθέσεις στὰ νούμερα!!

Καλέντζης Ἀριστοτέλης
ἀπὸ Ῥαφτάκη Ἰωάννη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply