Δημοκρατία τῶν …ΜΑΤ!!!

Ὁ κάθε ἐκλεγμένος ἀπατεὼν ἔχει τόση ἐξουσία ποὺ μπορεῖ νὰ ξεπουλήσῃ ἀκόμη καὶ τὴν Ἱστορία!
Ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας!!!

Μπορεῖ βάσει τοῦ Συντάγματος νὰ ἀλλάξῃ ἀκόμη καὶ τὰ …σύνορα τῆς χώρας.

Κι ἐσὺ δὲν ἔχεις τὸ δικαίωμα νὰ ὁμιλῇς γιὰ …τέσσερα χρόνια.
Ἐὰν διαμαρτυρηθῇς ὑπάρχουν καὶ τὰ ΜΑΤ.

Δημοκρατία!!!

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply