Δὲν …παίζονται τὰ στημένα παιχνίδια (τους)!!!

Στημένο τὸ παιχνίδι ἀπὸ ὅλα τὰ τομάρια!!!

1) Ἔθεσαν θέμα ἀντισυνταγματικότητος οἱ δικηγορικοὶ σύλλογοι ὅλης της Ἑλλάδος θεωρῶντας ὅτι τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις -ὅπως ἡ ἐπικύρωσις τῆς Συμφωνίας Πρεσπῶν- πρέπει νὰ λαμβάνονται μὲ 180+1 βολευτές.

2) Ἐνῶ θὰ περίμενε κάποιος ἀπὸ τὴν ΝΔ νὰ ἁρπάξῃ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία στὸν ἀέρα καὶ νὰ θέσῃ θέμα, προέκυψε ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ (κάτι παρόμοιο μὲ τὴν ἔως τώρα δράση τοῦ Σιωπηλοῦ Σουβλάκια).

3) Βάζουν τὴν ΧΑ νὰ καταθέσῃ τὴν ἔνσταση.

4) Βγαίνει ἡ ΝΔ καὶ λέει «καταψηφίζουμε τὴν ἔνσταση, ἐπειδὴ κατετέθη ἀπὸ τὴν ΧΑ!» Σὰν νὰ μᾶς λὲ (ὅπως καὶ ὁ σύριζα): «Θὰ ξεπουλήσουμε καὶ τὴν Ἀκρόπολη, ἀλλὰ θὰ σᾶς προφυλάσσουμε ἀπὸ τὸν …φασισμό!»)

5) Ὁ Σύριζα χειροκροτᾶ τὴν ἀπόφαση τῆς ΝΔ κι οἱ συνωμότες ἀλληλοσυγχαίρονται πίσω ἀπὸ τὴν γωνιά.

6) Ὅλα τὰ ἀλλὰ κΩματα (ποῦ εἶσαι, ρὲ Μπᾶνε Πατριδομάχε;) ποὺ τὴν ξέρουν ἀπὸ πρὶν (ἢ τὴν ἔχουν ψυλλιασθῆ τὴν συμπαιγνία), μούγκα στὴν στρούγγα γιὰ τὸ ὀφθαλμοφανέστατο «στήσιμο»

7) Ῥὲ τὴν ἔχουν συναποφασίση τὴν δουλεία ἀπὸ πρὶν καὶ μᾶς δουλεύουν, τὰ τομάρια, ἐμπρὸς στὰ μοῦτρα μας, ῥέ!

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply