Ἵδρυμα «Λούσιφερ» καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοί

Τὸ «ἵδρυμα» «ΛΟΥΣΙΦΕΡ’ς ΤΡΑΣΤ» καὶ οἱ Διεθνεὶς ὀργανισμοί: Ο.Η.Ε. Greenpeace, Διεθνὴς Ἀμνηστία, UNISEF μὰ καὶ …Ἀδόλφος Χίτλερ!!! 

Ποία ἡ σχέσις τοῦ ἱδρύματος «ΛΟΎΣΙΦΕΡ’ς ΤΡΑΣΤ» μέ τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς; Ο.Η.Ε. – Greenpeace International – Greenpeace USA – Διεθνή Ἀμνηστία καὶ UNISEF, μά ἐπίσης καὶ τὸν Ἀδόλφο Χίτλερ; 

(γιὰ τὸ ἀγγλικὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, θὰ παρατεθῆ, στὸ τέλος, ἡ αὐτόματος «μετάφρασίς» του, ποὺ θὰ σᾶς τὸ ἐμφανίση -κατὰ κάποιον τρόπο- στὰ Ἑλληνικά. Ἄντε νὰ μὴ τὰ κάνω ὅλα ἐγώ…)

«… In 1922 Lucifer’s Trust was created in London, but later changed its name to Luci’s Trust, as the first name was too obvious. The Trust is non-governmental and officially recognized by the United Nations. It is also an extension of the http://www.theosociety.org/pasadena/ 

Σημείωσις:
-καὶ φυσικά, ὅπως μπορεῖτε νὰ διαπιστώσετε καὶ νὰ δεῖτε ἀπὸ τὶς ἀπεικονίσεις ὀθόνης, ἐὰν μεταβεῖτε σὲ αὐτὴν τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση καί, ἐνᾦ παλαιότερα ἦταν ἀπὸ ἄλλες χῶρες προσβάσιμος, ἐν τούτοις τώρα πλέον σᾶς ἐμφανίζει ἀνακοίνωση ὅτι δὲν ἔχετε δικαίωμα προσβάσεως σὲ αὐτὸν τὸν φιλοξενητὴ (σέρβερ)… 

…another secret society which influenced Adolf Hitler in developing his doctrine about the Aryan Super Race. Luci’s Trust is sponsored by among others the occultist Robert McNamara (just recently diseased), former minister of Defense in the USA, president of the World Bank, member of the Rockefeller Foundation, and Thomas Watson (IBM, former ambassador in Moscow).
Luci’s trust sponsors, among others, are the following front organizations:
United Nations, Greenpeace Int., Greenpeace USA, Amnesty Int., UNICEF. Luci’s Trust has its only United “religious” chapel, the Temple of Understanding, where Black Magic is practiced, in the UN headquarter in New York[1]. Interesting is the fact that Luci’s Trust openly declares that a secretive group of illuminated, New Age notables is now running the planet from behind the scenes. …”

– Δικό μου σχόλιο:

Συζητᾶμε γιὰ τὸ Ἵδρυμα «Λούσιφερ’ς Τράστ» (ἢ στὰ Ἑλληνικὰ «Ἵδρυμα τοῦ Ἑωσφόρου») ἱδρυθὲν στὸ Λονδίνο τὸ 1922 καὶ τὸ ὁποῖο ἀργότερα ἄλλαξε τὸ ὄνομά του σὲ «Ἵδρυμα Λούση»… 
Τὸ ἵδρυμα αὐτὸ ἐὰν τὸ ἐπισκεφθεῖτε στὸν ἰστότοπό του θὰ δεῖτε ὅτι ἐξηγεῖ ὅτι τὸ ὄνομα (καὶ καλὰ) προέρχεται ἀπὸ τὴ Λατινικὴ ῥίζα “Lux” (λοῦξ) ποὺ σημαίνει φῶς… 
Ποντάροντας στὸ ὅτι αὐτοὶ ποὺ ψάχνουν, δὲν ἔχουν πρόσβαση στὴν ἱστορία τῆς ἱδρύσεώς του (1922 εἴπαμε) ὅποτε καὶ τὸ ὄνομά του εἶχε τὴν κανονικὴ μορφὴ δηλαδὴ «Λούσιφερ» ποὺ σημαίνει «Ἑωσφόρος», δηλαδὴ τάχα «αὐτὸς ποὺ φέρνει τὸ φῶς»…

Γνωρίζουμε κάποιοι βέβαια ὅτι οἱ «κρατοῦντες» ἔχουν μεταστρέψη τὰ μαῦρα σὲ ἄσπρα παντοῦ, σὲ κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς, μὲ ἀποτέλεσμα, αὐτὸς ποὺ οἱ περισσότεροι νομίζετε ὡς «καλὸς θεούλης» νὰ εἶναι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετον…
Καί, ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστὸ σὲ κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς, οἱ «θρησκεῖες» (ὅλες) ἦταν Ἐφεύρεση «κάποιων» Μὴ …Ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι Κυβερνοῦν αὐτὸ τὸν κόσμο ἐδῶ καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ἀθέατοι, ὥστε ὁ κυριολεκτικὰ λοβοτομημένος ἄνθρωπος (δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ ἀντιληπτική μας ἱκανότης καὶ ὄχι μόνο ἔχει περιορισθεῖ στὸ 4 μὲ 5 % τῆς Ἀρχικῆς…) νὰ εἶναι συνεχῶς «ἀπησχολημένος» ἐνῶ «αὐτοὶ» ὄχι μόνο θὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν ἀλλὰ θὰ χρησιμοποιοῦν –ὅπως καὶ τὸ κάνουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες- τὴν Θρησκοληψία πρὸς ὄφελός τους στὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» καὶ ὄχι μόνον…

Ἐπίσης, ποιὸς / ποιὰ θυμᾶται ἢ ἔχει δεῖ τὴν Ταινία «LUCY» (Λούση) τοῦ 2014 μὲ τὴν γνωστὴ Σκάρλετ Γιόχανσον καὶ τὸν (γνωστὸ ὁμιλητή της Νέας Παγκόσμιας Τάξεως καὶ τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης,) Μόργκαν Φρῆμαν;;;;

Τέλος θὰ ἐπαναλάβω γιὰ ἄλλη μία φορά, τὸ «ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ» ὑπηρετεῖ τὴν «Νέα Παγκόσμια Τάξη» καὶ ὅλους τους σχετικοὺς Στόχους της… καὶ φυσικὰ οἱ Ταινίες «Ἐπιστημονικῆς Φαντασίας» γίνονται σχεδὸν Ἀνέκαθεν, ἁπλᾶ γιὰ τὴν Ψυχολογικὴ Προετοιμασία τοῦ «κοινοῦ» καθὼς καὶ γιὰ τὴν μὲ πλάγιο τρόπο ἐκμαίευση τῆς συναίνεση τῆς Πλειοψηφίας τοῦ Ἐντελῶς Ἀνίδεου κόσμου…..

Πραξιτέλης Νότιος

– Ἐπισημάνσεις: 

Τὸ ἀπόσπασμα ἀγγλικοῦ κειμένου ἀποτελεῖ μέρος Συγγράμματος τοῦ ὁποίου τὰ στοιχεῖα μπορῶ νὰ δώσω σὲ ὅποιον ἢ ὅποια ἐνδιαφέρεται γιὰ λεπτομερεστέρα μελέτη,

Τὸ 1922 Trust Lucifer δημιουργήθηκε στὸ Λονδίνο, ἀλλὰ ἀργότερα ἄλλαξε τὸ ὄνομά του στὸ Trust Luci, καθὼς τὸ ὄνομα ἦταν προφανές. Τὸ Trust εἶναι μὴ κυβερνητικὸ καὶ ἐπίσημα ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Εἶναι ἐπίσης μία ἐπέκτασις τοῦ (http://www.theosociety.org/pasadena/ -καὶ φυσικά, ὅπως μπορεῖτε νὰ διαπιστώσετε καὶ νὰ δεῖτε καὶ σὲ μία ἀπὸ τὶς φωτογραφίες, ἂν πᾶτε σὲ αὐτὴ τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση, καὶ ἐνῶ παλαιότερα ἢ ἀπὸ ἄλλες χῶρες ἦταν προσβάσιμο, τώρα πλέον σᾶς ἀνακοινώνει ὅτι δὲν ἔχετε δικαίωμα προσβάσεως σὲ αὐτὸ τὸ σέρβερ -….), μία ἄλλη μυστικὴ κοινωνία ποὺ ἐπηρέασε τὸν Ἀδόλφο Χίτλερ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ δόγματός του γιὰ τὸν Ἄρια Σούρα. Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Luci εἶναι ὑποστηριζόμενη μεταξὺ ἄλλων ἀπὸ τὸν ἀποκρυφισμὸ Robert McNamara (μόλις πρόσφατα ἄῤῥωστο), πρώην ὑπουργὸ Ἀμύνης στὶς ΗΠΑ, πρόεδρο τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης, μέλος τοῦ Ἱδρύματος Rockefeller, καὶ Thomas Watson (IBM, πρώην πρέσβυς στὴν Μόσχα).

Οἱ χορηγοὶ ἐμπιστοσύνης τοῦ Luci, μεταξὺ ἄλλων, εἶναι οἱ ἀκόλουθοι ἐμπλεκόμενοι ὀργανισμοί:

Ἡνωμένα Ἔθνη, Greenpeace Int., Greenpeace ΗΠΑ, Διεθνὴς Ἀμνηστία, UNICEF. Τὸ Trust τοῦ Luci ἔχει τὸ μοναδικὸ «θρησκευτικὸ» παρεκκλήσι του, τὸ Ναὸ τῆς Κατανοήσεως, ὅπου ἀσκεῖται ἡ Μαύρη Μαγεία, στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ στὴν Νέα Ὑόρκη [1]. Ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Luci δηλώνει ἀνοικτὰ ὅτι μία μυστικιστικὴ ὁμάδα φωτισμένων ἀρχόντων τῆς New Age τρέχει τώρα τὸν πλανήτη ἀπὸ τὰ παρασκήνια….»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

13 thoughts on “Ἵδρυμα «Λούσιφερ» καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοί

 1. Παιδιά, εἶναι οἱ “Γνωστικοί”, ἱστορία πανάρχαια. (Ἀποτελοῦν βασικὸ κεφάλαιο τοῦ βιβλίου μου “Ὁ Ἐθνικὸς Διχασμός. Ἡ ἄλλη διάσταση”.)

 2. Όπα, όπα, μισο…..
  Ότι να ναι για το σχόλιο μου? Ναι έχεις δικιο
  Ότι να ναι…. Σωστά. Το δέχομαι, χαλαρά.
  Η μήπως εννοείς ότι να ναι για την ανάρτηση?
  Γιατί και το νόημα της αναρτησης ότι να ναι ειναι αγαπητή Φιλονοη.
  Οπότε!?
  Πώς να διασαφηνιστεί? Ε? Σε ρωτώ. Ε?
  Είδες τώρα τι έκανες? Μας μπερδέψες…

 3. Ο Βενιζέλος ήταν εθνικός προδότης γιατί έβαλε τα συμφέροντα των ” φίλων μας ” πάνω από τα συμφέροντα του έθνους. Τέλεια. Όχι γιατί ήταν μασωνος, Εβραίος η ακόμα και εξωγήινος η ότι άλλο έχει ακουστεί/γραφτεί.
  Απλά εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα γιατί είχε διαβρωθεί η δική του εθνική συνείδηση.
  Γκεγκε?
  Ακριβώς όπως οι τωρινοί πολιτικοί πράττουν. Το κάνουν γιατί έχουν εξαγοραστεί, άντε να δεχθώ ότι κάποιοι από αυτούς έχουν εκβιάστει κιόλας. ισως. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν το κάνουν επειδή είναι μασωνοι, Εβραίοι, ελοχιμ η δε ξέρω και γω τι άλλη μπούρδα κυκλοφορεί στο αφυπνισμένο διαδίκτυο….
  Άρα… Όλα αυτά τα κοινωφελή ιδρύματα – για να έρθουμε και στο αρχικό νόημα της αναρτησης – λειτουργούν διαβρωτικά στα συγκροτημένα έθνη κράτη γιατί έτσι επιτάσσει η νέα τάξη πραγμάτων
  ( you can call me καπιταλιστικός νεοφιλελευθερισμός baby ) και όχι γιατί απαρτίζονται από ερπετομορφους ελοχιμ εβραιομασωνους που θυσιάζουν παρθένες κορασίδες στον Κθούλου….
  …….
  Και επειδή πολύ σοβαρός έγινα…..
  Hail Satan!
  Αμ πως…..

  • Κατ’ ἐσὲ λοιπὸν ὅλες αὐτὲς οἱ στοές, τὰ ἰδρύματα, οἱ Μ.Κ.Ο. εἶναι εὐαγῆ ἱδρύματα φιλεσπλαχνίας καὶ ἀνθρωπισμοῦ. Καλῶς.
   Συνιστῶ νὰ μελετήσῃς λίγο Ἀριστοτέλη, στὰ Ἠθικὰ Νικομάχεια, κεφ. 8, περὶ φαύλων.
   Καί, ὁπωσδήποτε, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τότε οἱ …μασσῶνοι δὲν κυβερνοῦσαν μὰ οὔτε καὶ οἱ Ἐλοχὶμ περιεφέροντο ἐντὸς καὶ πέριξ τῶν κοινωνικῶν δρωμένων, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς περιγράφεται θαυμάσια τὸ αἴτιον τοῦ ὁποίου σήμερα τὰ ἀποτελέσματα βιώνουμε.
   Ὅσο γιὰ τοὺς …«περιουσίους» τοῦ πλανήτου νὰ πᾷς στὸν (βιτρίνα τῶν Rothschiled) πSoros καὶ νὰ τὸν ἐρωτήσῃς γιὰ τὸ ἐὰν τὰ σχέδιά του(ς), γιὰ παράδειγμα, περὶ «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου» δὲν ἐμπεριεῖχαν σκευωρίες, συνωμοσίες καὶ τό, «περιεργώτερον» ὅλων, ὄνομα τοῦ βλασταριοῦ του.

   Κατὰ τὰ ἄλλα βαρέθηκα νὰ παίζω μὲ τὶς λέξεις καὶ νὰ ἀποφεύγουμε τὴν οὐσία. Ἐὰν τὸ πρόβλημά σου εἶναι ἁπλῶς τὸ νὰ ἀποδομήσῃς θεωρίες, καλῶς τὸ ἔχεις καὶ τὸ συντηρεῖς καὶ τὸ διακινεῖς στὸ διαδίκτυον. Τὸ δικό σου παραμύθι, ποὺ σαφῶς δὲν ἔχει δράκο, καλῶς τὸ ὑπερασπίζεσαι. Καλλίτερα ὅλων ὅμως θὰ ἦταν καὶ νὰ ἀποδεικνύῃς τὰ λεγόμενά σου, διότι μέσῳ τῆς σκέτης ἀπαξιώσεως ἁπλῶς γελοιοποιεῖσαι.
   Θὰ προτιμοῦσα λοιπὸν νὰ παραθέτῃς στοιχεία κι ὄχι ἀφορισμούς, διότι ἁπλῶς παπαγαλίζεις τὰ ὄσα, γιὰ παράδειγμα ἐπίσης, τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως ἰσχυρίζονται, πρὸ κειμένου νὰ ἀπαξιώσουν κάθε ἔρευνα ποὺ ἀφορᾶ στίς, ἐκ πρώτης πάντα ὄψεως, δικές τους ἀγκυλώσεις καί, ἐννοεῖται, στὶς διακλαδώσεις τῆς διαπλοκῆς, τῶν ὁποίων ἀνέλαβαν ἐργολαβικῶς νὰ ἀποκρύψουν. Ἐννοεῖται μὲ τὸ ἀζημίωτον.
   Ἡ ἐν λόγῳ τακτική, ἂν καὶ συνωμοσιολογική, κατ’ ἐσέ, δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀνέχομαι νὰ ἀναπαράγεται μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας καὶ τελικῶς καταλήγω, πάντα, νὰ ξεφορτώνομαι τοὺς παπαγάλους τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, διότι ἀκόμη κι ἐὰν δὲν χρηματίζονται, παραμένουν ἀρκούντως ἠλίθιοι καὶ κάνουν μεγαλύτερο κακὸ ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς ἐγκεφάλους αὐτῆς τῆς τακτικῆς.
   Ἐὰν λοιπὸν χρηματίζεσαι, καλῶς τὸ κάνεις, ἀλλὰ θὰ σὲ παρακαλοῦσα, εὐγενικά, νὰ μὲ ἀπαλλάξῃς ἀπὸ τὴν παρουσία σου, διότι ὁ χρόνος μου εἶναι δικός μου καὶ ἀρνοῦμαι νὰ τὸν διαθέτω γιὰ περιττολογίες. Ἐὰν πάλι δὲν χρηματίζεσαι, ἐπίσης θὰ σὲ παρακαλοῦσα νὰ μὲ ἀπαλλάξῃς ἀπὸ τὴν παρουσία σου, διότι μὲ κουράζει νὰ ἀποδεικνύω τὰ αὐτονόητα σὲ κάποιους ποὺ ὅταν τοὺς δεικνύῃς τὸ δάσος, αὐτοὶ κυττοῦν τὸ δάκτυλο.
   Ἐὰν τέλος δὲν μᾶς ἀπαλλάξῃς ἐσὺ ἀπὸ τὶς ἀπαξιώσεις σου, ἔμμισθες ἢ μή, δὲν πειράζει, θὰ πατήσω τὸ σχετικὸ κομβίον καὶ θὰ σὲ «διαβάζουν» τὰ ἄχρηστα τῆς ἀνακυκλώσεως.
   Αὐτὰ κι ἀντίο.

 4. Αγαπητή Φιλονοη, αυτο θα είναι και το τελευταίο σχόλιο μου στο μπλογκ σου αφού το απαιτεις . Ευελπιστώ απλά σε διμοσιευση για να φανεί η απάντηση μου.
  Σε ευχαριστώ πολύ που με αποκαλείς χρησημο ηληθιο του συστηματος, ενδεχομένως και να είμαι, ποιος ξέρει?
  Επίσης σε ευχαριστώ που αναπτύσσει το επειχηρημα ότι χρηματίζομαι, θα δείξω την ανάρτηση σου στον θείο Σόρος μπας και μου δώσει κάνα ξεροκοματο….
  Ίσως σταθώ τυχερός, ποιος ξέρει…
  Πάμε να δούμε κάποια σημεία του κειμένου σου λεπτομερειακά?

  Κατ’ ἐσὲ λοιπὸν ὅλες αὐτὲς οἱ στοές, τὰ ἰδρύματα, οἱ Μ.Κ.Ο. εἶναι εὐαγῆ ἱδρύματα φιλεσπλαχνίας καὶ ἀνθρωπισμοῦ. Καλῶς.

  Αναφέρα ήδη ότι θεωρώ ότι αυτές οι οργανώσεις ενώ επειφανειακα λειτουργούν ως ουμανιστικές οργανώσεις εν τέλει έχουν διασπαστική/διαβρωτικό χαρακτήρα στα συγκροτημένα έθνη/κράτη και αποδομουν την κοινωνική συνοχή. Αν διάβαζες λίγο ποιο προσεχτικά την ανάρτηση μου νομίζω θα το καταλάβαινες….
  Νομίζω το γράφω αρκετά ξεκάθαρα χωρίς να παίζω με τις λέξεις όπως με κατηγορείς.

  Καί, ὁπωσδήποτε, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τότε οἱ …μασσῶνοι δὲν κυβερνοῦσαν μὰ οὔτε καὶ οἱ Ἐλοχὶμ περιεφέροντο ἐντὸς καὶ πέριξ τῶν κοινωνικῶν δρωμένων, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς περιγράφεται θαυμάσια τὸ αἴτιον τοῦ ὁποίου σήμερα τὰ ἀποτελέσματα βιώνουμε.
  Ὅσο γιὰ τοὺς …«περιουσίους» τοῦ πλανήτου νὰ πᾷς στὸν (βιτρίνα τῶν Rothschiled) πSoros καὶ νὰ τὸν ἐρωτήσῃς γιὰ τὸ ἐὰν τὰ σχέδιά του(ς), γιὰ παράδειγμα, περὶ «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου» δὲν ἐμπεριεῖχαν σκευωρίες, συνωμοσίες καὶ τό, «περιεργώτερον» ὅλων, ὄνομα τοῦ βλασταριοῦ του.

  Προφανώς και η θεώρηση που έχεις είναι ότι υπάρχουν μυστικές εταιρείες που δρουν πάνω, πέρα, και υπόγεια από την κοινωνία και προσπαθούν υποχθόνια να την καταστρέψουν. Εγώ πάλι θεωρώ ότι το επίπεδο οικονομικής παγκοσμιοποίησης επιτάσσει την διάλυση συγκροτημένων κοινωνιών ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω διόγκωση της κεφαλαιακής χρηματαγορας σε παγκόσμιο επίπεδο.
  Τι να κάνουμε κα Φιλονοη μου? Με το μπάρδον αν δεν έχω διαφορετική άποψη από εσάς, ζητώ ταπεινά και γονιπετις συγγνωμη, αλλά έτσι είναι…

  Το παραλληρημα περι χρηματισμού το καλυψα στην εισαγωγή.

  διότι μὲ κουράζει νὰ ἀποδεικνύω τὰ αὐτονόητα σὲ κάποιους ποὺ ὅταν τοὺς δεικνύῃς τὸ δάσος, αὐτοὶ κυττοῦν τὸ δάκτυλο.

  Εγώ δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Όσο υπεροπτικό και αν φαντάζει στα ματάκια σου αυτό. Το βάρος της απόδειξης πάντα πέφτει σε αυτόν που κάνει μια υπόθεση. Αυτό που αναφέρω περί παγκοσμιοποίησης είναι μια άποψη που έχει διατυπωθεί από επιστημονες , οικονομολόγους, πολιτικούς αναλυτές, ακόμα και φιλοσόφουντες σε παγκόσμιο επίπεδο σε πάμπολα περιοδικά, εφημερίδες, κ.α. εδώ και 20-25 συναπτά έτη .
  Και σε γενικές γραμμές αυτή η άποψη είναι αποδεκτή, τόσο από τους πολέμιους του συστήματος, τόσο και από τους απολογητές του.

  Αν εσύ, η οποιοσδήποτε άλλος, θεωρεί ότι οι εβραιοι η μασωνοι η δεν ξέρω γω ποιος άλλος ευθύνονται για την τωρινή κατάσταση, τότε πρέπει να παρουσιάσεις στοιχεία που να αποδεικνύουν την άποψη σου. Χειροπιαστό στοιχεία, επαληθευσιμα, και όχι θεωριουλες του αέρα….
  Αν πχ θεωρείς ότι ο Σόρος ευθύνεται για το Σκοπιανό ζήτημα αποκλειστικώς η μερικώς σε βαραίνει εσένα να αποδείξεις με ποιους συνεργάστηκε, ποιους εξαγόρασε, τα ποσά, ημερομηνίες που ήρθε σε επαφή με πολιτικούς, κα. Ντοκουμέντα δηλαδή.
  Όχι, τρεις τεσσερις παράγραφοι με θεωρητηκολογησεις δεν αποδυκνυουν τίποτε….

  Αυτά τα ολίγα, ελπίζω να μην σε κούρασα, ελπίζω σε διμοσιευση, με το μπάρδον που έχω άλλη άποψη για τα πράγματα από εσένα, και ευχαριστώ για όλα τα ψάρια όπως είχανε πει τα δελφίνια στο ” διασχίζοντας το γαλαξία με οτοστόπ ”

  Οβερ Εντ άουτ

  • Έπαναλαμβάνω λοιπόν, διότι κάτι δὲν πάει καλὰ ἐδῶ.
   Γράφεις:
   «Ο Βενιζέλος ήταν εθνικός προδότης γιατί έβαλε τα συμφέροντα των ” φίλων μας ” πάνω από τα συμφέροντα του έθνους. Τέλεια. Όχι γιατί ήταν μασωνος, Εβραίος η ακόμα και εξωγήινος η ότι άλλο έχει ακουστεί/γραφτεί.
   Απλά εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα γιατί είχε διαβρωθεί η δική του εθνική συνείδηση.
   Γκεγκε?».
   Προφανῶς ὴ εἲσαι τελείως ἀφελὴς ἤ τὸ ..παίζεις. Ὁ (κάθε, προσοχὴ στὸ «κάθε»!!!) βενιζέλος δὲν γεννιέται προδότης μας. Τὰ ἀνθρώπινα πλάσματα, ὡς μιμητικὰ ὄντα, ἐκπαιδεύονται, ἐὰν ἔχῃς ἀκουστὰ καί, συνήθως, πλὴν παθογενῶν περιπτώσεων, ἀκολουθοῦν τὸν δρόμο ποὺ ἡ «οἰκογενεική τους παράδοσις» τοὺς χαράζει. (Δὲν θὰ σταθῶ στὶς λαϊκὲς ῥήσεις γιατὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶναι ἀπολύτως δευτερεύουσες.) Ὅταν μάλιστα ἕνας βενιζέλος γεννιέται ἔως …30ης γενεᾶς του ὑπάρχῃ καὶ πρόγραμμα καὶ ῤόλοι.
   Ὁ κάθε βενιζέλος λοιπόν, τοῦ ὁποίου τὴν εἴσοδο στὴν ἑλλαδικὴ πολιτικὴ προπαγανδίζουν ὅλα τὰ (καὶ) μασσωνικὰ (καὶ) ἐλεγχόμενα ἀπὸ …«περιουσίους» Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἀλλὰ ἀκόμη (καὶ) τὸ ἴδιο τὸ …στράτευμα (ἐὰν διάβαζες ἱστορία θὰ ἤξερες τὸ πῶς, γιατὶ καὶ ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις μᾶς τὸν ἐφόρεσαν), δίχως κόπο θὰ ἔβλεπες πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ βενιζελικὴ «φορεσιά», ἦταν μία ἀπολύτως σαφὴς καὶ ὁρατή, γιὰ ὅλους τοὺς στοιχειωδῶς σκεπτομένους, παρατηρητὲς (ἀκόμη κι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς) ἐπιβεβλημένη «ἐπιλογή», ἀπὸ συγκεκριμένα κέντρα ἐλέγχου τῆς χώρας. Τὸ ἐὰν ἐπὶ πλέον ἦταν καὶ …«περιούσιος» δὲν ἀλλάζει κάτι στὸ «φόρεμα». Ἐὰν ἐπὶ πλέον ἦταν καὶ μασσῶνος καὶ ὅ,τι σκατὰ θέλῃς, πάλι δὲν ἀλλάζει κάτι, διότι πολὺ ἁπλᾶ ὁ (κάθε) βενιζέλος (σαμαρᾶς, μητσοτάκης, τσίπρας κλπ κλπ κλπ) εἶχε πρὸ πολλοῦ προετοιμασθῆ καταλλήλως, εἶχε ἀποδεχθῆ τὸν ῥόλο του καὶ κατόπιν αὐτοῦ ὅλα τὰ ἄλλα ἦταν στὸ χέρι τῶν στοῶν καὶ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἐγὼ λοιπὸν δὲν ἀποκαλῶ τὸν βενιζέλο προδότη. Προδότη τὸν ἀποκαλοῦν αὐτοὶ ποὺ τὸν ἐψήφισαν, ποὺ τὸν ἐθεώρησαν δικό τους καὶ ποὺ τὸν ἐνεπιστεύθησαν. Ἐγὼ τὸν ἀποκαλῶ φορεμένο, ὅπως ἀκριβῶς ἔτσι ἀποκαλῶ καὶ ὅλους τοὺς ὁμοίους του, ἀνεξαρτήτως τοῦ μεγέθους τῶν ἐγκλημάτων ποὺ διαπράττουν εἰς βάρος ὅλων τῶν λαῶν τῆς ὑφηλίου.
   Ἐπὶ πλέον ἴσως νὰ γνωρίζῃς πὼς ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις παύουν νὰ εἶναι συμπτώσεις.
   Καί, τέλος, πάντα γιὰ τὸ παράδειγμά σου, ὁ (κάθε) βενιζέλος οὐδέποτε προδίδει ἐμᾶς διότι ψευδῶς τὸν θεωροῦμε δικό μας. Ὁ (κάθε) βενιζέλος, ὠς καλοκουρδισμένη μαριοννέτα ὑπηρετεῖ πιστότατα αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἔδωσαν τὸ ὁποιοδήποτε χρίσμα.

   Ἐκπαιδεύεται σὲ ἕνα συγκεκριμένο περιβάλλον, μὲ συγκεκριμένες ἀρχὲς γιὰ νὰ κάνῃ συγκεκριμένα πράγματα καὶ ὄχι γιὰ νὰ γίνῃ προδότης δικός μας. ἀλλὰ καὶ τῶν …«ἀρχῶν» του.

  • Γράφεις: « Δεν το κάνουν επειδή είναι μασωνοι, Εβραίοι, ελοχιμ η δε ξέρω και γω τι άλλη μπούρδα κυκλοφορεί στο αφυπνισμένο διαδίκτυο….
   Άρα… Όλα αυτά τα κοινωφελή ιδρύματα – για να έρθουμε και στο αρχικό νόημα της αναρτησης – λειτουργούν διαβρωτικά στα συγκροτημένα έθνη κράτη γιατί έτσι επιτάσσει η νέα τάξη πραγμάτων
   ( you can call me καπιταλιστικός νεοφιλελευθερισμός baby ) και όχι γιατί απαρτίζονται από ερπετομορφους ελοχιμ εβραιομασωνους που θυσιάζουν παρθένες κορασίδες στον Κθούλου….»

   Ἐπαναλαμβάνω λοιπόν. Ἤ πολὺ ἀφελὴς εἶσαι ἤ τὸ παίζεις ἀφελής. Προφανῶς σοῦ διαφεύγει πὼς αὐτὴ ἀκριβῶς ἠ «νέα τάξις» πραγμάτων οὐδόλως κόπτεται νὰ ἀλλάξῃ τὰ προσωπεῖα καὶ νὰ σβήσῃ τὰ ἴχνη της γιὰ νὰ μὴν τὴν συνδέουμε μὲ τὸν …ἐαυτόν της, ποὺ ὄμως ἔως τώρα γνωρίζαμε σὰν «παλαιὰ τάξιν πραγμάτων». Ὅλα αὐτὰ τὰ καλόπαιδα βέβαια, ποὺ ἐδῶ εἰδικῶς μεριμνοῦν εἰδικῶς καὶ γιὰ τὴν οἰκογενειοκρατία τους,

   ἐὰν δὲν ἐκπαιδευθοῦν καταλλήλως μέσα σὲ συγκεκριμένες λέσχες, σὲ συγκεκριμένα ἱδρύματα καὶ σὲ συγκεκριμένες στοές, εἶναι ἀδύνατον (φύσει ἀδύνατον) νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ὁποιουδήποτε ῥόλου.

   Πῶς θά μποροῦσαν ἄλλως τέ αὐτά τά «εὐαγῆ» ἱδρύματα νά διαβρώσουν ἀκόμη καί κράτη, ἐάν δέν εἶχαν δικό τους μηχανισμό ἐκπαιδεύσεως τῶν πρακτόρων τους;
   Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ὅλοι αὐτοὶ οἱ ῤόλοι πρῶτα καὶ κύρια περιλαμβάνουν συγκεκριμένο τρόπο ὁμιλίας, σὲ συγκεκριμένους τόνους καὶ ὕφος, ἄν τὲ νὰ μάθῃς τὸ πῶς μιλοῦσαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «μεγάλοι» τῆς ἱστορίας καὶ ἐὰν ἢσαν ἐπὶ πλέον καὶ σοβαροί. Οἱ ἀρλουμπολογίες τους δέ, ἐὰν κάποιος τὶς διαβάσῃ ἐν τάχει, εἲναι ἐμφανέστατες, ἀλλὰ τὸ «κοινό» μαγεύεται ἀπὸ τὸν «ἡγέτη» καὶ σύρεται στὴν ἄβυσσο. Δὲς καὶ τὸν Χίτλερ, ἀλλὰ κι ἀλλοῦ στὸν πλανήτη. Ἐκτὸς ἐὰν ἀφελῶς πιστεύῃς πὼς αὐτὸς ἐπέτυχε νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν τοκογλύφων καὶ ἦταν αὐτόφωτος, δίχως τὶς κατάλληλες στοὲς πίσω του γιὰ νὰ τὸν ἐλέγχουν καὶ νὰ τὸν καθοδηγοῦν.

  • Γράφεις: «Εγώ δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Όσο υπεροπτικό και αν φαντάζει στα ματάκια σου αυτό. Το βάρος της απόδειξης πάντα πέφτει σε αυτόν που κάνει μια υπόθεση.»
   Κάνεις πολὺ μεγάλο λάθος. Ὁ διάλογος ἀπαιτεῖ σεβασμό. Ὅταν δὲν σέβεσαι τὸν συνομιλητή σου δὲν θὰ σὲ σεβασθῆ. Ἐδῶ μέσα γράφουν ἄνθρωποι ποὺ ξημεροβραδυάζονται μελετῶντας γιὰ νὰ ἐντοπίσουν κάποιαν ἀλήθεια κι ἐσὺ πετᾶς ἕνα «νὰ μοῦ ἀποδείξουν» καὶ τοὺς φτύνεις. Μὰ σοῦ ἀποδεικνύουν ἐνᾦ ἐσὺ βλέπῃς μόνον εὐκαιρία γιὰ νὰ περιγελάσῃς. Προσωπικῶς ντρέπομαι νὰ ἐμπλέκομαι μὲ τέτοια ἄτομα, διότι προσβάλλουν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος καὶ ἐμέναν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὴν συμπεριφορά τους. Πολλῷ δὲ περισσότερο ἐὰν προσβάλουν, δίχως ἀντίλογο καὶ ἐπιχειρήματα, παρὰ μόνον γιὰ νὰ προσβάλουν, φίλους μου καὶ σχολιαστές.
   Ξέρεις… Δὲν σὲ ἔφερα ἐγὼ ἐδώ. Οὔτε σοῦ ἔδειξα πὼς μπορῶ νὰ ἀνεχθῶ τὶς προσβολὲς καὶ τὶς ἀπαξιώσεις. Μόνος σου ἦλθες καὶ ἀπέδειξες ἤδη πὼς τοὺς στοιχειώδεις ἐπικοινωνιακοὺς κανόνες δὲν τοὺς σέβεσαι.

   Ἐὰν αὐτὸ ποὺ κάνεις πάντως σὲ κάνῃ νὰ αἰσθάνεσαι καλά, συνέχισε, ἀλλὰ ὄχι ἐδῶ μέσα διότι ἡ ἀνοχή μας στὴν ἀλητεία δὲν ὑπάρχει. .

  • Τέλος, ὅταν ξεκίνησα τὴν ἔρευνα γιὰ τὶς «βασιλικὲς νῦφες» εἶχα μόνον ἀποχρῶσες ἐνδείξεις, γιὰ τὸ πόσο …«περιούσιες» ἦσαν, διότι τὰ σαπρόφυτα καλύπτουν θαυμάσια τὰ ἴχνη τους. Αὐτὴ ὅμως ἡ παρατήρησίς μου, δὲν θὰ ἀποδεικνύετο, ἐὰν ἀπὸ καθαρὴ τύχη δὲν ἐρχόταν κάποια πληροφορία. Ἐγὼ ἤξερα, πολὺν καιρὸ πρίν, ἀλλὰ δημοσίευσα μόνον ὅταν ἢλθε στὰ χέρια μου ἡ πληροφορία. Παρ’ ὄλα αὐτά, ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ ἀποκάλυψις, δὲν ἀποδεικνύει πὼς ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια εἶναι ἀνθελληνική, καθὼς ἐπίσης καὶ δὲν ἀποδεικνύει πὼς ἐπεὶ δὴ οἱ τωρινὲς νῦφες της εἶναι …«περιούσιες» ἢσαν καὶ οἱ προηγούμενες ἠ πὼς τὸ βασιλικὸ αἷμα εἶναι ἑβραϊκό. Γιὰ νὰ μπορέσῃ ὅμως κάποιος νὰ καταλάβῃ πραγματικὰ τὸν ῥόλο (καὶ αὐτῆς) τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας, δὲν γίνεται νὰ μένῃ μόνον στὰ ὄσα φαίνονται καὶ ἐπισήμως ἀποδεικνύονται, διότι τὰ περισσότερα καὶ δὲν φαίνονται καὶ δὲν ἀποδεικνύονται ἄμεσα.
   Ὁ Ἱστορικὸς πρέπει νὰ κάνῃ τὸν ντετέκτιβ, λέει ὁ κος Μιχαλόπουλος (καὶ ἔτσι εἶναι). Ὅταν λοιπὸν κάποιος ἀπαξιώνῃ τὸν ἐρευνητή, διότι ἁπλῶς εἶναι ἕνας ἠλίθιος, μὴ χρησιμοποιῶντας τὰ στοιχεία γιὰ νὰ ἐμβαθύνῃ τὴν ἔρευνα, τότε στὴν πραγματικότητα κάνει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο κακὸ ποὺ θὰ ἔκανε κι ἕνας ἔμμισθος πράκτωρ. Δρᾶ ὅπως ἀκριβῶς χρειάζεται ὁ κάθε «κοσμοεξουσιαστής», γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν …ἐξουσιαστή του.
   Συνέχισε εἴπαμε, ἀλλὰ ἀλλοῦ.

   Τέλος μίαν συμβουλή.
   Τὴν Ἱστορία τὴν ἀντιλαμβάνεται κάποιος μὲ ὅλες τους τὶς αἰσθήσεις μὰ κυρίως μὲ τὴν καρδιά του.
   Κράτα το αὐτό. Ἴσως νὰ σοῦ χρειασθῇ.

Leave a Reply