Δυναμικὴ οἰκογενείας Μητσοτάκη

Ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη ἐμετρήθη τὸ 1977 καὶ ἀπέσπασε ποσοστὸ 1%.
Ἔκτοτε καὶ ἔως τὸ 2012 οὐδέποτε ἐτόλμησε νὰ ξνὰ «μετρηθῇ» μόνη της, ἀφοῦ ἐβολεύθη πίσω ἀπὸ τὴν μεγάλη δύναμη τῆς δεξιᾶς παρατάξεως ποὺ ἐξεφράζετο ἀπὸ τὴν ΝΔ.

Ὅταν τὸ 2012 ἐτόλμησε νὰ ξανά-μετρηθῇ καί, ἐνῶ ἔγινε ὁ σεισμὸς τῶν ἐκλογῶν τοῦ Μαΐου τοῦ 2012, ποὺ ἐξηφάνισε τὰ «μεγάλα» κόμματα δίδοντας στὴν ΝΔ μετὰ βίας ἕνα 18% καὶ ἐνῶ ἔγινε πάρτυ στὴν κυριολεξία, ἡ πραγματικὰ ἱκανὴ Ντόρα (τὴν ὁποίαν δὲν θέλω νὰ βλέπω οὔτε ζωγραφιστή, ἀλλὰ ἱκανὴ εἶναι ἀναμφίβολα) μετὰ βίας ἀπέσπασε ἕνα 2,6% τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ὁ παγκοσμίως ἄγνωστος Τζήμερος συνεκέντρωνε τὸ ἀξιοπρόσεκτο 2,12%

Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμις αὐτῆς τῆς οἰκογενείας στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ἀπὸ 1-2%.

Ὁ Κυριάκος ἔγινε ἀρχηγὸς τῆς ΝΔ ὅταν πλειάδα πασόκων τῆς σημιτικῆς πλευρᾶς ἔσπευσε μαζικὰ νὰ ἐγγραφῇ στὸ κόμμα καὶ νὰ τὸν βάλῃ στὸν β’ γύρο, ὅπου ἐξελέγη μὲ τὶς 40.000 ψήφους τοῦ νέου στὸ κόμμα Ἀδώνιδος. Ἐξελέγη δηλαδὴ ἀπὸ τὴν δεξιὰ ποὺ ἐξεφράσθη ἀπὸ τὸν Ἀδωνι.

Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ φάῃ μὲ τίποτα ἡ οἰκογένεια καὶ οἱ σὺν αὐτῆς…

Σήμερα δὲ στηρίζεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν δεξιὰ πτέρυγα τῶν Σαμαρᾶ-Βορίδου-Ἀδώνιδος.

Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐκουνήθη καὶ τὸ ὀρθοπολιτικὸ μειράκιον ὁ Δένδιας…..

Θὰ κερδίσουν καὶ θὰ σχηματίσουν κυβέρνηση καὶ μετὰ θὰ βγοῦν τὰ μαχαίρια ἀπὸ τὰ θηκάρια.

Ἕνα κόμμα συνῳμοσπονδία ποὺ εἶναι ἡνωμένο ἐν ὄψει τῆς ἐξουσίας.
Περὶ αὐτοῦ πρόκειται.

Ἀναμένουμε μὲ ἐνδιαφέρον τὶς ἐξελίξεις τὶς προσεχεῖς λίγες ἑβδομάδες ἔως τὶς ἐκλογές.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

8 thoughts on “Δυναμικὴ οἰκογενείας Μητσοτάκη

 1. Παιδιά, νὰ τὰ ποῦμε ἀκόμα μία φορά; (Ἅπαξ ἔτι, ὅπως ἐκθύμως θὰ σπεύση νὰ ἀναφωνήση ἡ Φιλονόη μας.) Λοιπόν, ἔχομεν καὶ λέγομεν:
  Α. Ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη ΔΕΝ εἶναι ἀπὸ τὴν Κρήτη. Εἶναι ἀπὸ τὴ Μάνη, ἀπὸ ὅπου βρέθηκε στὴν Μονεμβάσια καὶ ἀπὸ ἐκεῖ -μὲ βρεταννικὴ ἐπίνευση- κατέβηκε στὴν Κρήτη.
  Β. Τὸ ὄνομα “Μητσοτάκης” ΔΕΝ εἶναι κρητικό, ἀλλὰ προφανὴς -νὰ τὸ ποῦμε ἔτσι;- κοροϊδία. Εἶναι συμπίλημα τῆς ἀρβανίτικης καὶ τῆς βλάχικης ἐκδοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος “Δημήτριος” (= Μῆτσος+Τάκης). Ὁ κόσμος ἀκούει τὴν κατάληξη -άκης καὶ πιστεύει πὼς εἶναι “γνήσιοι Κρητικοί”.
  Γ. Ἡ ἱστορία τῆς οἰκογένειας καταδεικνύει ὅτι -πιθανότατα- προέρχεται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς Ἰουδαίους ποὺ βρέθηκαν, τὸν 10ο αἰώνα μ.Χ., στὴ Σπάρτη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διώχτηκαν ἀπὸ τὸν Ὅσιο Νίκωνα τὸν Μετανοεῖτε. (Ἡ Μάνη ἔχει πολλοὺς τέτοιους.)
  Δ. Κατὰ τὴ γνώμη μου (στὸ βιβλίο μου “Ὁ Ἐθνικὸς Διχασμός. Ἡ ἄλλη διάσταση”), ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος (ὁ “ἐθνάρχης” ποὺ λένε) εἶναι γόνος (νόθος βέβαια) τῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη.
  Δ. Ὁ ρόλος τους στὴν ἀνάδειξη τοῦ Ἐ. Βενιζέλου καθὼς καὶ στὰ μετέπειτα ἀποτελεῖ -ἐὰν ὄχι ἀπόδειξη- τοὐλάχιστον ἔνδειξη ὅτι ἔχουνε ἀναλάβει ρόλο ἐλεγκτὴ τῆς “κρυφῆς κυβέρνησης” τῆς Ἑλλάδας – γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἀθέατων “συμβασιούχων τοῦ Θεοῦ”. Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, πράγματι (πατέρας; παππούς; τοῦ ἐν λόγω Κυριάκου) ὑπῆρξε ὁ μόνος πού, στὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς, συνεργαζόταν, μὲ ἀγγλικὴ κάλυψη ἐξυπακούεται, μὲ τοὺς Γερμανούς. Καὶ ὅταν οἱ Γερμανοὶ τὸν βαρέθηκαν καὶ τὸν πιάσανε, οἱ Ἄγγλοι δέχτηκαν “ἀνταλλαγὴ αἰχμαλώτων”, προκειμένου ὁ ἄνθρωπός τους (= ὁ Κ. Μητσοτάκης, ὁ ἤδη μακαρίτης) νὰ ἀφεθῆ ἐλεύθερος. Ἄλλη περίπτωση συμφωνίας γιὰ “ἀνταλλαγὴ αἰχμαλώτων” στὴν Ἑλλάδα τῆς Κατοχῆς δὲν εἶναι -μέχρι σήμερα τοὐλάχιστον- γνωστή.
  Ε. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Μητσοτάκης μπῆκε στὴ “Νέα Δημοκρατία” εἶναι copy-paste τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Τρότσκυ (ἰουδαιάρα) μπῆκε στοὺς Μπολσεβίκους καὶ λέγεται, στὴν κομμουνιστικὴ ὁρολογία: κοπτάτσια, ἐνῶ στὴν ἐπιστημονική: εἰσοδισμός. Εἷναι ὁ χαρακτηριστικὸς τρόπος τῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ τὴν ὑφήλιο Ἰουδαίων: Κάνουνε εἴτε ἕνα μικρὸ κόμμα καὶ κολλᾶνε (χάρη σὲ ἄνωθεν ὑποστήριξη) στὸ μεγάλο κόμμα, τοῦ ὁποίου θέλουνε νὰ ὑφαρπάσουν τὴν ἡγεσία, εἴτε παριστάνουνε π.χ. τοὺς “καλοὺς Χριστιανοὺς” καὶ γίνονται κληρικοί, πιὸ μετὰ (χάρη στὴν ὑποστήριξη ποὺ τοὺς παρέχεται) ἐπίσκοποι, ἀρχιεπίσκοποι, πατριάρχες, πάπες, “κριτὲς τῆς οἰκουμένης” καὶ οὕτω καθ’ἑξῆς.
  ΣΤ. Ὁ Κ. Μητσοτάκης (ὁ ἤδη μακαρίτης) εἶχε κάνει ἑταιρεία (κερδοσκοπικοῦ, ἐξυπακούεται, χαρακτήρα) μὲ τὸν -ἐπίσης μακαρίτη- Μπούς, Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Ὁ Μποὺς ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πολὺ λίγα μέλη τῆς ὀργάνωσης Scull and Bones (= Νεκροκεφαλὴ καὶ ὀστᾶ [μυστικῆς ὀργάνωσης στὸ πανεπιστήμιο Yale τῶν Η.Π.Α.]) ἡ ὁποία, πάντοτε ἀθέατη, ἐξυπακούεται, νέμεται μέγα μέρος τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας. Αὐτῶν ἄνθρωπος ἤτανε ὁ Κ. Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶχε καὶ οἰκογένεια. Ὅθεν… ἐὰν μετὰ τὸν θάνατό του, οἱ ἀπόγονοί του δὲν κοσμοῦνταν ἀπὸ τὰ δικά του προσόντα, πῶς θὰ ἐπιβίωνε ἡ “οἰκογένεια”; Ὁπότε τοὺς ἔβαλε φανερὰ στὴν πολιτικὴ – κάτι ποὺ -κατὰ κανόνα- δὲν ἐπιτρέπεται στοὺς “ἀθέατους ἐξουσιαστὲς/συμβασιούχους τοῦ Θεοῦ”. (Ὁ Μποὺς ἤτανε ἐξαίρεση, εἶχε γόνο ἐλαφρῶς “χαζούλη”, τὸν ἔκανε λοιπὸν καὶ αὐτὸν Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α., γιὰ νὰ ἔχη βιοπορισμὸ τὸ “παιδί”… καὶ τὰ βρῆκε μὲ τὸν -δῆθεν ἡμέτερο- Κ. Μητσοτάκη, ποὺ καὶ αὐτὸς διακατεχόταν ἀπὸ ἀνησυχίες ἀνάλογες ὡς πρὸς τὸ μετὰ τὸν δικό του θάνατο μέλλον τῆς οἰκογένειάς του.)
  Ζ.Ὁ σκοπὸς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, τοῦ “παιδιοῦ” ποὺ λέγαμε: Ἕνας καὶ μόνος – καὶ συγκεκριμένα ἡ διατήρηση τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στὴν ἐξουσία Δὲν εἶναι σαφὲς κατὰ πόσον ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἤτανε ἰουδαῖος/”συμβασιοῦχος τοῦ Θεοῦ”. Εἴτε ὅμως ἤτανε εἴτε ὄχι, ἄνοιξε τὴν πόρτα τῆς ἐξουσίας στὸν Κωνσταντῖνο Σημίτη, ποὺ εἶναι ὅ,τι ἀκριβῶς θέλει νὰ πῆ μὲ τὸ ὄνομά του. Καὶ τώρα ποὺ τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ. δὲν τραβάει πιά, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης (σύμφωνα, ἐννοεῖται, μὲ τὶς λεπτομερεῖς ὁδηγίες ποὺ καθημερινῶς τοῦ δίνονται) μαζεύει τὰ “δυνατὰ στελέχη” τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στὴ “Νέα Δημοκρατία” (ποὺ εἶναι ὅ,τι ΑΚΡΙΒΩΣ λέει ἡ ὀνομασία της, δηλαδὴ κόμμα Μαοϊστικό), ὥστε νὰ συνεχιστῆ ἡ πολιτικὴ κυρίως τοῦ “σημιτικοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.”. Καὶ αὐτὸ θὰ γίνη -ὅσο ἐγὼ τοὐλάχιστον μπορῶ νὰ καταλάβω- στὸ ὄνομα τῆς “ἐθνικῆς ἑνότητας”, προκειμένου νὰ ἀποφευχθῆ ἕνας νέος “ἐθνικὸς διχασμὸς” κ.τ.λ.
  Λυπᾶμαι, ποὺ μακρυγόρησα – ἀλλὰ φρονῶ ὅτι ἤτανε ἀναγκαῖο.

  • Ἀκριβῶς ἔτσι, μόνον ποὺ θὰ συμπληρώσω πὼς ὁ Νίκων ὁ Μετανοεῖτε δὲν ἐξεδίωξε ἐκ τῆς Μάνης, «δικά του» παιδιά. Ἀντιθέτως, τότε εἶναι περίπου (καὶ λίγο ἀργότερα στὴν Κρήτη) ποὺ παγίωσε τὴν ἐξουσία τῶν «δικῶν του» παιδιῶν σὲ αὐτὲς τὶς περιοχές, μέσῳ τοῦ «φιλεσπλάχνου» «μετανοεῖτε» του, ποὺ μόνον ἐντὸς μίας ἠμέρας 30.000 Ἕλληνες «ἀνεκάλυψαν τὸ χαμένο τους φῶς».
   Ἄγνωστος παραμένει ὁ ἀριθμὸς φυσικὰ αὐτῶν ποὺ …δὲν μετενόησαν καὶ ὁπωσδήποτε ἄγνωστος παραμένει ὁ ἀκριβὴς ἀριθμὸς αὐτῶν ποὺ …«ἀντικατέστησαν» ὅσους δὲν μετενόησαν. Κι ἀκριβῶς τὰ ἴδια συνέβησαν στὴν Κρήτη λίγο μετά, πάλι μὲ ἀγνώστους ἀριθμοὺς «μὴ μετενοημένων» ἀλλὰ καὶ «ἀντικαταστατῶν».
   Στὴν πραγματικότητα κάπου ἐκεῖ τοποθετεῖται χρονολογικῶς ἡ, δίχως προσχήματα, τελευταία ἐκδοχὴ τυραννίας τῶν Ἑλλήνων, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῶν …ἐπιθέτων ποὺ «ἔσβηνε» ἴχνη.

 2. Ναί, ἐντάξει, δίκιο ἔχεις… Βέβαια, τὸ ζήτημα τοῦ Νίκωνος δὲν τὸ ἔχω ψάξει ἰδιαίτερα, ἀλλὰ διαισθάνομαι ὅτι εἶναι ὅπως τὰ λές.
  Καὶ κάτι ἀκόμα – ἐπειδὴ ἐν τῇ ρύμῃ τοῦ λόγου ἔχασα τὸν φραστικό μου εἱρμό: ὁ Κ. Μητσοτάκης (πατέρας; παππούς; τοῦ ἐν λόγῳ Κυριάκου) εἶχε κάνει ἑταιρεία κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα μὲ τὸν Μποὺς τὸν πρεσβύτερο (τὸ εἴπαμε αὐτό), ἀλλὰ ἡ σύσταση ἑταιρειῶν, ἐμφανὴς ἀνάμειξη στὴν πολιτικὴ δὲν συνιστᾶται στοὺς Scull and Bones καὶ τοὺς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο πράκτορες/ἀντιπροσώπους της. Οἱ Μποὺς καὶ Μητσοτάκης ὅμως, σὰν καλοὶ οἰκογενειάρχες, φρόντιζαν γιὰ τοὺς -νὰ τὸ ποῦμε ἔτσι- μειωμένης εὐφυΐας γόνους/ἀπογόνους τους.
  Καὶ last but not least: Προσέξτε λίγο τὴ Μάνη, ἐπειδὴ γίνεται ἐκεῖ τῆς τρελλῆς ἀπὸ Ἰουδαίους, κρυπτοϊουδαίους, φανεροὺς “συμβασιούχους τοῦ Θεοῦ” κ.ο.κ. Μέχρι καὶ χῶρος μνήμης ἔχουνε θεωρηθῆ ὡρισμένα χωριὰ ἀπὸ τό… Ἰσραήλ. Ὅπως μάλιστα μοῦ εἶχε πεῖ κάποιος πρὶν ἀπὸ χρόνια, στὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς οἱ Γερμανοὶ εἴχανε βάλει φρουρὰ σὲ χωριὰ τῆς Μάνης τελείως ἀσήμαντα καὶ οὐσιαστικῶς ἀκατοίκητα.
  Δὲν μὲ πιστεύετε; Λοιπὸν νὰ τὸ πῶ: Τὸν πατέρα τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τὸν Κωνσταντῆ, δὲν τὸν σκότωσαν Τοῦρκοι ἀλλὰ Μανιάτες, γιὰ νὰ τοῦ πάρουνε τὰ ἀσημοποίκιλτα ὅπλα του. (Τὸ τουφέκι ἀργότερα τὸ βρῆκε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στὴ Μάνη καὶ τὸ “ἐξαγόρασε”.) Ἐξ οὗ καὶ ὁ καπετὰν Θοδωράκης μας Κολοκοτρώνης δὲν τοὺς χώνευε: “Μόνο τὰ γρόσια [= τὰ χρήματα] τοὺς ἐνδιαφέρουνε”. (Τὸ πιάσατε τὸ ὑπονοούμενο, ἐλπίζω.)

 3. Ὅθεν μὴ ἀκοῦτε “Μανιάτης” καὶ ἐκστασιάζεστε! Ὑπάρχουνε καὶ τέτοιοι, ἄξιοι ἐκστασιασμοῦ, ἀλλὰ ὑπάρχουνε καὶ πολλοὶ “συμβασιοῦχοι τοῦ Θεοῦ”.

 4. Καλά, τὸ ζήτημα τῆς Κρήτης εἶναι εὐνόητο, ἐὰν ὄχι αὐτονόητο. Ἀπὸ ἐκεῖ ἄλλωστε ἤτανε καὶ ὁ -ΙΟΥΔΑΙΟΣ- Μιχάλης Ράπτης/Πάμπλο, ὁ διάδοχος τοῦ Τρότσκυ στὴν 4η Διεθνῆ.

 5. Καὶ γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε: Ὁ Κ. Μητσοτάκης (παππούς; πατέρας; τοῦ τωρινοῦ) “ἀναβάθμισε” τὴν ἑλληνικὴ διπλωματικὴ ὑπηρεσία στὸ Ἰσραὴλ ἀπὸ ἁπλῆ “ἀντιπροσωπεία” σὲ πρεσβεία.

Leave a Reply