Διαφημίσεις ἐπιτυχημένες ἐπιταχύνουν κοινωνικὰ πειράματα…

Δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία, ὅτι ἡ διαφήμισις τῆς ΛΑΚΤΑ, ἦταν ἐπιτυχημένη.
Τὴν συζητᾶ ἤδη ὅλη ἡ Ἑλλάς.

Δὲν ὑπάρχει οἱαδήποτε ἀμφιβολία ἐπίσης, ὅτι παίρνουμε μέρος σὲ ἕνα τεράστιο πείραμα «κοινωνικῆς μηχανικῆς», σὲ ἕνα πείραμα, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ «κατασκευάσῃ» τὸν καινούργιο ἄνθρωπο.

Δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία ἐπίσης, ὅτι ἀπὸ αὐτὸ τὸ πείραμα ἀπέχουν ὅλοι οἱ μουσουλμανικοὶ λαοί….

Δὲν ὑπάρχει παραμικρὴ ἀμφιβολία ἐπίσης, ὅτι στοὺς μεγάλους καθεδρικοὺς ναοὺς στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Δύση γενικότερά (της Ἑλλάδος συμπεριλαμβανομένης) σὲ λίγα χρόνια θὰ διδάσκεται ὁ λόγος τοῦ προφήτου.

Συνεχίστε ὅ,τι κάνατε καὶ μάθετε στὰ παιδιὰ σᾶς Πολωνικὰ ἡ Ρωσσικὰ ἐὰν δὲν θέλετε νὰ ἀποκαλοῦν τὰ ἐγγόνια σᾶς Μωχάμεντ καὶ Ἀμπντοῦλ.

«Ἕνας»

Υ.Γ. Ἡ ἀπάντησις, γιατὶ θὰ τρελλαθοῦμε τελείως…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply