Διαφημίσεις ἐπιτυχημένες ἐπιταχύνουν κοινωνικὰ πειράματα…

Δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία, ὅτι ἡ διαφήμισις τῆς ΛΑΚΤΑ, ἦταν ἐπιτυχημένη.
Τὴν συζητᾶι ἤδη ὅλη ἡ Ἑλλάς.

Δὲν ὑπάρχει οἱαδήποτε ἀμφιβολία ἐπίσης, ὅτι παίρνουμε μέρος σὲ ἕνα τεράστιο πείραμα «κοινωνικῆς μηχανικῆς», σὲ ἕνα πείραμα, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ «κατασκευάσῃ» τὸν καινούργιο ἄνθρωπο.

Δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία ἐπίσης, ὅτι ἀπὸ αὐτὸ τὸ πείραμα ἀπέχουν ὅλοι οἱ μουσουλμανικοὶ λαοί….

Δὲν ὑπάρχει παραμικρὴ ἀμφιβολία ἐπίσης, ὅτι στοὺς μεγάλους καθεδρικοὺς ναοὺς στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Δύση γενικότερά (της Ἑλλάδος συμπεριλαμβανομένης) σὲ λίγα χρόνια θὰ διδάσκεται ὁ λόγος τοῦ προφήτου.

Συνεχίστε ὅ,τι κάνατε καὶ μάθετε στὰ παιδιὰ σᾶς Πολωνικὰ ἡ Ρωσσικὰ ἐὰν δὲν θέλετε νὰ ἀποκαλοῦν τὰ ἐγγόνια σᾶς Μωχάμεντ καὶ Ἀμπντοῦλ.

Μαλαμούλης Δημήτριος

Υ.Γ. Ἡ ἀπάντησις, γιατὶ θὰ τρελλαθοῦμε τελείως…

(Visited 223 times, 1 visits today)
Leave a Reply