Δυσκολονόητος ἡ νομικὴ γλῶσσα

Ζήτησα ἀπὸ καλοὺς νομικοὺς νὰ μοῦ ἐξηγήσουν τί σημαίνει ποινὴ φυλακίσεως δέκα (10) ἢ παραπάνω ἐτῶν μὲ ἀναστολὴ —ὅπως αὐτὲς ἐπιβάλλονται, καμμιὰ φορὰ τώρα τελευταία, στοὺς καταχραστὲς δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ δημοσίου χρήματος.

Δὲν κατάλαβα τί ἀπήντησαν. Μᾶλλον φταίω ἐγώ. Εἶχα παρακαλέση νὰ μοῦ τὸ ποῦν μὲ ἁπλὰ λόγια.

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

(Visited 212 times, 1 visits today)
Leave a Reply