Βανδαλοι ψηφοφόροι βανδαλίζουν ἐλεύθερα

Οἱ βάρβαροι ψηφοφόροι τοῦ Κατρούγκαλου, τοῦ Κούλη καὶ τοῦ Καιάδα, αὐτοὶ ποὺ ἀναίσχυντα δηλώνουν ὅτι τοὺς φταῖν οἱ …ναζί, βανδάλισαν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα νεώτερα μνημεῖα τῆς πρωτευούσης, ἐναποθέτοντας στὴν ἄχραντο μαρμάρινη πρόσοψή του δύο κατάμαυρα (σὰν τὶς ψυχὲς τοὺς) πλαστικὰ ὀγκώδη ἀντικείμενα πρός … «διακόσμηση»!

Ἡ ἐπιτομὴ τῆς ἀντιφασιστικῆς βαρβαρότητος τῶν ἀνυπτοπόδων ἀνελληνίστων ποὺ ἐπικαλῶνται καταγωγὴ ποὺ δὲν ἔχουν, ἐξευτελίζοντας μίαν ἐθνικότητα ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν!

Ζήτω ὁ Φαλμεράιερ!!!

Ἀριστοτέλης Καλέντζης

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply