Κάποιοι ἀνθίστανται στὸν ὑπόγειο ἀφελληνισμό…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν εἶχα τὴν τύχη νὰ εὑρεθῶ στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Μία πολὺ ὄμορφη πόλη!

Αὐτὸ πού μου ἔκανε ἐντύπωση τὴν πρώτη φορὰ ποὺ ἦλθα στὴν Ἀλεξανδρούπολη ἦταν οἱ πολλὲς ἑλληνικὲς σημαῖες ποὺ συναντᾶς διάσπαρτες σὲ δρόμους, σπίτια ἀλλὰ καὶ δημόσια κτίρια.

Στὸν δρόμο ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καθ’ ὅ,τι ὁδηγοῦσα δὲν εἶχα τὴν δυνατότητα νὰ τραβῶ καὶ φωτογραφίες καὶ ὡς ἐκ τούτου δανείζομαι αὐτὴ τὴν φωτογραφία ποὺ ἀνέβαζω ἀπὸ τὴν google. Ὡστόσο ὁ ἴδιος ἐπιβεβαιώνω ὅτι αὐτὲς ποὺ φαίνονται στὴν φωτογραφία σήμερα εἶναι πραγματικὰ στὴν θέση τους.

Κάποιοι στὴν Ἀθήνα τὶς καῖν, τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ἀκρίτες τὶς ἔχουν ἐκεῖ ποὺ τοὺς πρέπει. Εἴτε ἀρέσει, εἴτε δὲν ἀρέσει τελικὰ κάποιοι ἀνθίστανται μέχρι τέλους στὸν ὑπόγειο ἀφελληνισμὸ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλεται.

Συμπερᾶς Λουκᾶς

(Visited 192 times, 1 visits today)
Leave a Reply