Πολύ-ἐργαλεῖο ἡ Χατζηγεωργίου

Ἡ νέα ὑφυπουργὸς Μακεδονίας Θράκης ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Γένοβα, εἶχε περπατήση καὶ στὶς δύο ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Μάτι.
Τὴν πρώτη στὶς 30 Ἰουλίου…

Καὶ τὴν ἐπομένη στὶς 4 Σεπτεμβρίου.

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ ὀμπρελοκρατοῦσα φίλη του πρωθυπουργοῦ, ἦταν ὑπεύθυνος στὸ πολιτικὸ γραφεῖο τοῦ Δημήτρη Τζανακοπούλου. Ἦταν ἰδιαιτέρως «διακριτικὴ» σὲ ἐκεῖνες τῆς ἐπισκέψεις, καὶ φαίνεται ὅτι ὁ στόχος τῆς ἐκεῖ παρουσίας της, ἦταν νὰ «ντύσῃ» τὴν πρωθυπουργικὴ παρουσία μὲ «ἐλεγχομένους» πολῖτες. Δὲν τὰ πῆγε καὶ ἄσχημα στὸν ῥόλο τῆς μαυροφορεμένης – χαροκαμμένης ξανθιᾶς. 

πηγὴ

Ὅπως τὸ δεῖ κάποιος..

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 149 times, 1 visits today)
One thought on “Πολύ-ἐργαλεῖο ἡ Χατζηγεωργίου

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διαθέτουμε κι ἐμεῖς τοὺς «crisis actors» μας!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply