Πολύ-ἐργαλεῖο ἡ Χατζηγεωργίου

Ἡ νέα ὑφυπουργὸς Μακεδονίας Θράκης ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Γένοβα, εἶχε περπατήση καὶ στὶς δύο ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Μάτι.
Τὴν πρώτη στὶς 30 Ἰουλίου…

Καὶ τὴν ἐπομένη στὶς 4 Σεπτεμβρίου.

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ ὀμπρελοκρατοῦσα φίλη του πρωθυπουργοῦ, ἦταν ὑπεύθυνος στὸ πολιτικὸ γραφεῖο τοῦ Δημήτρη Τζανακοπούλου. Ἦταν ἰδιαιτέρως «διακριτικὴ» σὲ ἐκεῖνες τῆς ἐπισκέψεις, καὶ φαίνεται ὅτι ὁ στόχος τῆς ἐκεῖ παρουσίας της, ἦταν νὰ «ντύσῃ» τὴν πρωθυπουργικὴ παρουσία μὲ «ἐλεγχομένους» πολῖτες. Δὲν τὰ πῆγε καὶ ἄσχημα στὸν ῥόλο τῆς μαυροφορεμένης – χαροκαμμένης ξανθιᾶς. 

πηγὴ

Ὅπως τὸ δεῖ κάποιος..

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Πολύ-ἐργαλεῖο ἡ Χατζηγεωργίου

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διαθέτουμε κι ἐμεῖς τοὺς «crisis actors» μας!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply