Λόγος γιὰ τὰ 100.000 τοῦ Πολάκη ἀλλὰ ὄχι γιὰ κάτι ἀλλὰ δανεικὰ …ἑκατομμύρια!!! (β)

Κύριε Στουρνάρα,

Ρωτάω για να μάθω πως είναι δυνατόν Ελληνική Τράπεζα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος να έχει δανειοδοτήσει παράνομη εταιρία με 24.500.000 ευρώ, ενώ αυτή είχε μηδενικές καταθέσεις και δήλωνε μόνο ζημιές;

Επιπλέον, πως είναι δυνατόν ενώ έλαβαν το δάνειο των 24.500.000 Ευρώ αντί να το χρησιμοποιήσουν για τους λόγους του δανείου στην εταιρεία έστειλαν 14.140.000 ευρώ σε άλλες εταιρείες  συνδεδεμένες όπως αναφέρουν στους Ισολογισμούς της εταιρείας;

 

ΣΗΜ.: Οι υπογράφοντες ως Μέλη του ΔΣ της εταιρείας μέχρι και σήμερα άγνωστο το πως εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, παρότι έχουν πολυετείς καταδίκες για σωρεία εγκλημάτων του ΠΚ, και είναι εμπλεκόμενοι σε πλήθος σκανδάλων διαφθοράς, offshore εταιρειών στον ΠΑΝΑΜΑ και αλλού.

Επειδή σε τυχόν έλεγχο σας θα προκύψουν πλήθος κολάσιμων εγκλημάτων κατά τον ΠΚ, παρακαλώ επειδή συντρέχουν οι λόγοι έννομου συμφέροντος μου κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99 να με πληροφορήσετε πόσα από αυτά τα εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για ΜΙΖΕΣ και πόσα από αυτά κατέληξαν σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους.

Σε αναμονή απάντησής σας,

Ἐμμανουὴλ (Μανώλης) Ἀθανασίου Χατζησάββας,
πρ. Πράκτορας Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν (Ε.Υ.Π.)

ΥΓ 1: Για όλα είναι ενημερωμένοι άπαντες οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων από το 2008 και μέχρι σήμερα, ομοίως και η Εισαγγελία Αρείου Πάγου, τώρα και εσείς.

ΥΓ 2: Παράκληση προς τα ΜΜΕ και Bloggers να μην κάνουν χρήση των εγγράφων για κανέναν άλλο λόγο πλην της πληροφορήσεως των Ελλήνων που πληρώνουν τα σπασμένα σήμερα όλων αυτών.

Συνημμένα καὶ πρώτη δημοσίευσις ἐδῶ

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *