Ὥρα νὰ συνειδητοποιήσουμε τί εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ἕνας αἰσχρὸς καὶ ἄνομος ἑσμὸς ἐθνομηδενιστῶν…

Ἀμόρφωτοι, ἐλεεινοὶ καὶ τρισάθλιοι, ἰδεοληπτικοί, ἄξεστοι, ἀγροῖκοι, μαυρόψυχοι, φασιστόμουτρα, λέρες ψυχὴ τὲ καὶ σώματι, μισέλληνες, ἀλαζόνες, ἀπεχθεῖς, παθιασμένοι γιὰ ἐξουσία, βοθρολυματώδεις, ἐγωκεντρικοί, ἀμοραλιστές, καιροσκόποι, φιλάργυροι, ψεῦτες, ἰδιοτελεῖς, πονηροί, τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, σατανικοὶ μηχανορράφοι, δουλοπρεπεῖς, φιλήκοοι τῶν ξένων ἀφεντάδων, θρασεῖς, λαμόγια, ἀπατεῶνες, δόλιοι καὶ δολοπλόκοι, ἀδίστακτοι, ἐπικίνδυνοι, Χριστομάχοι καὶ θεομπαῖκτες, τὸ ὄνειδος τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους!

κατὰ Β. Λιάκο τὸ παραπάνω ἀλλὰ ἐγὼ ἐπαυξάνω μετ’ ἐπιφάσεως!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὥρα νὰ συνειδητοποιήσουμε τί εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ

    • Τὸ ὅτι εἶναι καὶ κομμουνιστὲς εἶναι ἕνα ἀκόμη εἰς βάρος τους στοιχεῖο. Ἀπὸ τὴν ἄλλην καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ παιχνιδάκι αὐτό, τὸ περὶ κομμουνισμοῦ, εἶναι μία ἀκόμη εἰς βάρος μας βρωμιά. Ἄλλως τὲ καθάρματα σὲ ὅλες τὶς ἐκδοχὲς ἐκδίδονται ἐδῶ καὶ ἑκατοντάδες χρόνια.

Leave a Reply