Θρηνῶντες ἀπὸ χαρὰ ἀπελευθερωθέντες αἰχμάλωτοι τοῦ «ΔΣΕ»

Σπανία φωτογραφία τῆς 23ης Φεβρουαρίου τοῦ 1954 ὅπου ἐμφανίζει τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν 468 Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Οὐγγαρία, στὸ λιμάνι τῆς Ἠγουμενίτσας (μέςῳ Ἀλβανίας) μετὰ ἀπὸ ἐνέργειες τοῦ «ΟΗΕ» καὶ τοῦ «ΕΕΣ», οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀπαχθῆ βιαίως ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς κατὰ τὴν περίοδο 1947-1949..

Σὲ πρῶτο πλάνο διακρίνεται στρατιώτης νὰ κλαίῃ μὲ λυγμοὺς ὅταν ἀντικρύζῃ, μετὰ ἀπὸ χρόνια, τὰ τρία ἀπαχθέντα ἀδέλφια του, καὶ ὅλοι μαζύ, ἀγκαλιασμένοι νὰ κλαῖν ἀπὸ συγκίνηση.

Ἱστορικὸς Συλλέκτης Βεῤῥοίας

(Visited 245 times, 1 visits today)
Leave a Reply