Ζήτω τὰ νέα …προσκυνοχάρτια ποὺ φέρνει ὁ Τσίπρας!!!

O Τσίπρας προτείνει τὴν Τουρκία ὡς τιμωμένη χώρα στὴν ΔΕΘ γιὰ τὸ ἔτος 2021! 

Μὰ δὲν ὑπάρχει καλλίτερος τρόπος νὰ ἑορτάσουμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐναντίον τῶν Τούρκων. Ὑπάρχει; Ἀριστερὰ εἶναι αὐτή! Ὁ Τσίπρας κατὰ τὴν πρόσφατο ἐπίσκεψή του στὴν Τουρκία ἔκανε τὴν πρόταση στὸν Ἐρντογᾶν. Ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸ ἔγγραφο ποὺ δημοσιεύει τὸ protothema.gr. 

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶχε τὴν φαεινὴ ἰδέα νὰ εἰσηγηθῇ στὸν Ταγὶπ Ἐρντογᾶν νὰ εἶναι ἡ Τουρκία ἡ τιμωμένη χώρα στὴ ΔΕΘ.
Ἀντὶ νὰ ἑορτάσουν τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τοὺς Τούρκους, οἱ Ἕλληνες θὰ τιμήσουν τοὺς Τούρκους στὴν μεγαλυτέρα ἐτησία κρατικὴ ἐκδήλωση τοῦ 2021, μὲ τὴν συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπέτειο τῆς ἐθνκῆς παλιγγενεσίας.

Δυστυχῶς δὲν πρόκειται γιὰ πρωταπριλιάτικο ἀστεῖο.
Τὸ ἀκόμη πιὸ δυσάρεστο εἶναι ὅτι ἡ ἀποκάλυψις τῆς «ῤιζοσπαστικῆς» ἰδέας τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα νὰ προσκυνήσουν οἱ Ἕλληνες τοὺς Τούρκους γιὰ νὰ «ἑορτάσουν» τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, συνδυάζεται μὲ σημερινὲς δηλώσεις τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Καραγιαννίδη καὶ Δουζίνα, οἱ ὁποῖοι προέτειναν στοὺς Τούρκους ἕναν «ἔντιμο», ὑποτίθεται, συμβιβασμό, «ὅπως κάναμε καὶ μὲ τὴν Βόρειο Μακεδονία»! Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντησις στὶς τουρκικὲς ἀπειλὲς μέσα στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν Τοῦρκο βουλευτὴ Ἀχμὲτ Γιλντίζ, ποὺ προεκάλεσε σήμερα λέγοντας: «μονομερεῖς» ἐξορύξεις ὑδρογονανθράκων στὴν Κύπρο θὰ ἔχουν συνέπειες….

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ ὁ Κοτζιᾶς στὸ οἰκονομικὸ φόρουμ τῶν Δελφῶν ἐδήλωσε τό: «νὰ μὴν εἴμαστε μοναχοφάηδες! Πρέπει νὰ κάνουμε τὴν Τουρκία συνεταῖρο στὴν ἐκμετάλλευση τῆς Μεσογείου. Ὁ Μητσοτάκης θὰ σεβασθῆῖ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, δὲν τοῦ ἀρέσει ἀλλὰ τί νὰ κάνῃ κι αὐτός…»
Καὶ ὅλα βαίνουν καλῶς. Ξαναψηφίστε τους. 

Μόργκαν Χρῆστος

Σημείωσις

Ὁ πρόεδρος τῆς ΔΕΘ-Helexpo κύριος Τζήκας δηλώνει ἄγνοια ἐπὶ τοῦ θέματος, καθὼς καὶ ὅτι δὲν τοῦ ἔχει γίνη σχετικὴ εἰσήγησις. Κάτι τέτοιο, λέει, πὼς «δὲν περιλαμβάνεται στὸν σχεδιασμό μας, γιὰ τὸν θεσμὸ τῆς τιμωμένου χώρας στὶς προσεχεῖς διοργανώσεις. Ἡ διοίκησις τῆς ΔΕΘ-Helexpo προσανατολίζεται στὸ νὰ καταθέσῃ πρόταση πρὸς τὴν Γαλλία, γιὰ νὰ εἶναι τιμωμένη χώρα στὴν διοργάνωση τοῦ 2021». 

Δὲν καταλάβατε κύριε Τζήκα. Ὁ Τσίπρας ἔκανε αὐτὸ ποὺ ξέρει νὰ κάνῃ καλλίτερα ἀπὸ τὸν κάθε ἕναν. Νὰ πουλᾷ «παραμύθια» καὶ ἐλπίδα. Ἐπώλησε «ἀλληλεγγύη» στὸν Ἐρντογᾶν. Τοῦ «προέτεινε» νὰ εἶναι τιμωμένη ἡ Τουρκία. Τοῦ «ἔταξε» κατὰ κάποιον τρόπο. Εἶναι σὰν τὰ μνημόνια ποὺ θὰ ἔσκιζε, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ θὰ ἔκανε. Δὲν σημαίνει ὅτι θὰ γίνη. Μήπως ξέρει τό ποῦ θά εἶναι ὁ ἴδιος μετά ἀπό δύο χρόνια….;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ζήτω τὰ νέα …προσκυνοχάρτια ποὺ φέρνει ὁ Τσίπρας!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως ἔχεις τάξη κάπου καί τόν Παρθενῶνα κε Τσίπρα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply