Χαρούμενοι (ἀνθέλληνες) πολιτικάντηδες τοῦ …ὅ,τι νἆναι!!!

Βλέπεις τὸν (ὑποτίθεται) πρῶτο πολίτη τῆς χώρας, ποὺ εἴθισται νὰ τὸν ἀποκαλοῦν πάκη, νὰ χαριεντίζεται μὲ τὴν Ἰσραηλινὴ ὑπουργὸ Κοινωνικῆς Ἰσότητος, στὶς 28 Φεβρουαρίου στοὺς Δελφοὺς (Οἰκονομικὸ Φόρουμ)…

Ἡ χαρά του ἀπερίγραπτος, τὰ χαμόγελά του μοναδικὰ καὶ ἡ καλή του ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὐπουργὸ στιγματίζει, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, τὶς πραγματικὲς προθέσεις ὅλων τῶν κουδουνισμένων ποὺ φέρονται νὰ μᾶς κυβερνοῦν. 

εἰκόνες καὶ πληροφορίες 

Ἄλλως τὲ δὲν ἦταν ὁ μόνος. Ἐκεῖ γύρω κι ὁ παππᾶς γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξῃ πὼς ὅλα στὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας βαίνουν καλῶς, βάσει πάντα τῶν δικῶν τους σχεδιασμῶν. Ὄχι τῶν δικῶν μας.

εἰκόνα καὶ πληροφορία

Γιατί ἐνοχλοῦμαι ἀπό αὐτές τίς εἰκόνες; 
Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, δὲν ἀποκαλύπτουν ὅλην τὴν πραγματικότητα καθὼς καὶ ὅλο τὸ παρασκήνιον.
Τὸ νὰ στήνεται ἕνας κάποιος, ὁποιοσδήποτε, ὑπουργὸς (ἢ ἀκόμη καὶ πρόεδρος τῆς -μποῦ χὰ χὰ χά…!!!- δημοκρατίας τους) δίπλα σὲ ἕναν ὁμόλογό του, τὸ λὲς καὶ ἀναγκαία διπλωματία. Τὸ νὰ γνωρίζῃς ὅμως πὼς πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ χαμόγελα στήνεται μία εἰς βάρος μας μηχανή, τὸ λὲς καὶ συνειδητὴ ἐσχάτη προδοσία.

εἰκόνα

Εἰδικῶς βέβαια, ὅταν συζητοῦμε γιὰ τὸν (κάθε λογῆς) πάκη, ποὺ ἐκδίδεται σὲ ὅλες τὶς …ἀποχρώσεις, καλὸ εἶναι νὰ διατηροῦμε ὄχι μόνον τὶς ὑπάρχουσες ἐπιφυλάξεις μας, ἀλλὰ νὰ ἀναζητοῦμε καὶ νέες. Ξέρουν αὐτοὶ τὸ γιατί.

Νὰ εἴχαμε κι ἕναν Ἕλληνα πολιτικό…

Ὑπὸ τόν ἔλεγχο τῶν …στοῶν τίθεται καί ὁ πατριωτισμός μας;

Κατ’ ἐπέκτασιν, στὰ δικά μου τὰ μάτια, δὲν συμβαίνει μία, διπλωματικοῦ ἐπιπέδου, διακρατικὴ ἐπικοινωνία, ἀλλὰ μία ἀκόμη, εἰς βάρος μας, μεθόδευσις. Τὰ χαμόγελα δὲ ἀποκαλύπτουν τὴν δική τους χαρά. Ἡ δική τους χαρὰ ὅμως πηγάζει μόνον ὅταν θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους παντοδυνάμους (ἀληθῶς ἢ ψευδῶς…!!!).

Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ἀληθές τους ὄνομα, ὅλο αὐτὸ εὔκολα τὸ ἀντιλαμβάνεται κάποιος ὡς σκευωρία …«περιουσίων», ποὺ ἐνεδύονται ἑλληνόφωνα ὀνόματα, γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.
Καὶ καλά…. αὐτοὶ καλῶς κάνουν. Ἐμεῖς ποῦ ἀντιδροῦμε καί ἀντιστεκόμεθα; Στό …κατόπιν ἑορτῆς;

Κατὰ τὴν αὐτὴν λοιπὸν λογικὴ ὅταν βλέπουμε ὅλα αὐτὰ τὰ λαοπρόβλητα νὰ τσιρίζουν γιὰ κάτι, νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὴν ἀναγκαία τους κωλοτούμπα ὀσονούπω.
Πρὸς τοῦτον ὅταν κάποτε (πολὺ κάποτε ὅμως) τὸ ἀδωναΐ λοιδοροῦσε τὴν χάννα τὴν  διαμαντοπούλαινα καὶ τὶς τουρκολάγνες της τακτικές, ἔπρεπε κι ἐμεῖς νὰ ἀναμένουμε τὰ …ἀνάποδα νὰ συμβοῦν.

εἰκόνα

Ποὺ συνέβησαν δῆλα δή…
Τό λές κωλοτούμπα; Τό λές ὑποταγή; Ἤ τό λές σκέτο «ὁ σκοπός ἀγιάζει τά μέσα»;

Πατριῶτες… Ὥρα εἶναι νὰ ἀποστρέψουμε τὸ βλέμμα μας ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ νούμερα καὶ νὰ κυττάξουμε μέσα μας, νὰ κυτταχθοῦμε στὰ μάτια μὲ τοὺς γύρω μας καὶ νὰ ἀποφασίσουμε, ἐπὶ τέλους, πὼς ὅλα ἐτοῦτα τὰ νούμερα ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὸ δικό τους καλό.
Τὸ δικό μας καλὸ ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει ἀπολύτως δική μας ὑπόθεσις, εὐθύνη καὶ χρέος. 

Φιλονόη

Σημειώσεις 

Ὅ,τι νἆναι; Ναί, αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς συμβαίνει. Ὅπου τοὺς κάτσει, ὄπως τοὺς κάτσει… Ἀρκεῖ, ὠς σκατὰ ἢ ὠς φελλοί, νὰ παραμένουν ἐπιπλέοντες. Τέτοια σούργελα εἶναι.

Ἔως ἐκείνης τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἐμφανισθῆ, ἐὰν κι ὅποτε ἐμφανισθῇ, ἐκεῖνος ὁ κάποιος ποὺ θὰ τοποθετῆ ὑπὲρ ἄνω τῶν πάντων τὰ συμφέροντα τοῦ Ἕλληνος καὶ τῆς Πατρῖδος, μὴ προσκυνῶντας στοές, λέσχες καὶ συναγωγές, ἁπλῶς φτύνουμε καὶ ξανά-φτύνουμε κάθε σαπρόφυτο τοῦ κόσμου  μας. Ἔως τότε κτίζουμε γερὰ τοὺς ἐαυτούς μας καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο μας, διότι οἱ ἠμέρες ποὺ ἔρχονται θὰ εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολες, ἐφ΄ ὅσον ἡ Ὕβρις καὶ τὸ θράσος καὶ ἠ ἀναίδεια ὅλων αὐτῶν ἐπερίσσευσαν. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χαρούμενοι (ἀνθέλληνες) πολιτικάντηδες τοῦ …ὅ,τι νἆναι!!!

  1. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι κρυπτοϊουδαϊκὸ κράτος τοῦ ὁποίου ὁ ἐσώτερος χαρακτήρας τώρα πιὰ βγαίνει στὴν ἐπιφάνεια.

Leave a Reply