Ὑπὸ τόν ἔλεγχο τῶν …στοῶν τίθεται καί ὁ πατριωτισμός μας;

Κάθε λογῆς καὶ φύσεως στοῶν…
Κάθε ἐκδοχῆς καὶ «φιλοσοφίας»…
Κάθε μορφῆς στοῶν καὶ -μὲ ἀνθρωπιζτικὸ- ἐνίοτε προσωπεῖο λεσχῶν καὶ «κοινωφελῶν ἱδρυμάτων» συνήθως, ἀλλὰ καὶ συλλόγων, κινημάτων, Μ.Κ.Ο…
… ποὺ ἐμφανίζονται οἱ ψευδο-σωτῆρες μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.

Δὲν …«μασσᾶμε» ὅμως πλέον, διότι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο ἀπὸ ἐμᾶς, ἔχουμε ξεκινήση νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ παιχνιδάκια τους καὶ νὰ τοὺς ἀποῤῥίπτουμε καθολικῶς. (Πάντα φυσικὰ μὲ τὶς σχετικὲς ἐξαιρέσεις κάποιων, ποὺ ἐμμένουν, γιὰ τοὺς δικούς τους -ὀποίους-  λόγους, νὰ ἐθελοτυφλοῦν…!!!)
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουμε ἀντιληφθῆ πὼς πρόκεται γιὰ τὶς ἴδιες οἰκογένειες, ποὺ μὲ τὴν τακτική τους νὰ ἀλλάζουν ὀνόματα, ἐξακολουθοῦν (ἐπισήμως) ἐδῶ κι ἔναν αἰῶνα νὰ μᾶς καταστρέφουν, ἀπολαμβάνοντας πέραν τῆς ἀσυλίας του, ἐπὶ πλέον καὶ τὴν ἐπιτυχῆ τους διαδοχή, ἀπὸ τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἐγγόνια τους.

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι. (α)

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι. (β)

 Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι. (γ)

Κι ὅλα αὐτὰ ὄχι διότι ἔχουν πιθανότητες ἐπικρατήσεως πλέον, ἀλλὰ διότι οὔτως ἢ ἄλλως γιὰ αὐτοὺς μετρᾶ μόνον τὸ νὰ μπορέσουν νὰ λάβουν μερικὲς στιγμὲς παρατάσεως σὲ (φερόμενες ὡς) θέσεις ἐξουσίας, ἐνᾦ γιὰ τοὺς ἐργοδότες τους ἁπλῶς εἶναι μία περίοδος …προσαρμογῆς μας στὰ νέα δεδομένα.
Ὅμως οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι εἶναι πανταχοῦ παρόντες καὶ ἐκδίδονται σὲ πολλὲς ἐκδοχές.
Τόσες ποὺ ἀκόμη καὶ τὰ χρυσαύγουλα πλέον ἔχουν …πιθανότητες νὰ εἰσελθουν στὸ «δημοκρατικὸ τόξον» τοῦ πSoros καὶ τῆς πλάνης μας καὶ τῆς δουλείας μας.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Σοσια-λΗστές!!!

Ὥρα νὰ εἰσέλθῃ στὸ …«δημοκρατικὸ τόξον» καὶ ἡ χρυσῆ αὐγή!!!

Ἡ συμμορία τῶν σαπροφύτων τοκογλύφων τοῦ πλανήτου μας εἶναι μία.
Ἡ ἐπίσημος ἐκπρόσωπός της ἐδῶ εἶναι ἡ συμμορία τῶν 300, τῆς ὁποίας γιὰ νὰ γίνῃ κάποιος μέλος, πρέπει νὰ καταθέσῃ τὴν ἀπόλυτο ὑποταγή του, γιὰ ἀρχὴ καί, ἐν συνεχείᾳ, Κύριος μοχλὸς ἐλέγχου τους ἐπάνω σέ, μικρὰ ἢ μεγάλα, τμήματα τῶν κοινωνιῶν μας εἶναι τὰ ψιχουλάκια ποὺ μοιράζουν -ἢ ὑπόσχονται νὰ μοιράσουν- στοὺς ξελιγωμένους καὶ ἐξαθλιωμένους. Εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ βλέπουμε στρατιὲς διαφόρων νὰ χειροκροτοῦν καὶ νὰ ὑπερασπίζονται, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν …ζωή τους, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, ὅλον αὐτὸν τὸν συρφετό.
Πρόσφατο δὲ παράδειγμα (ὄχι μοναδικὸ κι ὄχι πρωτοφανὲς βεβαίως βεβαίως) ἡ μανδὰμ νοτοπούλου, ποὺ εἰς τὴν συμπρωτεύουσαν ἔβαλε ἐμπρὸς τὴν μηχανὴ ἐξαγορᾶς συνειδήσεων, πρὸ κειμένου νὰ συγκεντρώσῃ ψηφαλάκια.

πηγὴ

Μὰ ἡ ἐν λόγῳ μανδὰμ ἢδη ἔχει λάβη …χρίσμα ἀπὸ συναγωγές, προσφάτως εἴπαμε…

Διασφαλίζει τὸ μέλλον της καὶ ἡ Νοτοπούλου

Καὶ δὲν εἶναι ἡ μόνη… Οὐρὲς σχηματίζουν τὰ ἀνθελλήνιστα φρόκαλα γιὰ νὰ ἐπιδείξουν τὸ ποῦ ἀκριβῶς προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους… Οὐρές…
Μερικά, ἐκ τοῦ προχείρου, γιὰ νὰ καταλαβαινόμεθα…

Κουμουτσᾶκος
(ἀπὸ ἐδῶ)

Κουΐκ, ὁ ἑλληναρᾶς…
(ἀπὸ ἐδῶ)

Οἱ συναγωγὲς ὅμως, ὡς γνωστόν, ἐπίσης συνδέονται ἄμεσα μὲ τὶς στοές… Καί, πάντα, μὰ πάντα, μὲ ἢ δίχως προσχήματα, ἦσαν πολλοὶ οἱ πρόθυμοι θαμῶνες τους.

Νὰ εἴχαμε κι ἕναν Ἕλληνα πολιτικό…

Κατ’ αὐτὴν τὴν λογικὴ λοιπὸν σήμερα, οἱ γνωστοί μας θιασῶτες συναγωγῶν καὶ στοῶν, ἀρχίζουν σταθερὰ πλέον νὰ παρουσιάζουν ἕνα …πατριωτικὸ προσωπεῖο, σαφῶς φιλοσιωνιστικό, διότι, πρῶτα καὶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τίθεται ἡ καθολική μας ὑποταγὴ στὸν σιωνισμό.
Κι αὐτὴ ἡ τακτικὴ ἤδη ξεκίνησε σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀλλά, ὁσονούπω, μᾶς ἔρχεται κι ἐδῶ.

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Ἀλλὰ καὶ ὁ τΣΥΡΙΖΑ, ὅπως φυσικὰ καὶ κάθε κόμμα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, γιὰ νὰ λάβῃ τὸ σχετικὸ «εἰσιτήριον» νὰ εἰσέλθῃ σὲ κυβερνητικὰ ἕδρανα, πρέπει νὰ εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενόν ἀπὸ τὶς γνωστὲς λέσχες καὶ τὶς στοὲς τοῦ κόσμου μας.

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τοὺς παλαιούς, λίγο ἔως πολύ, τοὺς μάθαμε, κατέφθασαν τὰ νέα …φροῦτα γιὰ νὰ μᾶς …παρηγορήσουν, ἀποκοιμίζοντάς μας βεβαίως-βεβαίως καί, σαφῶς, κερδίζοντας λίγο ἀκόμη χρόνο ὑπὲρ τῆς …«περιουσίου» φυλῆς τοῦ κόσμου μας!!!

Βουλευτὲς ἐκλεγμένοι κι …«ἐκλεκτοί»!!!

Δίχως νὰ σημαίνῃ αὐτὸ πὼς οἱ παλαιότεροι καὶ γνωστοί μας ἔπαυσαν νὰ σπεύδουν γιὰ νὰ καταθέσουν τὰ …διαπιστευτήριά τους, ὅποτε, ὄπως κι ὅπου θὰ τοὺς ζητηθῆ.

 

Μά καλά, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Ἕλλην μέσα στούς πολιτικούς μας;

Καμαρώνουν δὲ διότι αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς καὶ μὴ ἀπειλούμενοι…
Ποῦ νά ἤξεραν….

Κι ἔτσι ἅπαντες, κατὰ καιρούς, σπεύδουν νὰ προσκυνήσουν πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν ἀρεστοὶ στοὺς ἐντολοδότες τους καὶ νὰ λαμβάνουν καταληκτικῶς παρατάσεις, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τοὺς κουνᾷ κάποιος ἀπὸ τὶς θέσεις τους.
Ἐνίοτε ὅμως κάτι …στραβώνει.

  Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Τί ἀντιλαμβάνεσθε ἐσεῖς ἀπό τά παραπάνω;
Μὴν σκιάζεσθε… ἔχουμε πολλὰ ἀκόμη νὰ δοῦμε, ἰδίως στὸ κομματικὸ στερέωμα, ποὺ ἐλέγχεται ἐκ τῶν στοῶν καὶ τῶν συναγωγῶν. Ἁπλῶς ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀποκαλυφθῆ τὰ πάντα.
Τὰ …«μικρὰ καλαθάκια» ὄμως εἶναι χρέος μας τὰ τὰ κουβαλᾶμε, διότι τὰ καλλίτερα ἔπονται.
Τὸ θηρίον ξεψυχᾶ καὶ θὰ χρησιμοποιήση ὅλα τὰ μέσα, πρὸ κειμένου νὰ τὸ ἀποφύγῃ.
Τὴν δουλειά μας, ποὺ εἶναι νὰ προασπιζόμεθα, μὲ ὄλα τὰ μέσα, τοὺς βαθμοὺς Ἐλευθερίας μας τὴν ξέρουμε καλά. Τὸ ἴδιο ὅμως καλά, γιὰ νὰ μὴν πῶ ἀρκετὰ καλλίτερα, ξέρουν καὶ τὴν δουλειά τους τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.
Συνεπῶς; Τί μένει;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply