Ὥρα νὰ εἰσέλθῃ στὸ …«δημοκρατικὸ τόξον» καὶ ἡ χρυσῆ αὐγή!!!

…μὲ ἀφορμὴ τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας παρακαλῶ…
…ὁ μιχαλολιάκος ἀναγνωρίζει …ἠθικὴ στὴν νουδουλάρα καὶ προτείνει, αὐστηροὺς μὲν ἀλλά, ὅρους συνεργασίας δέ…

πηγὴ

Ἐάν, λέει, ἀποδεκτοῦν τοὺς ὅρους τους στὸ Μακεδονικό, στοὺς λαθρομετανάστες καὶ στὰ τῶν μνημονίων, ὅλα θὰ ἔχουν καλά, διότι δὲν ἐνδιαφέρει, λέει, τὴν χρυσῆ αὐγὴ τὸ νὰ κυβερνήσῃ ἀλλὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου…
Λέει….

Τὸ ὅ,τι καὶ ἡ νουδουλάρα συνέβαλε μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της στὸ νὰ ξεπουληθῇ ὁ τόπος…
Τὸ ὅ,τι ἐπίσης συνέβαλε στὸ νὰ …νομιμοποιηθῇ ἡ τοκογλυφία…
Τὸ ὅ,τι ἐπίσης συνέδραμε στὸ νὰ …παραγραφοῦν ἐγκλήματα διαρκῆ, κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, κατὰ τοῦ Ἔθνους καὶ κατὰ τῆς Ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου…
Τὸ ὅ,τι παραμένει διαρκῶς ἡ νουδουλάρα συνεπὴς προστάτης τεοκογλύφων, νταβατζήδων καὶ ἀσυλίας γιὰ κάθε μορφῆς ἔγκλημα…
Τὸ ὅ,τι κατεδίωξε κάθε πατριώτη…
Τὸ ὅ,τι, ἀκόμη καὶ σήμερα, ὄνειρό της εἶναι ἡ Ἠνωμένη Εὐρώπη…
…δὲν ὑπολογίζονται πλέον, ἀπὸ τὸν ὑπέρ-μπατριώταρο μιχαλολιάκο, σὰν βασικὲς ἀπαγορευτικὲς γραμμές.
Τί νά πῶ;

Οὔτε λογίζονται οἱ χῶροι τῶν κομμάτων, ποὺ ἔχουν ἔως σήμερα κυβερνήση, εἴτε μόνα τους εἴτε σὲ συνεργασίες, μὲ ὅλους τοὺς χειροκροτητές του, ὡς χῶροι …«νομιμοποιήσεως» κάθε παρανομίας, ἀνθελληνικῆς πράξεως καὶ μισανθρωπισμοῦ.
Ὄχι, ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν..
Οὔτε φυσικὰ ὄροι ἀπαράβατοι τίθενται πλέον…

Τί νά πῶ; Κοντή μνήμη; Κοντή ἀντίληψις; Ἐντολές;
Ἤ μήπως ἐπί τέλους θά διαχωρισθῇ τό …«κακό» κομμάτι τῆς χρυσῆς αὐγῆς ἀπό τό …«καλό», πρό κειμένου νά περάσῃ κι αὐτό τό κόμμα, σὰν κάθε ἄλλο σιωνιστικὸ κόμμα …«ἐθνικιστικῶν τάσεων», ἐπισήμως στήν …ἀναβάθμισιν τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν;

Ἴδωμεν…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Αὐτό, τὸ τοῦ …διαχωρισμοῦ τους, τὸ γράφουμε ἤδη συχνότατα ἐδῶ καὶ χρόνια. Δὲν γίνεται νὰ καταδικασθῇ ἕνα ὁλόκληρο κόμμα, ἀλλὰ τὸ …«κακό» του τμῆμα. Ἐὰν καταδικασθῇ ὁλόκληρο κόμμα, τότε αὐτομάτως ὅλες οἱ ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις – κόμματα (βάσει δικαστικῆς ἀποφάσεως) αὐτοκαταργῶνται, προεξαρχόντων μάλιστα τῶν μΠατΣοΚικῶν καὶ ΝουΔουλικῶν σαπροφύτων.
Ἔφθασε ἡ στιγμή; Ἤ ὄχι;

Ἡ κυριοτέρα ἀπόδειξις τοῦ εἴδους τῆς χρυσῆς αὐγῆς περιλαμβάνεται στὸ καταστατικό της, ἐφ΄ ὅσον κι αὐτή, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο νεοταξίτικο μόρφωμα, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ὑπηρετεῖ τὴν ἀμεσοδημοκρατία τοῦ πSoros.

Σοσια-λΗστές!!!

Τὸ ἄλλο, τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας καί, καταληκτικῶς, ἀθῳώσεως ὅλων τῶν ἀποδεδειγμένως ἀνθελλήνων, ἴσως νὰ φαίνεται ὡς …ὑπόθεσις ἐργασίας, ἀλλὰ οὐδόλως ἀπέχει ἐκ τῆς μίας πραγματικότητός μας: ὅπου κομματοκρατία τοῦ σοσιαλισμοῦ, καλὸ εἶναι νὰ διαβάζουμε μακρὺ χέρι τῶν τοκογλύφων.
Ἡ δὲ προσπάθεια …«ἀνοίγματος» τοῦ μιχαλολιάκου, ὅσο ἀστεία κι ἐὰν φαντάζῃ, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, καλὸ εἶναι νὰ τὴν ἀναμένουμε ὁσονούπω… Ἔχουν λόγους συνυπάρξεως ὅλα τὰ παραμάγαζα τῆς κομματοκρατίας στὴν χώρα μας.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

Ποιά εἶναι ἡ «κακή» χρυσῆ αὐγή; Μά, κάποια κορόιδα ποὺ θὰ πληρώσουν, κάποτε, εἴτε γιὰ τὴν βλακεία τους νὰ ἐμπιστευθοῦν τοὺς ἐν λόγῳ ἐμμίσθους πρακτορίσκους, εἴτε γιατὶ ἁπλῶς δὲν ἐπρόλαβαν νὰ καλύψουν τὰ νῶτα τους.
Σὲ κάθε περίπτωσιν θὰ καταλήξουν ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι τῆς παραστάσεως.

(Visited 195 times, 1 visits today)
One thought on “Ὥρα νὰ εἰσέλθῃ στὸ …«δημοκρατικὸ τόξον» καὶ ἡ χρυσῆ αὐγή!!!

Leave a Reply