Διότι ἡ παράδοσις Ὀτσαλὰν ἦταν καὶ παραμένει προδοσία

Σὰν σήμερα…

Ἡ ἱστορία ἔγραψε μὲ μελανὰ χρώματα τὴν αἰσχρὴ προδοσία ποὺ διεπράχθη ἀπὸ τὸν «μεγάλο τραγουδιστή», κατὰ κόσμον Θεόδωρο Πάγκαλο ἢ σκατοκουβὰ ἢ μπουχέσα.

Τὸ ἡμερολόγιο ἔδειχνε 15 Φεβρουαρίου 1999, ὅταν ὁ Πάγκαλος, σὲ συνεργασία μὲ τὴν CIA παρέδωσε τὸν ἡγέτη τοῦ PKK, Ἀμνπτουλὰχ Ὀτσαλάν.

Ὁ Ὀτσαλὰν γεννήθηκε στὶς 4 Ἀπριλίου 1949, ἀπὸ μία φτωχὴ οἰκογένεια χωρικῶν, στο Ὀμερλὶ τῆς ἐπαρχίας Οὖρφ (τῆς ἀρχαίας Ἐδέσσης), κοντὰ στὸν Εὐφράτη.

Ἰστορικό:

Στὶς 29 Ἰανουαρίου ὁ ἀπόστρατος πλοίαρχος Π.Ν. Ἀντώνης Ναξάκης, σύμφωνα μὲ δική του ὁμολογία, ἀναλαμβάνει ἀπὸ μόνος του, χωρὶς νὰ ἔχῃ κάποιν ἔγκριση, τὴν πρωτοβουλία νὰ μεταφέρῃ τὸν Ὀτσαλὰν καὶ τοὺς συντρόφους του στὴν Ἑλλάδα μὲ ἰδιωτικὸ ἀεροσκάφος (τζέτ) ἀπὸ τὸ Μὶνκ τῆς Λευκορωσσίας. Ὁ Ναξάκης εἰδοποιεῖ τὸν τότε Ἕλληνα Ὑπ-Ἐξ Θεόδωρο Πάγκαλο μετὰ τὴν παράνομο ἄφιξη τοῦ Ὀτσαλᾶν στὴν χώρα καὶ στὴν συνέχεια κρύβει τὸν Ὀτσαλὰν στὸ σπίτι του, ἀφοῦ προηγουμένως φιλοξενεῖται γιὰ ἕνα βράδυ στὸ σπίτι τῆς Βούλας Δαμιανάκου στὴν Νέα Μάκρη.

Στὶς 31 Ἰανουαρίου μία νέα ὀδύσσεια ξεκινᾶ γιὰ τὸν Κοῦρδο ἡγέτη. To ἀεροπλάνο ποὺ τὸν μεταφέρει περιφέρεται καὶ πάλι στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, ζητώντας ἄδεια προσγειώσεως ἀπὸ διάφορες χῶρες, τὴν ὁποία δὲν παίρνει. Ἡ Ὁλλανδία τὸν διώχνει, τὸ ἴδιο καὶ ἡ Ἐλβετία. Ἀπὸ τὸ Μὶνσκ ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ὁδηγηθῇ τελικὰ στὴν Κένυα.

Στὶς 2 Φεβρουαρίου 1999 ὁ Ἀμνπτουλὰχ Ὀτσαλὰν εὑρίσκεται στὴν Κένυα καὶ κρύβεται στὴν κατοικία τοῦ Ἕλληνος πρέσβεως μαζὺ μὲ τοὺς συντρόφους τοτ. Τὸν συνοδεύει καὶ ὁ Ἕλλην ταγματάρχης τῆς Ε.Υ.Π. Σάββας Καλεντερίδης ὡς σωματοφύλαξ του. Τὴν ἰδία ἡμέρα ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀγκύρας καλεῖ τοὺς πρέσβεις τῆς Σερβίας, τῆς Νορβηγίας καὶ τοῦ Βελγίου καὶ τοὺς ζητᾶ νὰ μὴν δεχθοῦν τὸν Ὀτσαλάν, ὁ ὁποῖος ἐκείνη τὴν χρονικὴ στιγμὴ εἶναι ἄγνωστο τὸ ποὺ εὑρίσκετο. Στὶς 13 Φεβρουαρίου στὴν Κένυα φθάνει ὁ Ἕλλην δικηγόρος τοῦ Ὀτσαλᾶν, Φαῆλος Κρανιδιώτης, ὁ ὁποῖος συζητᾶ μὲ τὸν Κοῦρδο ἡγέτη καὶ τὸν Ἕλληνα πρέσβυ καὶ ἐπιστρέφει στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ ζητήσῃ βοήθεια.

Ὁ Ὀτσαλὰν σκέπτεται νὰ παραδοθῇ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης. Οἱ πρῶτες πρωινὲς ὦρες τῆς 16ης Φεβρουαρίου εὑρίσκουν τὸν Κοῦρδο ἡγέτη νὰ μεταφέρεται μὲ χειροπέδες στὴν Τουρκία μὲ ἕνα ἰδιωτικὸ ἀεροσκάφος. Ὅλα ὅσα ἔγιναν καὶ ἀφοροὺν στὴν σύλληψή του παραμένουν ἐπισήμως ἄγνωστα. Ὅσοι ὅμως γνωρίζουμε πρόσωπα, γεγονότα καὶ καταστάσεις, ξέρουμε πολὺ καλὰ τὸ τὶ συνέβη.

Κι ἐδῶ, δὲν κατηγορῶ μόνον τὸν Πάγκαλο γιὰ προδοσία, ἀλλὰ καὶ τὸν Καλεντερίδη.

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Διότι ἡ παράδοσις Ὀτσαλὰν ἦταν καὶ παραμένει προδοσία

Leave a Reply