Δουλεμένα τὰ «τσιτάτα» τους ἐδῶ καὶ χρόνια…

Παυλόπουλος Προκόπης στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕΕΕΕΕ:

«Ἔχουμε ἱστορικὴ εὐθύνη ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν, νὰ σταθοῦμε ἀπέναντι στὰ μορφώματα λαϊκισμοῦ, ῥατσισμοῦ καὶ ναζισμοῦ»

Καὶ συμπληρώνει ὁ φίλος Νῖκος Ῥούσσης:

Καυλόπουλος στο ΠΙΤΣΙ-ΠΙΤΣΙ: «Όπως τότε γίγαντα, που εμπρός σου πλάκωσε στις κατραπακιές ο Κασιδιάρης την Καννέλη κι’ εσύ έκανες τα τσίσα σου στην πολυθρόνα;»

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἔλεγε καὶ στὴν Θεσσαλονίκη ὅταν ἀνέβηκε πρὶν δύο ἑβδομάδες.
Στὸ Μέγαρο Μουσικῆς ἦταν καὶ ἀπ΄ ἔξω βαροῦσαν τὰ ΜΑΤ ἀβέρτα κόσμο, ποὺ εἶχαν μαζευθῆ νὰ τὸν κράξουν γιὰ τὴν ὑπογραφὴ στὴν συμφωνία. Γυναῖκες, ἁπλοὶ καθημερινοὶ ἄνθρωποι ποὺ βαπτίζονται ναζιστές, φασίστες κλπ…

Ἀγκαλιὰ μὲ τὸν πιὸ χυδαῖο λαϊκισμό, τὸν ἐξορκίζει κάπου ἀλλοῦ. Καί, ὅπως πάντα ταὐτισμένος μὲ τὸν Τσίπρα, κραδαίνει τὸ φάντασμα τῆς ἀκροδεξιᾶς.
Θέλουν διχόνοια μὲ κάθε τρόπο. Θέλουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ ἐνοχές.

Ὁ Παυλόπουλος μετὰ τὴν ὑπογραφή του στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας θυμήθηκε τὴν «ἐπιστροφὴ» τοῦ ναζισμοῦ στὰ κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως. Ἤδη ἔχουν ἀρχίση νὰ «καλλιεργοῦν» ἕνα «κλίμα»” κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἤδη ἔχουν βάλη στὸ κάδρο τὴν Ἑλλάδα ἀνάμεσα στοὺς «κακούς», οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ συμμορφωθοῦν.

Ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶναι μέρος ἑνὸς σχεδιασμοῦ, ποὺ στόχο ἔχει τὴν λεηλασία τῆς Ἑλλάδος. Τώρα τοὺς ἀπειλεῖ ὁ «ἐθνικιστὴς» – ἐθνιστὴς ὁ ὁποῖος συγκινεῖται μὲ τὴν σημαία τῆς Πατρίδος του. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται πατριώτης, καὶ θέλει ἐλευθέρα τὴν Πατρίδα του τοὺς ἀπειλεῖ. Τοὺς «ἐθνικιστές», οἱ ὁποῖοι εἶναι ταὐτοχρόνως καὶ …ναζιστές…
Δουλεμένα «παραμύθια» ἐδῶ καὶ δεκαετίες.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply