Θέλουμε δὲν θέλουμε ἀπὸ τὴν …δημοκρατία κινδυνεύουμε!!!

Ἐὰν δὲν πᾷς ἐσὺ στὴν Δημοκρατία, θὰ ἔλθη ἡ Δημοκρατία σὲ σένα.
Τὸ σχέδιον Καποδίστριας, ἡ Ἄμεσος Δημοκρατία, τὰ Δημοψηφίσματα καὶ τελικῶς ὁ Διαμελισμὸς τῆς Ἑλλάδος.
 (Ἡ Ἄμεσος δημοκρατία ἢ ἡ Real Democracy τοῦ George Soros). 

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

https://filonoi.gr/2018/11/25/diamelismos-ths-xoras-krybetai-piso-apo-to-sxedion-kapodistrias/

Διαμελισμὸς τῆς χώρας κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ «σχέδιον Καποδίστριας»

Μὲ τὴν διαίρεση τῆς Ἑλλάδος σὲ αὐτόνομες διοικητικὰ περιφέρειες, μὲ τὴν ἀναγνώριση ἐθνικῶν μειονοτήτων στὴν χώρα μας καὶ μὲ τὸ δικαίωμα ψήφου στοὺς λαθρο-εἰσβολεῖς, ἔχουν σχεδιάση καὶ ὑλοποιοῦν τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος.
Προσέξτε τὰ ἀριστερὸ-δεξιὰ-πρακτορικὰ κόμματα πού μᾶς πωλοῦν πατριωτισμό.
Δὲς γιὰ παράδειγμα τὸ κόμμα τοῦ Σταύρου Βιτάλη…

Τὸ κόμμα τοῦ Σταύρου Καλεντερίδου τῶν ΜΚΟ, υἱοῦ τοῦ πράκτορος Σάββα Καλεντερίδου…

….καὶ πολλὰ πολλὰ ἄλλα ὑπὲρ πατριωτικὰ κόμματα (καί, φυσικά, ὄχι μόνον ὑπέρ-πατριωτικά, ἀλλὰ καὶ κεντρῶα καὶ ἀριστερά!!!), ποὺ ὅλα ὅμως, ἀνεξαιρέτως, εὐαγγελίζονται τὴν ἄμεσο δημοκρατία τῶν τοκογλύφων!!!

Προσέξτε ὅσους ἁγιοποιοῦν τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, γιατὶ ἐπιδιώκουν τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων πρέπει νὰ καταρηθοῦν τὰ Ἐθνικὰ κράτη, διαμελίζοντάς τα σὲ μικρὰ-κρατίδια-πόλεις μὲ ἄμεσο ἢ ἐπαναστατικὴ δημοκρατία!
Καὶ περνάει ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες, σὲ ἀνατολὴ καὶ δύση, αὐτὴ ἡ γραμμή. Παρακάτω μερικὲς ἀπὸ αὐτές.

Ἰσπανία, παγκόσμια κινήματα BARCELONA – OCTOBER 15

Αὐστραλία

Morocco: ‘We want real democracy’

AFGANISTAN, Strong Foundation to Real Democracy!

CHINA, China practicing a real democracy: Xi


PAKISTAN, In real democracy leader gets into power on merit, says Imran 

ΙΡΑΚ, Real Democracy in Iraq

Ἐὰν ψάξετε θὰ δεῖτε ὅτι σὲ ὅλες τὶς χῶρες ὑπάρχουν κόμματα ποὺ ζητοῦν τὴν ἄμεσο συμμετοχὴ τῶν πολιτῶν στὶς ἀποφάσεις. Ὅλοι αὐτοὶ θυμήθηκαν τὸν Καποδίστρια;

Σωτηρία Λάμπρου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply