Διαμελισμὸς τῆς χώρας κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ «σχέδιον Καποδίστριας»

Προσοχή!!!

Ὁ Νόμος Καλλικράτη (συνεπακόλουθος τοῦ «σχεδίου Καποδίστρια») ἐψηφίσθη ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα τὸ 2010 γιὰ νὰ διαμελίσουν τὴν Ἑλλάδα «νομίμως», μὲ «δημοκρατικὰ» δημοψηφίσματα, στὰ ὁποῖα θὰ συμμετέχουν ὅλοι οἱ ἑλληνοποιημένοι λαθρο-ἔποικοι εἰσβολεῖς καὶ θὰ ζητοῦν ἀπόσχιση τῶν περιφερειῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Μάκη Κοῦρο:

Προσοχή!!

Λέμε ὄχι στὰ λαμόγια καὶ στὸ σχέδιο διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἀνεξάρτητος Κρήτη θὰ εἶναι ἡ ταφόπλακα τῆς ἰδίας ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους γιὰ τὴν πατρίδα μας.

Ἡ μεγαλύτερη κομπίνα ποὺ οἱ Κρητικοὶ δὲν ἔχουν πάρη πρέφα….

Κρητικὲ ἡ Κρήτη ἀνήκει καὶ σὲ ἐμένα νὰ τὸ γνωρίζῃς αὐτό…..
Ὅπως καὶ σὲ ἐσένα ἀνήκει ἡ Ἀττική….
Ὅπως καὶ στὸν Θεσσαλονικιὸ ἀνήκει ἡ Πάτρα καὶ πάει λέγοντας!!!!!!!!

Δὲν ἔχετε παρατηρήση τὰ κόμματα πού, ξεφυτρώνοντας τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο καὶ ὅλα, ζητοῦν ἄμεσο δημοκρατία (τοῦ Τζῶρτζ Σόρος);

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Δέν ἔχετε παρατηρήση πού ὅλα ζητοῦν δημοψηφίσματα;
Δέν ἔχει προσέξη πού ὅλα τους ἐπαινοῦν τό «σχέδιον Καποδίστριας»
Ὅμως τὸ σχέδιο «Καλλικράτης» εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ Νόμου «Καποδίστρια» (Ν.2539/97).

Γιὰ τὴν Ἱστορία.
Ὁ Καποδίστριας συνέβαλε στὴν διαίρεση τῆς Ἐλβετίας σὲ 19 αὐτόνομα κρατίδια-καντόνια καὶ ἐδημιούργησε τὴν Ἑλβετικὴ Συνωμοσπονδία καὶ ὄχι τὴν χώρα Ἐλβετία.

Σωτηρία Λάμπρου

 

(Visited 327 times, 1 visits today)
One thought on “Διαμελισμὸς τῆς χώρας κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ «σχέδιον Καποδίστριας»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διάλεκτοι, γλῶσσες καί …ἔθνη πού πρέπει νά ἀναβιώσουν; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply