Διάλεκτοι, γλῶσσες καί …ἔθνη πού πρέπει νά ἀναβιώσουν;

Εἶναι καιρὸς τώρα ποὺ διάβαζα γιὰ τὴν …κυπριακὴ γλῶσσα καὶ ὄχι γιὰ τὴν κυπριακὴ ἑλληνικὴ διάλεκτο ἢ ἄλλως γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα μὲ κυπριακὴ διάλεκτο.

(Δωράκι ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Δημητριάδη ἡ ἀπεικόνισις.)

Στὴν πραγματικότητα ὁ συντάκτης τοῦ παραπάνω ἰσχυρίζεται πὼς τὸ κυπριακὸ ἔθνος εἶναι διάφορον τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ἡ κυπριακὴ γλῶσσα ἄλλη ἀπὸ τὴν ἑλληνική.
Στὴν οὐσία λοιπὸν ἐκεῖ στὴν Κύπρο ἔχουν ἤδη ἀνακαλύψη νέο λόγο …ἀλληλοσφαγῆς τους, ἐφ΄ ὅσον ὅσοι θὰ ἐπιμένουν, μὲ ἐπιστημονικὰ τεκμήρια, νὰ ἀποδεικνύουν πὼς οἱ δύο αὐτὲς γλῶσσες καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἔθνη εἶναι τὸ ἕνα καὶ τὸ αὐτόν, θὰ τυγχάνουν ἀντιμετωπίσεως ἐχθρικῆς, διότι θὰ εἶναι «ἀκροδεξιοὶ φασίστες».

Στὴν ἀρχὴ ἀπεφάσισα νὰ ἀγνοήσω τὴν σχετικὴ παπαρολογία, ἀλλὰ μᾶλλον κακῶς ἔκανα.
Ἐχθὲς ὁ Σίγμα κατέθεσε τὶς δικές του ὑποψίες γιὰ τὴν Ποντιακὴ Διάλεκτο, ποὺ θὰ διδαχθῆ, ὡς μάθημα ἐπιλογῆς σὲ σχολεία τῶν Σεῤῥῶν.

Ὀρθῶς, κατ’ ἐμέ, σχολιάζει πὼς μὲ τὴν ἀναβίωσιν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, μίας περιττῆς διδασκαλίας, γεννᾶται χάσμα ἀντιληπτικὸν καί, ἐν συνεχεία, κοινωνικόν.
Κάποιοι ποὺ θὰ νοήσουν, λίγο ἀργότερα, τὸ ζήτημα τῆς διαλέκτου ὡς ζήτημα γλώσσης, εἴτε τυχαίως εἴτε ἀτυχῶς (γιὰ ἐμᾶς), ἤδη ἔχουν ἀναλάβη σχετικὲς θέσεις ἐξουσίας καὶ μᾶς ἐμπαίζουν κανονικότητα. Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς σὲ ἕναν κόσμο διόλου ἀγγελικὰ πλασμένο, σὰν αὐτὸν ποὺ τὰ (φερόμενα ὡς) κυβερνητικὰ ὄργανα, γνωστὰ τσιράκια τοῦ (κάθε) πSoros, ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ μεγαλώνουν τοὺς βαθμοὺς ἀνελευθερίας μας…
…καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἐνθυμούμεθα διαρκῶς πὼς οὐδέποτε θὰ ἔπρατταν κάτι γιὰ τὸ καλό μας…
…ὅπως ἐπίσης, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτοὶ ποὺ δυναστεύουν τὶς ζωές μας, μᾶλλον μᾶς ἑτοιμάζουν κι ἄλλα δεινά. Δεινὰ ποὺ θὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀναβίωσιν μὴ πραγματικῶν προβλημάτων καὶ τὴν δημιουργία νέων διαχωριστικῶν, μεταξύ μας, γραμμῶν.  

Ὅσοι λοιπὸν κάποιοι χαίρονται μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς …«παραδοσιακὲς ἀναβιώσεις» καλὸ εἶναι νὰ κρατοῦν μικρὰ καλαθάκια, νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς τὰ γνωστὰ (κατὰ τὸ ὀθωμανικόν) τσογλάνια οὐδέποτε θὰ ἔπαυαν νὰ εἶναι τσογλάνια καὶ πὼς πίσω ἀπὸ τὶς διαλέκτους ἑτοιμάζεται, ἤδη, ἡ γέννησις ἑνὸς τοπικιστικοῦ ἐθνικισμοῦ, ποὺ θὰ ἐξυπηρετῆ στὰ πάντα τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου μας….
…μὰ κυρίως τοὺς διαμελισμοὺς χωρῶν…
…σὰν τὴν δική μας…

Διαμελισμὸς τῆς χώρας κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ «σχέδιον Καποδίστριας»

Διαμελισμὸς τῆς χώρας κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ «σχέδιον Καποδίστριας»

Ποὺ ἀπὸ καιρὸ προετοιμάζεται…
…ἂς μὴν γίνουμε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ῥίξουν «νερὸ στὸν μύλο» τῆς αὐτοκαταστροφῆς τους.
Ἐν τάξει;

Φιλονόη

(Visited 240 times, 1 visits today)
Leave a Reply