Βουλευτὲς ἐκλεγμένοι κι …«ἐκλεκτοί»!!!

Τὸν Ἰούνιο ποὺ μᾶς πέρασε ἀνεκάλυψα μίαν πολὺ ἐνδιαφέρουσα φωτογραφία:

Νὰ εἴχαμε κι ἕναν Ἕλληνα πολιτικό…

Στὰ δικά μου τὰ μάτια ἡ παραπάνω φωτογραφία ἔρχεται νὰ δόσῃ, ἐπισήμως, ἀπαντήσεις γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ποιός. Στὶς συναγωγὲς δὲν εἰσέρχεται ἀλλόθρησκος, πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν εἰσέρχεται κάποιος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δράσῃ κατὰ τοῦ Ἰσραῆλ.
Καὶ δὲν θὰ ἦταν πρόβλημα κάτι τέτοιο, ἐὰν ὅλοι αὐτοὶ ἀνέγραφαν στὰ διαβατήριά τους τὴν (πραγματική) ἐθνικότητά τους, τὴν (πραγματική) θρησκεία τους, πρὸ κειμένου νὰ γνωρίζουμε κι ἐμεῖς μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε.
Ἀλλὰ δὲν τὸ κάνουν.
(Ἂς ὄψεται καὶ ὁ Σημίτης καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτὸν ὁ Δαμασκηνός…!!!)

Ἀπὸ μόνα τους τὸ θρήσκευμα καὶ ἡ ἐθνικότης δὲν εἶναι προβλήματα.
Γίνονται ὅμως προβλήματα ὅταν αὐτοὶ ποὺ τὰ ἀποκρύβουν (γιὰ τοὺς ὅποιους δικούς τους λόγους) λειτουργοῦν δολιοφθορικὰ γιὰ ἕναν λαό. Ὁποιονδήποτε λαό.

Ὅμως…
Ὅλοι μας πλέον, ἂλλος περισσότερο κι ἂλλος λιγότερο, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα, ποὺ τὸ παίζουν ἐπὶ πλέον καὶ κυβερνῶντες μας, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν, λειτουργοῦσαν καὶ λειτουργοῦν διαρκῶς κατὰ τῶν Ἑλλήνων.  Κάθε τους ὑπογραφή, πράξις, νόμος μὲ ἕνα σκεπτικὸ πραγματοποιεῖται: τὸν ἐκμηδενισμό μας. Ἠθικῶς, οἰκονομικῶς, κοινωνικῶς. Κι ἐὰν τολμήσουμε νὰ τὰ συγκεντρώσουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε, γιὰ κάθε ἀντεθνική τους πράξιν, θὰ καταλήξουμε, θέλοντας καὶ μή, στὴν παραπάνω φωτογραφία.

Γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν καὶ οἱ τωρινοί μας κυβερνῶντες ἔπραξαν τὰ δέοντα φυσικά.
Στὶς σχετικὲς προσκλήσεις ἀνταπεκρίθησαν μὲ περίσσιο ζῆλο…

Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ἀντιφίμωτρο.
Ὅπου θὰ βρεῖτε καὶ σχετικὰ ἀναλυτικὸ κείμενον γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἐπέτειο.

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἑορτὴ τῶν ἑβραίων κι ἐδῶ:

Τί σχέσι ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν ΝΕΡΙΤ καί τήν ἑβραϊκή Χάνουκα;

Συζητᾶμε πάντα γιὰ ἐκείνην τὴν φυλὴ ποὺ οὐδέποτε ἐδέχθη ἔστὧ κι ἕναν (πραγματικό) πρόσφυγα ἀλλὰ ποὺ ἐδῶ ὁρίζει καὶ καθορίζει τὸ ποιοὶ θὰ μποῦν στὴν χώρα μας.

Ἰσραηλινὸ …«καλωσόρισμα» στὴν Λέσβο!!!

Καὶ οἱ …«πατριώταροι» ἔσπευσαν νὰ συμμετάσχουν στὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις, ἐπισήμως. Τὸ ἀνεπισήμως δὲν τὸ γνωρίζουμε.

Φιλονόη

(Visited 336 times, 1 visits today)
Leave a Reply