Διασφαλίζει τὸ μέλλον της καὶ ἡ Νοτοπούλου

Ἔχει μέλλον ἐμπρός του αὐτὸ τὸ κορίτσι…

Τί ἑορτάζουν οἱ Ἰουδαῖοι μέ τὴν Χανουκά;
Φυσικὰ τὴν ἐξέγερσή τους ἐνάντια στὸ Ἑλληνιστικὸ Βασίλειο τῶν Σελευκιδῶν καὶ τὴν συνεπακόλουθο σφαγὴ χιλιάδων Ἑλλήνων…

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 384 times, 1 visits today)
One thought on “Διασφαλίζει τὸ μέλλον της καὶ ἡ Νοτοπούλου

Leave a Reply