Γιὰ τὰ …«δικά τους παιδιὰ» εἰδικὲς παροχές!!!

Ἕνας μέσος συνταξιοῦχος τῆς ΔΕΗ μὲ περίπου 30 ἐργάσιμα ἔτη, ἔπαιρνε 2500-2300 τὸν μῆνα.
Τὰ ἐφ’ ἅπαξ δὲ πρὸ μνημονίων ἦσαν στὰ 180-300.000 εὐρῶ. 

Σήμερα παίρνει 1800-2200 μαζὺ μὲ τὶς ἀτέλειες καὶ διάφορες παροχὲς ὅπως ὁ κοινωνικὸς τουρισμὸς μὲ εἰδικὰ ταξειδιωτικὰ πακέττα τῆς ΔΕΚΟ.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω, πὼς τὸ 2016 παρακαλῶ, θεατρικὴ παράστασις ὑπαλλήλων τῆς ΔΕΗ στὴν Ἐπιδαυρο (!!!) χρέωσε τὸ δημόσιο μὲ ἕνα ἑκατομμύριο εὐρῶ!!! 

Προφανῶς ὡς φόρο τιμῆς στοὺς Κατράκη, Μινωτὴ καὶ Παξινοῦ…

Ἡ πλειοψηφία συνταξιούχων καὶ ἐργαζομένων τῆς ΔΕΚΟ διαθέτουν ἐπιπλέον καὶ μεγάλα Ε9.

Στὸν ἀντίποδα.
Ἐπίδομα ΑΜΕΑ σὲ ἀνήλικο μὲ σύνδρομο Down καὶ μὲ ὑποχρεωτικὴ παρουσία ἀνὰ διετία σὲ ἐπιτροπὲς ΚΕΠΑ- λὲς καὶ θὰ βελτιωθῆ ἡ κατάστασίς του- εἶναι περίπου 450 εὐρῶ μὲ συμμετοχὴ στὴν ὁποίαν φαρμακευτικὴ ἀγωγή.

Βρεῖτε τὸ λάθος.

Γ.Λ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply