Τώρα ξεκίνησαν οἱ παρακολουθήσεις;

Μὲ ἀφορμὴ τὴν δήλωση Γεροβασίλη….

Πρὸ φέησμπουκ, στὴν δεκαετία τοῦ ’90, ὅταν δούλευα στὸ ἀνατολικὸ Βερολίνο, δύο περιστατικά:

Τὸ πρῶτο μου τὸ διηγήθη κάποιος ἐργαζόμενος ἀνατολικογερμανός. Μοῦ ἔλεγε λοιπὸν ὅτι τὰ πρῶτα χρόνια της ἑνώσεως ἔπαιρνε ταμεῖο ἀνεργίας καὶ δούλευε «μαῦρα» σὲ κάποιον ὑπεργολάβο.

Ἡ γειτονιὰ ὅμως παρετήρησε, ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν στὸ ταμεῖο, ξυπνοῦσε κάθε ἡμέρα στὶς 6:00 τὸ πρωὶ γιὰ νὰ πάῃ στὴν δουλειά του.

Ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ τὸν «δώσουν» κι ἔτσι νὰ χάσῃ τὸ ταμεῖο ἀνεργίας.

Τὸ δεύτερο ἀφοροῦσε σὲ ἐμέναν.

Εἴχαμε ἐνοικιάση τοὺς πρώτους μῆνες τῆς ἐγκαταστάσεώς μου ἐκεῖ ἕνα διαμέρισμα σὲ ἕνα καλὸ σημεῖο στὸ πρώην ἀνατολικὸ Βερολίνο, στὸ καλλίτερο ἴσως σημεῖο, στὸ wedding ἐπάνω στὸ ποτάμι, ποὺ κάποτε χώριζε τὴν πόλη.

Ἦταν μία διώροφος πολυκατοικία μὲ μία αὐλὴ στὴν μέση μὲ τοὺς κάδους ἀποῤῥιμμάτων (ἀνακύκλωσις, γυαλιά, χαρτιὰ κι ὅλα αὐτὰ ποὺ λατρεύουν οἱ ἐν Ἑλλάδι λελέδες).

Παρετήρησα λοιπόν, ὅτι κάθε φορὰ ποὺ κατέβαζα τὰ σκουπίδια ἐνεφανίζοντο στὰ παράθυρα τοὐλάχιστον 4-5 φάτσες.

Δὲν μποροῦσα νὰ ἀντιληφθῶ τὸν λόγο, ὥσπου μου ψιθύρισε κάποιος φίλος, ὅτι αὐτὸ τὸ κάνουν γιὰ νὰ διακριβώσουν ἐὰν κάνω σωστὴ τοποθέτηση τῶν σκουπιδιῶν, μιᾶς καὶ εἶχαν πληροφορηθῆ, ὅτι κάποιος Ἕλλην εἶχε μετακομίση στὴν «πολυκατοικία».

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ στὴν πολυκατοικία διέμεναν κυρίως ἐπιστήμονες, καθηγητὲς πανεπιστημίου κ.ὄ.κ. (τὰ κουδούνια ἦσαν γεμάτα ἀπὸ Ντόκτορ τάδε καὶ ντόκτορ δείνα) μιᾶς καὶ ἦταν σὲ προνομιακὴ θέση ὅπως προεῖπα.

Ὅποτε τὰ «πῆρα» στὸ κρανίο καὶ ἀπεφάσισα νὰ πετῶ τὰ σκουπίδια ξημερώματα Σαββάτου ἢ Κυριακῆς, ποὺ νεαρὸς τότε τηροῦσα τὶς ἐξόδους.

Ἔτσι λοιπὸν ἐπέστρεφα στὶς 2:00, 3:00 ἡ ὥρα κατέβαινα καὶ πέταγα τὰ χαρτιὰ στὰ ἀλουμίνια, τὰ ἀλουμίνια στὰ γυαλιὰ καὶ τὰ γυαλιὰ στὰ χαρτιά….

Θέλω νὰ πῶ, ὅτι τὸ ῥουφιανιλίκι εἶναι ἴδιον αὐτῶν τῶν κοινωνιῶν καὶ οἱ Ἕλληνες λελέδες θέλουν κάποιαν στιγμὴ νὰ τοὺς μοιάσουμε.

Βέβαια στὴν ἐποχὴ τοῦ φέησμπουκ νὰ φοβᾶσαι ὅτι σὲ παρακολουθοῦν εἶναι τουλάχιστον ἀστεῖο, ἀφοῦ ξέρουν ὡς καὶ τί ὥρα πᾶς στὴν τουαλέτα…

Συνεπῶς…
Ἡ προληπτικὴ σύλληψις ὑπόπτων, νὰ διαπράξουν πολιτικὸ ἔγκλημα στὴν εὐρωπαϊκή σας πατρίδα εἶναι ἤδη πρακτικὴ τοὐλάχιστον 30 ἐτῶν.

Ἀρκεῖ νὰ μὴ εὑρίσκεσαι στὴν λάθος πλευρὰ τῆς ἱστορίας.

Ἐπειδὴ σᾶς ἀρέσει δὲν σᾶς ἀρέσει (ἀδιάφορο) τὰ κηρύγματα τῆς ἀριστερᾶς εἶναι στὴν σημερινὴ Ἡνωμένη Εὐρώπη ἡ ἰσχύουσα ἰδεολογία, ἡ ἰδεολογία δηλαδὴ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, τῆς ἀντιθέσεως στὸ ἔθνος-κράτος καὶ ὁ δικαιωματισμός, τὴν ὁποία βέβαια πρεσβεύει καὶ ἡ ΝΔ, δὲν ὑπάρχουν καὶ πολλὰ πράγματα νὰ κάνουμε.

Προσωπικὰ τὸ μόνο πλέον ποὺ εὔχομαι, εἶναι νὰ διαλυθῇ στὰ ἐξ ὧν συνετέθη αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς Φρανκενστάιν, γνωστὸς ἐπίσης καὶ ὡς εὐρωπαϊκὴ ἕνωσις.

Καλησπερίζω σας…

Ἕνας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply