Ψάχνοντας τὸν Ἕλληνα …μέσα μας!!!

κάποτε… οἱ Ἕλληνες μιλοῦσαν σὰν Ἕλληνες…

ὥσπου ἦλθαν στὴν θέση τους κάποιοι ποὺ μιλοῦσαν σὰν «ἕλληνες»…

καὶ οἱ Ἕλληνες ξέχασαν πὼς μιλοῦν οἱ ‘Ελληνες ἀκούγοντας νὰ τοὺς μιλοῦν κάποιοι ποὺ μιλοῦσαν σὰν «ἕλληνες»…

σήμερα… οἱ Ἕλληνες ψάχνουν νὰ εὕρουν τὸν Ἕλληνα μέσα τους…

καὶ ἡ Πατρὶς τὰ παιδιά της.

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 297 times, 1 visits today)
Leave a Reply