Δημοκρατικὸς ἐπιλεκτικὸς (καὶ κατευθυνόμενος)…«ἀνθρωπισμός»!!!

215, τοὐλάχιστον καὶ μέχρι τώρα, οἱ νεκροὶ στὴν Σρὶ Λάνκα, ἀλλὰ δὲν τελειώσαμε ἀκόμη.

Ἒλα μωρέ… Ποιός νοιάζεται τώρα; Κάτι χριστιανοταλιμπὰν ἦσαν αὐτοί…
Ἐδῶ δὲν ἔχουν νὰ φᾷν οἱ «πρόσφυγες» στὴν Μόρια καὶ ἐχθὲς ἦταν καὶ ἡ θλιβερὰ «ἐπέτειος» τῆς δικτατορίας. 

Ἂντὲ καὶ καλὸ Πάσχα δημοκράτες, προοδευτικοὶ ἀνθρωπιστές. Νὰ ζήσετε ῥὲ κι ἐσεῖς καὶ ἡ «ἀνθρωπιά» σας…

Καλογεράκης Μανώλης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply