Δούλεμα …«κλιματολογικῶν μετρήσεων»!!!

Τελικῶς μᾶς δουλεύουν κανονικότατα…
(ἐκτὸς κι ἂν δουλεύουν καὶ τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτὸ)

Ὁ μετεωρολογικὸς σταθμὸς ποὺ μετρᾶ τὴν «θερμοκρασία τῆς γὴς»
-καὶ μὲ βάση αὐτό, τὰ «ἀκαδημαϊκὰ λαμόγια»
μανιπουλάρουν τὰ «προφητικὰ μοντέλα» τους
γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ τό…2100 (!)-
εὑ
ρίσκεται σὲ ἕνα τσιμεντένιο χῶρο σταθμεύσεως (πάρκινγκ)…

πηγὴ

ἐνῶ ὁ σταθμὸς ποὺ (λέει πὼς)
μετράει τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος ποὺ ὑπάρχει
στὴν ἀτμόσφαιρα (ὅλου) του πλανήτου
εὑ
ρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα ἀπὸ τὸν κρατήρα
ἑνὸς ἐνεργοῦ ἡφαίστειου τῆς Χαβάης..

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δούλεμα …«κλιματολογικῶν μετρήσεων»!!!

  1. Συγχαρητήρια γιὰ τὴν ἀνακάλυψη/ἀποκάλυψη, ἀλλὰ -δὲν μπορῶ, θὰ τὸ ξαναπῶ- δὲν φταῖνε αὐτοί.

Leave a Reply