Φεύγουν ἕνας ἕνας οἱ ἀγωνιστὲς

Ἔφυγε, ὁ Λευτέρης Παπαδόπουλος, νομικός, δημοσιογράφος, συνεργάτης τοῦ Διγενῆ στὸν ἀντιχουντικὸ ἀγῶνα, στέλεχος τῆς ΕΟΚΑ Β.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Διγενῆ, συνέχισε τὴν δράση του μέχρις ὅτου συνελήφθη καὶ ἐκλείσθηκε στὴν φυλακὴ πρὶν ἀπὸ τὸ πραξικόπημα.

Ἡ προπαγάνδα τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἀποδίδει συνεργασία μὲ τὴν χούντα.

Ὁ ἴδιος ἀπαντῶντας στὶς κατηγορίες σὲ εἰσήγηση τοῦ δικηγόρου τῆς Δημοκρατίας, Κώστα Κυπριδήμου στὸν Λευτέρη Παπαδόπουλο ὅτι διατηροῦσε ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἰωαννίδη ποὺ ἔφερε τὸ ψευδώνυμο «Κάδμος» εἶπε: «Ἐὰν ὁ «Κάδμος» τῆς ἑλληνικῆς χούντας ἦταν ὁ Ἰωαννίδης, τότε μποροῦσε νὰ εἶχεν ἐπαφὴ μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ὁμιλοῦντα ποὺ ἐφυλακίσθη καὶ ἐκακοποιήθη ἀπὸ τὸν Θεοφιλογιαννάκο καὶ ἀπελάθη τῇ ἐντολῇ τοῦ Ἰωαννίδου».

Νὰ σημειώσουμε, ὅτι κατ’ ἐφαρμογὴ τοῦ «κλάδου ἐλαίας» καὶ τῆς «συγχωρήσεως» ποὺ ἔδωσε ὁ μεγαλόκαρδος Μακάριος πρὸς τοὺς ἀντιπάλους του, προσήχθη σὲ δίκη τὸ 1977, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση βιβλίου του καὶ κατεδικάσθηκε σὲ πολυετῆ φυλάκιση.

Αἰωνία του ἡ μνήμη!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply