Ζήτω ἡ ΔΕΗ καὶ ἡ δημοκρατία μας (ῥέ)…!!!

Πῶς γίνεται, σὲ τρεῖς ἁπλὲς κινήσεις, ὁ λογαριασμὸς τοῦ ἠλεκτρικοῦ τοῦ μ@λάκα τοῦ καταναλωτοῦ σου ἀπὸ 347 εὐρῶ 691 εὐρῶ.

  • Κίνησις πρώτη: Δημιουργεῖς δύο θυγατρικὲς τῆς ἑταιρείας σου καὶ βάζεις τὸν μ@λάκα τὸν καταναλωτὴ νὰ τὶς πληρώνῃ ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ μὴν τὶς πληρώνῃς ἐσύ.
    91,40 εὐρῶ. Πανέξυπνο καὶ κυρίως δημοκρατικότατο… Ἔεέ;
  • Κίνησις δευτέρα: Τὰ κανεὶς πλακάκια μὲ τὴν κυβέρνηση ἡ ὁποία ἀνακοινώνει ἐλαφρύνσεις γιὰ τὶς εὐαίσθητες κοινωνικὲς ὁμάδες (κοινωνικὰ τιμολόγια κλπ, δωρεὰν ρεῦμα στὰ χὸτ σπὸτς κλπ), τὶς ὁποῖες ἀποκάλει Ὑπηρεσίες Κοινῆς Ὠφελείας καὶ φυσικὰ ἀναλαμβάνει νὰ τὶς πληρώσῃ, ὄχι τὸ κράτος ποὺ τὶς ἐξηγειλε καὶ τὰ παίρνει ἀπὸ τοὺς φόρους, ἀλλά, ὁ μ@αλάκας καταναλωτὴς.
    152,63 εὐρῶ. Πανέξυπνο καί, προπάντων δημοκρατικότατο.
  • Κανεὶς συμφωνίες μὲ ὅσους ἐπένδυσαν στὶς Ἀνανεώσιμες Πηγὲς Ἐνεργείας, γιὰ νὰ τοὺς χρηματοδοτῇς. Καί, φυσικά, αὐτὴν τὴν ἀπάτη τὴν πληρώνει καὶ πάλι ὁ μ@λάκας ὁ καταναλωτής.
    76,53 εὐρῶ. Πανέξυπνο καὶ ἰδιαιτέρως δημοκρατικότατο…

Τώρα, αὐτὰ τὰ βασικά, μὲ κάτι «Διάφορα»,   ποὺ δὲν ξέρει ὁ μ@λάκας ὁ καταναλωτὴς τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι, 12,28 εὐρῶ, ἐὰν τὰ προσθέσῃς στὴν κατανάλωση ῥεύματος σοῦ ἀνεβάζουν τὸν ΦΠΑ στὰ 77,09 εὐρῶ. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι κάτι ψιλὰ γιὰ Δῆμο καὶ ΕΡΤ.
Γενικὸ σύνολο 691 εὐρῶ στογγυλά.

Τώρα, ἐὰν σὲ ὅλα αὐτὰ προσθέσετε καὶ τὸ ὅτι ὁ λογαριασμὸς αὐτὸς ἀνήκει σὲ ἄτομο 90 ἐτῶν, μὲ προβλήματα ὑγείας καὶ συντάξη 750 εὐρῶ, ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι γιὰ νὰ πληρωθῇ αὐτὸς ὁ λογαριασμός, ὁ συνταξιοῦχος ἐὰν ἐπὶ πλέον πληρώσῃ καὶ νερό, τηλέφωνο καὶ φάρμακα, τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνῃ, ἀφοῦ δὲν μένει οὔτε σέντς γιὰ φαγητό, εἶναι νὰ περιμένῃ νὰ πεθάνῃ ἀπὸ τὴν πείνα.
Ἐν ἐτει 2019.

Ζήτω τὸ Ἔθνος. Ζήτω ἡ Δημοκρατία. Ζήτω τὰ ὑπερήφανα γηρατειά.
Καί, φυσικά, ζήτω ἡ ΔΕΗ!!!

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply