Δικαίωσις νεκρῶν ξεκινᾶ μὲ τὴν δούρου ἡττημένη!!!

Ἡ Ῥένα Δούρου παρῳμοίασε τὸν ἑαυτό της μὲ τὸν μαυροσκούφη μέσα στὸ χαράκωμα, ποὺ δίδει μάχη γιὰ νὰ «ἀνακαταλάβῃ ὅλο τὸ πεδίο μάχης» μέχρι τὴν προσεχὴ Κυριακή.

Ἀτυχὲς τὸ παράδειγμα μέσα στὴ γενικοτέρα «ἀτυχία» της.
Κατ’  ἀρχὴν ὁ μαυροσκούφης εἶναι στρατιώτης σὲ ᾆρμα καὶ ὄχι σὲ χαράκωμα.
Δεύτερον ἡ ἐμμονή της νὰ ἀντιλαμβάνεται τὶς ἐκλογὲς μὲ ὅρους πολεμικοὺς καὶ τὴν πολιτικὴ ἀντιπαράθεση ὡς πεδίο μάχης, ὅπου οἱ ἀντίπαλοι εἶναι «ἐχθροὶ”»καὶ ἡ ἐξουσία τὸ ἔπαθλο, εἶναι ἀντιδημοκρατική. Ὅμως, πέρα ἀπὸ τὸ νὰ φαίνεται ἀστεία καὶ κραυγαλέα θρασυτάτη, δὲν θὰ καταφέρη, ὅπως ἐπιδιώκει, νὰ πολώσῃ μὲ φανατικὲς μεγαλοστομίες τὸ κλίμα, ὡς ὕστατο ὅπλο ἀνασχέσεως τῆς προσωπικῆς της πανωλεθρίας. Εἶναι καιρὸς νὰ κατεβῇ ἀπὸ τὸν Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι.

Πάντως χρειάζεται ἰδιαίτερο θράσος καὶ κυνισμό, ὄχι μόνο τὸ ὅτι ζητᾶ καὶ τὰ ῥέστα, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι ὀνόμασε τὸν συνδυασμό της «Δύναμη Ζωῆς»!!
Ἐὰν δὲν ζοῦμε πιὰ σὲ τρελλοκομεῖο, ἡ εἰρωνεία τοῦ τίτλου εἶναι ἐξόχως γλαφυρή. Αὐτὴ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μείνῃ στὴν ἱστορία ὡς ἡ «Περιφερειάρχης τοῦ Θανάτου», μὲ 126 ἀληθεὶς νεκροὺς στὴν θητεία της, παρουσιάζεται τώρα ὡς «Δύναμις Ζωῆς»!.

Τί ζοῦμε Θεέ μου! Πόση ἀναισθησία νὰ ἀντέξῃ τό ἔλεός σου;

Ἀλλὰ τὸ ζήτημα πάει πέρα ἀπὸ τὴν Δούρου, διότι ὑπάρχει καὶ ἕνα 20% ποὺ τὴν ἐψήφισε.’Ἕνα 20% ποὺ οἱ νεκροὶ δὲν τοῦ λὲν κάτι. Τὸ 20% δὲν εἶναι τιμωρία, ἀλλὰ ἐπιβεβαίωσις καὶ ὑποστήριξις τῆς ἀναισχυντίας καὶ τοῦ ὠφελιμισμοῦ. Αὐτὴν τὴν φορὰ περισσότερο ἀπὸ ποτέ, ὅσοι θὰ ψηφίσουν θὰ μοιάζουν σὲ αὐτοὺς ποὺ ψηφίζουν. Ἔτσι, ὅσοι θὰ ψηφίσουν τὴν Δούρου, θὰ εἶναι μόνο ἐπειδὴ τῆς μοιάζουν.

Ὁ μονοψήφιος ἀριθμὸς τῶν ποσοστῶν της, θὰ εἶναι ἡ μόνη ἁρμόζουσα δικαίωσις τῶν νεκρῶν.

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Πῶ ῥὲ ξεφτίλα…

Ῥὲ μαάκες, ἔχετε συνειδητοποιήση ὅτι τήν ἄλλη Κυριακή θὰ τρέχουμε νὰ ψηφίσουμε …Πατούλη γιά νά μήν ἐκλεγῇ ἡ Δούρου;
Αὐτὸ οὐδέποτε θὰ τὸ συχωρήσω στοὺς ζαίους ποὺ τὴν ἔβγαλαν δεύτερη…

Διονύσης Χοϊδᾶς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply