Ἰσλαμοποίησις Εὐρώπης ποὺ ἐξακολουθεῖ ταχύτατα

Στὴν Ἀγγλία στὸ στάδιο Γουέμπλει ἔγινε «κάλεσμα»-προσευχὴ ἀπὸ τὸν Μουεζίνη, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Iftar.

 

Τὸ Ῥαμαζάνι, ὁ ἱερὸς μουσουλμανικὸς μῆνας, ξεκίνησε ἐφέτος στὶς 7 Μαΐου.
Περιλαμβάνει δύο κύρια γεύματα: τὸ Σουχοῦρ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολή, καὶ τὸ Ἰφτάρ, μετὰ ἀπὸ τὴν δύση. Στὸ Ἰφτὰρ ποὺ ἀκολουθεῖ μετὰ τὸ τέλος τῆς ἡμερησίαας νηστείας, εἶναι εὐπρόσδεκτα καὶ ἄτομα ποὺ δὲν ἀσπάζονται τὸν μωαμεθανισμό.
Ἑκατοντάδες ἄτομα λοιπόν, ποὺ δὲν ἀσπάζονται τὸν μωμεθανισμό, μὲ διαφορετικὸ ὑπόβαθρὸ τὸ κάθε ἔνα ἐξ αὐτῶν, συνηντήθησαν σὲ ἀνοικτὰ γεύματα, σὲ ἀρκετὲς τοποθεσίες στὸ Λονδῖνο.

Τριάντα μαγικὲς βραδιὲς στὸ Λονδίνο μὲ τὶς εὐχαριστίες τοῦ δημάρχου Sadiq Aman Khan.

Ἄντε καὶ στὰ δικά μας στὸ Ὀλυμπιακὸ στάδιο «Mashallah».

Κι ἐδῶ τὰ νεώτερα.
Ἂν νομίζετε ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ Ἰσλαμαμπὰντ ἢ ἡ Βαγδάτη, κάνετε λάθος. Εἶναι τὸ Τορίνο τῆς Ἰταλίας.

Ἔτσι μετατρέπει ἡ μετανάστευσις τὴν Εὐρώπη.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἰσλαμοποίησις Εὐρώπης ποὺ ἐξακολουθεῖ ταχύτατα

Leave a Reply