Δὲν χρειάζεται ἡ ἐπιστήμη ὅταν ὑπάρχουν εὐκολόπιστοι

Ἔως τώρα οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ «λαδωμένα» καθάρματα τοῦ IPCC (τοῦ «βαθέως ΟΗΕ» δηλαδή),
κατάφερε νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ αὔξησις τῆς περιεκτικότητος σὲ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος, τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἀπὸ 0,036% σὲ 0,040 % (τόσο εἶναι τὰ τελευταία χρόνια…)

πηγὴ

…κατάφερε νὰ ἀνεβάσῃ, ἔστὧ καὶ μιστὸ βαθμὸ τὴν θερμοκρασία ἑνὸς -ἀκόμη καὶ τεχνητοῦ- θερμοκηπίου…

(Τί νά τήν κάνουμε τήν ἐπιστήμη ὅταν ἔχουμε εὐκολοπίστους ἠλιθίους;)

Χοϊδᾶς Διονύσιος

 

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply