Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (β)

Τί λέγαμε λοιπόν; Λέγαμε γιά τίς (κάθε λογῆς καὶ εἴδους) μπάρμπες πού ἀπό καρατζαπαιρνικές κατήντησαν μΠατΣοΚαρίες;
Λέγαμε καί γιά τά ΑΝΕΛικά, μὰ καὶ τὰ ποταμίσια, ἀπόνερα πού κατέληξαν ἀπὸ …ἄστεγα νά στεγασθοῦν στήν ΝουΔουλάρα, μαζύ μέ ὅλα τά τελειωμένα κάτι (ὅ,τι νᾶναι λέμε) πού ἀπό ἀριστερά κατήντησαν ὅ,τι λάχῃ;
Στὸ μεταξύ, ἀκόμη χειρότερα, ἔχουμε καὶ τὸ παναγούλι στὸ μΠατΣοΚ-ΚΙΝΑΛ γιὰ νὰ γελᾶμε…

Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς

Ἔ… καλῶς τὰ λέγαμε, ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ χώρα κατήντησε …κοτέτσι εἶπαν νὰ ξετρυπώσουν ἀπὸ ὅλες τὶς τρύπες ὅποιον κι ὅ,τι θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς φέρῃ ψηφαλάκια. (Λέμε τώρα…!!! Διότι μὲ τὰ μυαλὰ ποὺ κουβαλοῦν αὐτὰ τὰ σούργελα, οὔτε τὴν ψῆφο τους θὰ μπορέσουν νὰ ἀνακαλύψουν στὶς κάλπες…!!!)
Ἀκόμη καὶ 200 ψηφαλάκια, στὴν ἐποχὴ τῶν ἀποχῶν καὶ τῶν ἀπαξιώσεων, εἶναι μεγάλη ὑπόθεσις. Θά ἄφηναν λοιπόν ἔξω ἀπό τίς λίστες τους τόν μίστερ κολλαγόνο;

Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ἔχουμε καὶ κάποιον ῥωμανὸ νὰ κυκλοφορῇ καὶ νὰ …«πυροβολῇ» ΝουΔουλικὰ καὶ μητσοτακικά…

Τὸν Νίκο Ῥωμανὸ δὲν τὸν ἔχω ξανακούση.
Μᾶλλον θὰ πρόκειται ὅμως γιὰ ἕνα σπουδαῖο ἄνθρωπο.

Κατεβαίνει βουλευτὴς μὲ τὴν ΝΔ στὸν βόρειο τομέα τῶν Ἀθηνῶν, ἀπὸ ὄ,τι εἶδα ἀπὸ τὴν λάηβ ἀναμετάδοση σὲ μία σελίδα χορηγουμένη κάπου στὸ φέησμπουκ.

Αὐτὸς ὁ νεαρὸς λοιπὸν (εἶναι δὲν εἶναι 35 ἐτῶν), μιλᾶ τὴν Τετάρτη τὸ βράδυ σὲ κάποιαν αἴθουσα (προφανῶς κλιματιζομένη) καὶ ἀπὸ κάτω θὰ ἔχουν μαζευθῆ 300 ἄτομα (τοὐλάχιστον) καὶ θὰ χειροκροτοῦν.

Τόσο νέος καὶ τόσο ἐπιτυχημένος, μὲ τόσους ὀπαδοὺς ποὺ ἀψηφοῦν τὴν ζέστη καὶ πηγαίνουν νὰ τὸν ἀκούσουν…. Δὲν μπορεῖ… Κάτι σπουδαῖο θὰ εἶναι.

Γιὰ νὰ μὴ νομίζετε ὅτι εἶμαι ἰσοπεδωτικός, ἐὰν τολμοῦσα κάτι ἀνάλογο οὔτε ἡ μητέρα μου θὰ ἐρχόταν.

Τοὺς θαυμάζω αὐτοὺς τοὺς νέους ἐπιτυχημένους καὶ ἐνδόμυχα τοὺς ζηλεύω κιὅλας.

«Ἕνας»

Τς τς τς… Ποῦ τά ἀνακαλύπτουν ὅλα αὐτά τά …φιντάνια καλέ; Μέ ποία κριτήρια ἐπιλέγονται γιά νά στελεχώσουν τίς κομματικές τους λίστες; Τόσο πολύ ἔχουν στερεύση οἱ …«δεξαμενές» τους ἤ δέν θέλουν νά γελοιοποιοῦν τά «δυνατά» τους στελέχη;
Οὐδεπόποτε λέμε τόσος ἐκπεσμός.

Τὸ νὰ γελᾶμε λοιπόν, γιὰ τὴν ὥρα, εἶναι τὸ λιγότερο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε…
Τὸ λιγότερο…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply